Jan Tore Noreng: Ukjent fare

FØR:
Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Se på bokomslag, tittel og bokslukerfigur og les ingressen.
Snakk om forventninger til utdraget.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på forsiden?
– Hvilken stemning tror dere vil være mest tydelig – romantisk, spennende, skummel, ekkel, morsom?

Ukjent fare er andre bok i Robofobia-serien.
– Er det noen som kjenner igjen deler av Robofobia-ordet og har forslag til hva ordet betyr?
– Hva tror dere teksten handler om?
– Hvor og når tror dere handlingen foregår?

Bokslukerfiguren viser spenning.
– Hvilke forventninger har dere til en spenningsbok?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

Utdraget fra Ukjent fare er ganske lettlest, men det er trolig en fordel om dere leser ingressen før dere setter i gang med lesingen. Det kan også være lurt å nevne karakterene som er med i utdraget: Rikard, Karen, faren til Rikard, Angela Falck og ev. også menn i en varebil. Personene presenteres nemlig ganske raskt på de første 1-2 sider og deretter tar handlingen hurtig fart.
Hvis du vurderer at teksten kan bli en utfordring for noen av elevene dine, kan det være en fordel å være mer konkret og gi et sammendrag eller et kort referat (uten spoilere). Å dramatisere deler av teksten vil også kunne hjelpe elevene med å forberede seg på lesingen. Endelig kan høytlesing eller bruk av lydfil være en god idé blant annet fordi det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå. Lydfilen finnes i høyremargen når dere går inn på utdraget fra Ukjent fare her bokslukerprisen.no

 

UNDERVEIS:

Be elevene notere i margen. Det kan være stikkord til:

– Noe de synes er vanskelig å forstå, virker rart eller ulogisk

– Når de synes at spenningen er på sitt høyeste


ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene fortelle hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble overrasket over…
h. Slutten var…

Fordi…

Eksempel: Jeg likte godt da… faren til Rikard ble bortført fordi jeg fikk følelsen av at det gikk veldig fort og at det var spennende.

3. Personlig mening
Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:

Likte du utdraget? Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

4. Finn argumenter
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. De skal dessuten lage to lister: én liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og én liste over ting som trekker ned (argumenter mot).

På listen over argumenter for kan det for eksempel stå:

«Jeg likte godt da… de oppdaget at Karen hadde klart å komme seg opp bak på bilen fordi da skjønte jeg at hun er kjapp og modig.»
«Jeg synes at… det var bra at de fant et nytt spor på slutten. Det er bra fordi da kan man fortsatt håpe at de får tak i pappaen til Rikard.»  

På listen over argumenter mot kan det stå setninger som:

«Jeg ble irritert over… slutten fordi den var så åpen. Jeg hadde likt å få vite mer om hva som skjer etterpå».

«Jeg synes at… det kanskje var litt urealistisk fordi de bare er barn og så prøver de likevel å fange noen voksne kidnappere.»

Be elevene skrive for eksempel 10 argumenter for og argumenter mot, eller så mange de klarer.

5. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Til slutt diskuteres utdraget i hel klasse med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

6. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

7. Skrivekonkurranse: Skriv videre på utdraget.

Se for deg at Rikard og Angela går om på baksiden av kontorbygget der Elektro Service holder til. Hva finner de der? Er de på nok et villspor, finner de den riktige varebilen eller møter de en hittil ukjent fare? Hva har skjedd med faren til Rikard? Hva tror du skjer videre i historien?

Etter å ha lest utdraget lurer nok mange elever på hva som kommer til å skje videre i Ukjent fare. For å stimulere lese- og skrivelysten oppfordrer vi alle elever på 6. trinn til å skrive videre på utdraget og delta i konkurransen. De velger selv om de vil skrive neste kapittel eller resten av historien. Det er en fordel hvis teksten har en avrundet karakter.

Teksten lastes opp via aktivitetssiden eller sendes til Foreningen !les på troels@foreningenles.no innen 12. november. Vi håper på mange fine og kreative bidrag og premierer fem av tekstene med en bokpakke. Vinnerbidragene vil også bli publisert på våre nettsider.
Denne skrivekonkurransen er bare en av de mange aktivitetene som følger med årets prosjekt. På bokslukerprisen.no finnes ulike aktiviteter knyttet til alle de 10 utdragene som er med i antologien. Noen av aktivitetene har en lav terskel og kan gjøres i løpet av få minutter, mens andre med fordel kan inngå i et opplegg etter lesingen og munne ut i at elevene sender inn sine bidrag og deltar i konkurransen der de kan vinne fine bokpremier. I tillegg involverer flere av aktivitetene også andre fagligheter som for eksempel Kunst og håndverk eller Samfunnsfag.

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre. Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på 6. trinn.