Til påmeldte i Bokslukerprisen 2023/24

 

Kjære lærere og bibliotekarer. Uke 35 og offisiell oppstart av Bokslukerprisen 23/24 er i gang. Her finner du viktige opplysninger om prosjektet.

 

Introduksjon til Bokslukerprisen

Les introduksjonen til prosjektet som du finner du HER.

Introduksjonen inneholder en beskrivelse av prosjektet, forslag til oppstart og gjennomføring i klasserommet, informasjon om oppdraget som juryklasse m.m.

Prosjektet legger vekt på gode leseopplevelser, elevmedvirkning og demokrati. Vi ønsker at elevene skal oppleve at terskelen er lav for å lese, lytte og mene noe om litteraturen og at meningene deres er viktige og blir lyttet til.

 

Materiell

De fleste skoler som meldte seg på før fristen 16.juni vil motta pakkene med antologiene før, og i begynnelsen av uke 35, mens materiell til skoler som meldte seg på i etterkant sendes ut fortløpende.

 

Utdrag og lærerveiledninger tilgjengelig på bokslukerprisen.no

Dere som ønsker å sette i gang før dere mottar fysisk materiell er velkomne til det. Alle utdrag og lydfiler, samt lærerveiledninger og aktiviteter er lagt ut på nettsidene, www.bokslukerprisen.no, og ligger fritt tilgjengelig for alle.

Siden utdrag og lydfiler ligger fritt tilgjengelig, kan elevene lese og lytte til utdragene, gjøre aktiviteter og delta på konkurranser uten å logge seg inn. De kan også allerede nå sende inn sine kommentarer/anmeldelser til utdragene fra egen pc/nettbrett.

 

Klassens side

Registrering av klassens stemmer er lærers ansvar og ligger bak innlogging. DEN SOM MELDTE PÅ KLASSEN/TRINNET skal derfor ha mottatt en e-post med brukeropplysninger, dvs. kort informasjon om brukernavn og passord. E-posten er sendt til alle e-postadresser som ble registrert ved påmelding på bestillingssiden. Øvrige lærere/skolebibliotekarer som skal være med på prosjektet, men som ikke har blitt registrert, kan opprette en bruker HER.

 

Brukeropplysningene gir tilgang til Klassens side og gjør det mulig for dere å registrere klassens stemmer. Når dere logger dere på, vil dere – litt ned på klasse-siden – finnes forsidene til de ti nominerte bøkene. Klikk på den røde boblen der det står «Stem på boka» for å registrere klassens stemme. For at resultatet skal avspeile stemmene til barna som deltar, ber vi om at alle klasser som har fått plass i prosjektet avgir sine stemmer innen fristen, slik det også kom frem under påmeldingen. Fristen for å stemme over alle de ti utdragene er fredag 17. november.

 

Juryoppdrag

Alle mellomtrinnsklasser i landet kan søke om å bli én av de ni juryklassene. Det er Foreningen !les som velger hvilke klasser om skal få tildelt dette ærefulle oppdraget. Søknadsfristen er 29.september. Utlysningen finner du HER.

 

La elevene skrive anmeldelser

Vi foreslår at arbeid med anmeldelsessjangeren kan inngå i prosjektet og har derfor gjort det mulig for elevene å laste opp sine anmeldelser på nettsiden, under hvert utdrag. Vi har også laget en veiledning i å skrive anmeldelser som finnes HER (nynorsk) og HER (bokmål). Vi håper at mange får lyst til å være med på dette. Vi sender, hver måned, en fin bokpremie til «månedens anmelder».

 

Først og fremst håper vi at Bokslukerprisen vil bidra til leselyst og engasjement for lesing blant elevene dine og ønsker lykke til!