Teikningar til konkurransen: Lag ei teikning av den mystiske jenta

Vi får mange flotte teikningar av den mystiske jenta og takkar for det!

Bidraga vil bli lagt ut på denne sida.