Opplegg til Spesialklassen

av Flu Hartberg

FØR:

Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Begynn med å lese ingressen høyt for elevene og still f.eks. spørsmål som:
– Hva tenker dere om iBrain?
– Hadde dere hatt lyst på en slik chip? Hvorfor/hvorfor ikke?

Se på forsiden.
– Hva legger dere merke til?
– Hvem av personene på forsiden tror dere er Steven?
– Synes dere det ser ut som en vanlig skole og en vanlig klasse på forsiden?
– Hvilke likheter og forskjeller får dere øye på, hvis dere f.eks. sammenlikner med skolen deres?
– Hvor og når tror dere handlingen foregår?
– Hvordan vil dere beskrive tegnestilen som er brukt? Synes dere f.eks. den er realistisk eller overdrevet? Synes dere tegningene ser morsomme ut?
– Hvordan vil dere beskrive ansiktuttrykket til Steven?
– Hvorfor tror dere han tar seg til hodet?

Utdraget er hentet fra en tegneserie.
– Hvilke andre tegneserier kjenner dere til?
– Hva er bra med tegneserier?
– Hvilke forventninger har dere til utdraget?

Utdraget er relativt lett å lese, men forbered gjerne lesingen ved å snakke om ord som:
«iBrain» (ingressen), «chip» (ingressen), «chipa» (s.33), «svisj» (s.33), «crazy» (s.35), «flashet» (s.36) og «morske» (s.36).

Vær oppmerksom på at én taleboble er litt vanskelig å lese. Den befinner seg mellom s. 32 og s. 33.
Spør ev. klassen hvem som først klarer å tyde hva som står i boblen.
Vær vennligst også oppmerksom på at utdraget ikke er lest inn, pga. at det er en tegneserie.

 

UNDERVEIS:

Leselogg.
Individuelt arbeid.

Be elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser. De kan f.eks. notere på s. 42 i antologien.
Ta ev. utgangspunkt i ett eller flere av følgende punkter:

– Noe dere synes er overraskende, virker rart eller ulogisk
– Noe dere legger merke til i måten utdraget er tegnet på

 

ETTER:

1. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

Det er brukt en rekke engelske låneord i utdraget.
– Er det ord dere synes er vanskelige å forstå eller er det ord dere kjenner fra før?
– Hvorfor tror dere forfatteren har valgt å bruke slike uttrykk?

– Hva la dere merke til når det gjelder tegnestilen som er brukt i utdraget?
– Hva synes dere om måten Steven er tegnet på?
– Hvordan synes dere tegneren får frem at Steven mister kontrollen over kroppen sin?
– Hvilken inntrykk får dere av Steven?
– Hvorfor tror dere han skriver «rumpedød» på tavlen?
– Hva synes dere om måten klassekameratene reagerer på?
– Synes dere det er morsomt? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva synes dere om måten læreren reagerer på?

Sammenlikn ev. situasjonen i teksten med det som skjer med Buffy By i klasserommet i utdraget fra Buffy By er talentfull.
– Hvilke likheter og forskjeller legger dere merke til?

Det står at Steven er «skolens mest populære gutt».
– Tror dere fortsatt han er populær etter dette? Hvorfor/hvorfor ikke?
– I hvilken grad synes dere synd på Steven?

Steven hevder at det var en kraft utenfra som fjernstyrte kroppen hans.
– Tror dere det er riktig? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Tror dere Steven angrer på det han har gjort?
– Hvem tror dere det er som sitter overfor Steven på det siste bildet?
– Hvorfor tror dere Steven må snakke med henne?
– Hva tror dere skjer videre?

2. Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?
– Likte dere at det var en tegneserie? Begrunn svaret.
– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?
– Hva likte dere med utdraget fra Spesialklassen?
– Og hva likte dere ikke?

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får vurdert teksten og anledning til begrunne synspunktene sine.
Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.
Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

 

3. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.