Aktivitetar, Mareritt


1. Teiknekonkurranse

Lag ei teikning av den mystiske jenta som er utanfor dokkehuset.
Bruk det som står i teksten og dine eigne tankar og idear som inspirasjon.
Korleis vil du teikne det bustete håret, olabuksa, auga?

Send inn teikninga til oss. Vi kårer fem vinnarar som får ein bokpakke i posten. Skann inn teikninga eller ta eit bilde av ho og send bildet på epost. Du kan òg sende teikninga i posten til Foreningen !les, Øvre Slottsgate 3, Postboks 183, 0102 OSLO. Eller laste opp bilde av teikninga her:

Tegningene vil bli vist fram på denne sida
Fristen for å sende inn teikningane er 4. november. 

 

2. Det skumlaste eg har opplevd

Kva er det skumlaste du har opplevd?
Skriv ein tekst der du fortel kva som skjedde.
Skriv om lag ei side og les høgt for ein ven.
Du kan skrive på nynorsk eller bokmål.