Opplegg til Verdens verste fotballag

FØR:

1. Påstandsark
Individuelt arbeid

Del ut ark med påstander til diskusjon(se ev. ark til utdeling her)

Elevene skal nå lese setningene, krysse av om de er enige eller uenige og forberede seg på å forklare hvorfor.

Påstander:

– Fotball er best, ingen protest!
– Det er viktig å lytte til rektor
– Fotballer er altfor runde
– Skolekamper er viktigere enn liv og død
– De smarte sitter foran når det er samling på skolen
– Det er bra å dagdrømme
– Tap og vinn med samme sinn
– Svette lukter godt

Etter det individuelle arbeidet kan elevene eventuelt få diskutere meningene sine i små grupper på fire elever for å forberede klassesamtalen i punktet under.

2. Påstander i hel klasse
Klassesamtale

Som forberedelse til lesingen kan dere diskutere påstandene i hel klasse, der elevene begrunner synspunktene sine.

 

UNDERVEIS:

– Finn og marker de stedene i utdraget der påstandene dukker opp. Legg også merke til om det blir gitt en begrunnelse i teksten.

– Noter spørsmål til teksten dersom det er noe dere lurer på.


ETTER:

1. Samtale om påstander etter lesing
Klassesamtale

Gå igjennom påstandene på nytt og spør elevene om det er noen som har endret mening. Be elevene dele tankene sine.

– Hvorfor har de endret mening – eller hvorfor ikke?

2. Samtale om utdraget
Klassesamtale

Snakk deretter om utdraget og la elevene dele tankene sine.

Vi anbefaler at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – gjør det lettere for dem å relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen.

Begynn gjerne med spørsmål som:
– Hva handlet dette om? eller
– Hva skjedde her?

Dersom elevsvarene blir fulgt opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, opplever elevene at leseropplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan for eksempel skje ved å la samtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål blir formulert (såkalt opptak og høy verdisetting).

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, anbefaler vi deg å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:
– Hva synes dere om rektoren?
– Er rektoren deres like opptatt av at skolen skal få gode resultater?
– Hva tror dere rektoren i boka mener med at han elsker elev-svette?
– Hvor liker dere å sitte når dere har samlinger på skolen? Hvorfor?
– Hvilket inntrykk får dere av Ruben?
– Og av Kent?
– Hvorfor tror dere at rektor finner frem et lommetørkle?
– Hvorfor tror dere han er så opptatt av å vinne pokalen?
– Tror dere at skolen kommer til å vinne pokalen i år? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror dere skjer hvis de ikke vinner?
– Hva synes dere om tegningene?
– Hvilken av tegningene liker dere best? Hvorfor?

Bokslukerfiguren viser humor.
– Synes dere utdraget er morsomt? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Vurdering og avstemming:
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at sjetteklassingene skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?
4. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

5. Evaluering av opplegget.

Til slutt kan dere med fordel snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med påstander som forberedelse til lesingen. Vi setter også stor pris hvis du vurderer metoden ved å legge inn en tilbakemelding i boksen Lærerens vurdering.

6. Flere aktiviteter

På denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Verdens verste fotballag.
En av oppgavene er en skriveoppgave der elevene skal forestille seg at de får en pokal, skrive historien og deretter lese den høyt for læringspartneren sin.

Flere av aktivitetene som følger med Bokslukerprisen har en lav terskel og flere av dem kan gjøres i løpet av få minutter.

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre og har laget en veiledning til elevene som finnes her. Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på 6. trinn.