Opplegg til Ti kniver i hjertet

av Nora Dåsnes

FØR:

Klassesamtale

Ukens tekst – Ti kniver i hjertet – er en blanding av dagbok og tegneserie.
– Er det noen elever i klassen som leser dagbøker?
– Hvilke dagbøker leser dere?
– Hva er bra med slike tekster?

– Er det elever i klassen som leser tegneserier? Hvilke?
– I hvilken grad kan tegneserier og grafiske romaner noe som annen litteratur ikke kan?
– Vet dere om andre bøker som blander disse to sjangrene?

(Hvis du vet om elever i klassen som er godt kjent med henholdsvis dagbøker og tegneserier, kan det være en idé å be dem om å ta med et par eksempler på titler som de anbefaler. Alternativt kan du som lærer låne ulike eksempler på de to sjangrene og la dem sirkulere i klasserommet slik at elevene får se på ulike stiler.)

Heng deretter opp plakaten på et egnet sted i klasserommet og snakk om forsiden.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva legger dere merke til på forsiden?
– Hvilken stemning synes dere er mest tydelig på bildet?
– Hvem tror dere er hovedpersonen?
– Hvilket inntrykk får dere av personen i midten av bildet?
– Hvordan forstår dere tittelen?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom tittelen og bildet på forsiden?

Les ingressen og snakk om forventninger til utdraget.

– Hva tror dere teksten handler om?
– Har dere noen gang opplevd at det har vært rart å komme tilbake etter sommerferien?
– Hva tror dere kan være årsaken til at Linnea går fra de andre på første skoledag?
– Hvilke forventninger har dere til utdraget?

Utdraget er relativt lett å lese, men vær vennligst oppmerksom på at store deler av teksten er med håndskrift. Vær vennligst også oppmerksom på at utdraget ikke er lest inn, pga. tegneserie-elementene.

UNDERVEIS:

Be elevene legge merke til følgende når de leser:

– noe de synes er overraskende
– noe de synes er fint eller flaut

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

 

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…

Fordi…

Eksempel: «Da jeg leste, la jeg merke til… at det nesten virket som en ekte dagbok fordi språket er troverdig, hun bruker mange utropstegn, emojies osv.»


3. Del leseopplevelsen

Gruppesamtale.

Elevene setter seg i grupper av 3-4 elever.

Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan de si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

 

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Tuva?
– Liker dere henne? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvilket inntrykk får dere av Linnea og Bao?
– Hvordan vil dere beskrive vennskapet mellom de tre jentene?
– Er dere enige i at venner ikke har hemmeligheter for hverandre, eller kan det finnes unntak?
– Hva synes dere om måten Linnéa forteller hemmeligheten sin på?
– Hvordan vil dere beskrive reaksjonene til Tuva og Bao?
– Hvordan hadde dere reagert hvis bestevennen deres hadde fortalt noe slikt?
– Hvordan er det å være bestevenn med en som har kjæreste? Fordeler og ulemper?
– Hvordan forstår dere tegningen på s. 34?
– Hvorfor tror dere Bao bytter tema (jf. bildet på s.37)?
– Synes dere det er flaut å snakke om forelskelse? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er forelskelse det samme for gutter og jenter? Hva er likt og ulikt?
– Hvordan tror dere det går videre med jentene i historien?
– Hva synes dere om at teksten er skrevet for hånd? Hvorfor tror dere den er skrevet slik?
– Hvilke andre ting legger dere merke til i måten den er skrevet på?
– Hva synes dere om tegningene? Begrunn svaret.
– I hvilken grad får dere inntrykk av at det er Tuva sin dagbok?
– Synes dere Tuva er beskrevet på en troverdig måte?

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

 

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

6. Flere aktiviteter

denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Ti kniver i hjertet.
Her finner dere bl.a. en vennskapsquiz, en aktivitet der elevene skal skrive et dagbokinnlegg om hvordan de opplever å møtes med vennene igjen etter ferien og et forslag om å tegne seg selv – slik de tror de ser ut om 10 år.
Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på mellomtrinnet.