Opplegg til Nagel

FØR:

Se på omslaget.
– Hva legger dere merke til?
– Hvem av de tre personene på forsiden tror dere er Brage? Farah? Nagel?
– Hvilket inntrykk får dere av de tre – ut ifra det dere ser på forsiden?
– Hva tenker dere om resten av omslaget?
– Hva tenker dere om naturen de befinner seg i?
– Hvorfor tror dere at Brage og Farah bærer våpen?

– Hvilke tanker får dere når Boksluker-figuren viser «sci-fi»?

Utdraget er hentet fra en tegneserie.
– Hvilke andre tegneserier kjenner dere til?
– Hva er bra med tegneserier?

Les ingressen grundig og gjerne høyt.
– Vet dere hva skrømter er?
Snakk også om hvem som er på lag og hvem som er i konkurranse eller konflikt.

– Hvilke forventninger har dere til teksten?

Utdraget er relativt lett å lese, men forbered gjerne lesingen ved å snakke om ord som:
«Nordheim» (ingressen), «Aradan» (s.92), «Arakis» (s.92), «patriotisme» (s.97), «rebellene» (s.97) og «det hinsidige» (s.98).
Vær også oppmerksom på at utdraget ikke er lest inn, pga. at det er en tegneserie.

UNDERVEIS:

Leselogg.
Individuelt arbeid.

Be elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser, f.eks. på s.101 i antologien.
Ta ev. utgangspunkt i ett eller flere av følgende punkter:

– Noe dere synes er overraskende, virker rart eller ulogisk
– Noe dere synes er spennende eller skummelt
– Noe dere legger merke til i måten utdraget er tegnet på

 

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at… slutten på utdraget var god fordi jeg fikk lyst til å lese mer og finne ut hva som skjer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…

Fordi…

 

3. Personlig mening
Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:

Likte du utdraget? Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

 

4. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 og 3 over. Først kan de si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

 

5. Samtale og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

 

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

 

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Nagel?
– Hvordan tror dere det føles å våkne i et mørkt rom og ikke vite hvor man er?
– Hva ville dere gjort hvis dere hadde vært Nagel?
– Hvilket inntrykk får dere av Farah og Bjarte?
– Hvem liker dere best av de to? Og hvorfor?
– Hvem føler dere at dere blir best kjent med?
– Hva legger dere merke til i naturen de beveger seg igjennom?
– Ville dere fortsatt letingen inn i skogen?
– Hva tror dere kan være grunnen til at de ikke har bedt om hjelp fra voksne?
– Hva sier det om samfunnet de lever i?
– Hvorfor tror dere Brage ber Farah om å gå først over broen?
– Hva tror dere Nagel mener når han bruker uttrykket «det hinsidige»?
– Hva tror dere han tenker når Peter og Marve dukker opp?
– Hvordan synes dere de oppfører seg?
– Hva synes dere om slutten?
– Hva tror dere skjer videre i historien?

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

 

6. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.