Opplegg til Buffy By er talentfull. En selvbiografi

av Ingeborg Arvola

FØR:

Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Se på bokomslag, tittel og bokslukerfigur og snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:
– Hva legger dere merke til når dere ser på omslaget?
– Hvilket inntrykk får dere av jenta på bildet?
– Hva tenker dere om omgivelsene hun befinner seg i?
– Hva tenker dere om fargebruken? Sammenlikn ev. med omslaget til Kodeord Overlord.
– Hvilken stemning synes dere er mest tydelig på omslaget – spennende, morsom eller noe helt tredje?

Les ingressen.
– Hvordan synes dere beskrivelsen av Buffy By passer med jenta på forsiden?
– Har dere noen gang hatt lyst til å bli god til noe? Hva? Og hvorfor?
– Tror dere Buffy finner noe å være god til?

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese ingressen med elevene. Det går også an å dramatisere deler av teksten for elevene. Lesingen kan dessuten forberedes ved å snakke om følgende ord: selvbiografi (undertittelen), oppfinnsom (ingressen), ghaneser (s.17), BISONmetoden (s.18), selvgode (s.18), moroklumper (s.21), ball-person (s.21), kragebeinet (s.22), slagord (s.25), sidesynet (s.26) og instruktører (s.27).

Det er også et par faste uttrykk med i utdraget som dere ev. kan snakke om før dere leser:
å sette ideer i hodet på noen; *høner som blir til fjær; by og land, hand i hand

Endelig kan høytlesing eller bruk av lydfil være en god idé blant annet fordi det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå. Lydfilen finnes i høyremargen når dere går inn på utdraget fra Buffy By er talentfull. En selvbiografi på bokslukerprisen.no

 

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord til teksten på siden «Mine tanker og notater» etter utdraget. Det kan være stikkord til:

– Et ord eller en setning som dere synes får frem hvordan Buffy er
– Noe som vekker følelsene deres – er rart, morsomt eller trist.


ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.


2. Min leseopplevelse

Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at… slutten på utdraget var god fordi jeg fikk lyst til å lese mer og finne ut hva som skjer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…

Fordi…


3. Del leseopplevelsen

Gruppesamtale.

Elevene setter seg i grupper av 3-4 elever.
Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan de si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

 

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:
– Hvilket inntrykk får dere av Buffy By?
– I hvilken grad minner Buffy dere om noen dere kjenner, har lest eller hørt om?
– Hvordan tror dere det hadde vært om hun hadde gått i klassen deres?
– Hadde du hatt lyst til å bli venn med Buffy? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvilket inntrykk får dere av klassen hennes? Er det noen likhetspunkter med klassen deres?
– Hvorfor tror dere Randi sier om klassen at: «Dere er noen ordentlige moroklumper»?
– Hva tror dere Randi synes om Buffy?
– Hva tror dere Buffy synes om Randi? Og er dere enige?

Buffy bruker ordet «ball-person».
– Hvilke andre slags personer finnes det? Prøv å lage en liste over andre «typer».

Siden Buffy ikke er en ball-person, lurer hun på om hun burde gått.
– Synes dere hun burde gjort det? Bør man la være å gjøre noe man ikke kan?
– Hva ville dere gjort hvis dere hadde vært Buffy i denne situasjonen?

Det blir nevnt at Buffy er fattig.
– I hvilken grad synes dere at det kommer tydelig frem i teksten?
– Hvordan tror dere det er å være fattig i Norge i dag?
– Hva tror dere det har å si for livet til Buffy?
– Har økonomi noe å si for hvordan man kan meste livet? Kan man f.eks. bli god i/til noe selv om man er fattig? Begrunn svaret.

– Hvordan tror dere det kommer til å gå når hun skal kjøre slalåm?
– Hva tror dere skjer videre i boken?

 

5. Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?
– Likte dere at det var med illustrasjoner i boka? Begrunn svaret.
– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?
– Hva likte dere med utdraget fra Buffy By er talentfull?
– Og hva likte dere ikke?

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får vurdert teksten og anledning til begrunne synspunktene sine.
Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.
Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

 

6. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

7. Skriv en anmeldelse av utdraget.

Vi oppfordrer elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre.
I den forbindelse har vi laget en veiledning til elevene som finnes HER (nynorsk) og HER (bokmål).
Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på mellomtrinnet.