Opplegg til Anton og andre flokkdyr av Gudrun Skretting

FØR:

1. Påstandsark
Individuelt arbeid

Del ut ark med påstander til diskusjon (se ev. ark til utdeling her).
Elevene skal nå lese setningene, krysse av om de er enige eller uenige og forberede seg på å forklare hvorfor.

Påstander:

– Det er bedre å ha gode venner enn mange venner
– Man må være kul for å få kjæreste
– Hvis man får kjæreste, bør man holde det hemmelig
– Hvis man vil være kul, hjelper det med hettegenser og lang lugg
– Den sterkeste overlever (Darwin)
– Det er bra å blande elever når man begynner på ungdomsskolen
– Det er viktig å være en kul klasse
– Det er lov å gjøre feil
– En ulykke kommer sjelden alene

Etter det individuelle arbeidet kan elevene eventuelt få diskutere meningene sine i små grupper på fire elever for å forberede klassesamtalen i punktet under.

2. Påstander i hel klasse
Klassesamtale

Som forberedelse til lesingen kan dere diskutere påstandene i hel klasse, der elevene begrunner synspunktene sine.

Dersom dere ønsker det, kan dere også velge å ta utgangspunkt i bokomslaget og spørsmål som:

– Hva ser dere på forsida?
– Hva tenker dere om tingene på omslaget? Hvilke assosiasjoner får dere?
– Hvilken sammenheng ser dere mellom tittel og omslag?

Det kan også være en god idé å sammenlikne med de to ulike omslagene som ble laget til den forrige boken i serien om Anton Albertsen, Anton og andre uhell. Dere finner de to omslagene her og her (henholdsvis innbundet og pocket).

– Hvilke likheter og ulikheter ser dere?
– Hvilket omslag liker dere best – og hvorfor?

UNDERVEIS:

– Finn og marker de stedene i utdraget der påstandene dukker opp. Legg også merke til om det blir gitt en begrunnelse for påstandene i teksten.
– Noter spørsmål til teksten dersom det er noe de lurer på.

ETTER:

1. Samtale om påstander etter lesing
Klassesamtale.

Gå igjennom påstandene på nytt og spør elevane om det er noen som har endra mening. Be elevene dele tankene sine.
– Hvorfor har de endret mening – eller hvorfor ikke?

2. Samtale om utdraget
Klassesamtale.

Snakk deretter om utdraget og la elevene dele tankene sine.

Vi anbefaler at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – gjør det lettere for dem å relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen.

Begynn gjerne med spørsmål som:
– Hva handlet dette om? eller
– Hva skjedde her?

Dersom elevsvarene følges opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, vil elevene oppleve at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan for eksempel skje ved å la samtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål blir formulert (såkalt opptak og høy verdisetting).

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, oppfordrer vi deg til å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.
I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Anton?
– Hvorfor tror dere at han mest av alt ønsker å gli inn i mengden?
– Hvilket inntrykk tror dere Anton har av seg selv – hvordan tror dere f.eks. at han ville presentert seg hvis han hadde begynt i klassen deres (og hadde fått lov til å bruke mer enn bare ett adjektiv)?
– Hvordan vil dere beskrive hans forhold til Ole?
– Og forholdet til Ine?
– Hvor avgjørende er de tingene man sier på første skoledag?
– Hvordan ville dere presentert dere selv hvis dere skulle begynt på en ny skole?
– Hva tror dere feilen for å si for Anton?
– Hva tror dere skjer videre?

3. Avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Til slutt diskuterer dere utdraget i klassen med tanke på å nå fram til en felles vurdering.

– Liker dere teksten?
– Hva synes dere er bra og hva synes dere er mindre bra?

Det er viktig at synspunktene blir begrunnet.

Når avstemmingen er ferdig, fører dere resultatene inn på Klassens side og på plakaten.
Hvis dere har lyst, kan dere dessuten ta vennskapsquizen som dere finner her.
Dere er også velkomne til å skrive en anmeldelse av utdraget. Hvis dere legger ut anmeldelsen på bokslukerprisen.no, leser kanskje forfatteren vurderingene deres?