Lærerveiledning til TIX – Den Stygge Andungen

Av Andreas Haukeland og Olav Brekke Mathisen

Før lesing

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.  

Klassesamtale. 

Se på bokomslaget. 

– Hva legger dere merke til når dere ser på forsiden? 
– Hvilke tanker får dere når dere ser på bildet? 
– Hvordan vil dere beskrive personen som er avbildet i forgrunnen? 
– Hvilke andre ting legger dere merke til på omslaget? 
– Hvordan forstår dere tittelen: Den stygge andungen? 

Boka er en selvbiografi av og om Andreas Haukeland.
– Hva forbinder dere med denne sjangeren? 
– Vet dere om andre selvbiografier? Hvilke? 
– Hvorfor tror dere at Andreas Haukeland har skrevet en selvbiografi? 

Les ingressen.
– Hvilke utfordringer tror dere Andreas hadde da han var yngre? 
– Hva tror dere teksten handler om? 
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese ingressen med elevene. Det går også an å dramatisere en episode i utdraget for elevene. Lesingen kan dessuten forberedes ved å snakke om følgende ord: Tourettes syndrom (s.81), «tics» (s. 81) og tvangstanker (s.83). 

Høytlesing eller bruk av lydfil kan også være en god idé. Det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller forklare ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå. 

Underveis 

 Lesestopp 

Be elevene stoppe underveis i lesingen, for eksempel i andre og tredje avsnitt på s. 81 (fra «Legen undersøkte meg …»), eller etter noen minutter. 

Skriv spørsmål til teksten ut ifra det dere har lest. Det kan være spørsmål som utdraget gir svar på, antyder svar på, eller bare ting dere lurer på. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempel: 

– Hvordan blir Tourettes syndrom forklart i avsnittet? 
– Hvorfor klarer man ikke å kontrollere det? 
– Hva tror du Andreas tenkte om at «tics» kom til å være en del av ham hele livet?   
 

Alternativt kan elevene bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre. Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget. 

 

Etter lesing 

 1. Litteraturintervju
Læringspar som rullerer.

I denne aktiviteten skal elevene intervjue hverandre om tematikken i utdraget.  

Gi elevene et spørsmålsark, se eksempel HER. I tillegg til noen faste spørsmål, er det plass til at hver elev skriver inn tre egne spørsmål. Forbered gjerne aktiviteten ved å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten entydig fasit, kan være nok. Du kan oppfordre elevene til å stille flest åpne spørsmål.  

Elevene skal først lage noen egne spørsmål, før de intervjuer hverandre. Deretter tar de med seg spørsmålsarket rundt i klasserommet for å finne en partner de kan intervjue. Elevene stiller hverandre ett spørsmål fra listen, og intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller eventuelt et oppfølgingsspørsmål. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra lista. 

2.Velge spørsmål – gruppearbeid

På bakgrunn av oppgavene over, kan elevene gå i grupper for å diskutere seg frem til de to spørsmålene som de mener er de viktigste. I tillegg må gruppen kunne begrunne hvorfor de mener at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra TIX – Den stygge andungen. 

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse

Bruk spørsmålene fra gruppene til å snakke om utdraget i klassen. Suppler gjerne med spørsmål om noen av bokens hovedtemaer:  

– Hvordan opplevde Andreas utenforskapet i klassen?  

– Hva kan det gjøre med en person å bli mobbet?  

– Hva vil det egentlig si å være annerledes?  

4. Vurdering og avstemming

Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre: 

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 

– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke? 

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene. 

6. Evaluering av opplegget.

Til slutt kan dere med fordel snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med lesestopp og litteraturintervju. Vi setter også stor pris hvis du vurderer metoden ved å legge inn en tilbakemelding i boksen «Lærerens vurdering» på Klassens side.