Opplegg til Charlie Drømmevandrer. Fangene i Adnafjell

av Svein Tindberg

FØR:

Klassesamtale.

Se på forsiden med elevene og les deretter ingressen høyt.

NB! Det er meningen at elevene bare skal lytte til utdraget – ikke lese – og det kan derfor være en fordel å vise forsiden på en projektor.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:
– Hva legger dere merke til når dere ser på forsiden?
– Hvilken stemning synes dere er mest tydelig når dere ser på forsiden: mystisk, spennende, skummel, morsom, ekkel? Andre ting?
– Hva er det som gjør at dere får den følelsen?
– Hvem tror dere er på bildet?
– Hvordan vil dere beskrive personen som er avbildet i forgrunnen?
– Hva synes dere om tittelen, Charlie Drømmevandrer. Fangene i Adnafjell?
– Hva tror dere en bok med denne tittelen handler om?

Når dere har lest ingressen, kan dere ev. snakke om følgende:
– Hva vil det si å være god til å drømme?
– Hva slags farlig oppdrag tror dere Charlie kan stå overfor?
– Hvem tror dere Gråbein er?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom forside, tittel og ingress?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvis du vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese ingressen en ekstra gang med elevene – før dere lytter til lydfilen.
Lesingen kan dessuten forberedes ved å snakke om ev. ord som du tror vil være vanskelige for elevene dine. Det kan f.eks. være følgende ord:
terrenget (s. 83), vidde (s. 83) og anneks (s. 86).

NB: Vær vennligst oppmerksom på at lydfilen inneholder lydeffekter og musikk. Vær også oppmerksom på at det er et lite avvik mellom tekst og lydfil. På side 83 i antologien er følgende tekst ikke innlest:

«Hva skal man egentlig gjøre når man står tre-fire meter fra en godt voksen ulv?
Legge seg ned og vise at man overgir seg? Løpe? Han burde komme på noe lurt, og det fort, men han sto som frosset fast i bakken, så redd var han.

‘’Så man møtes endelig, Vandreren og Gråbein’’ sa ulven.»

UNDERVEIS:

Elevene tar notater mens de lytter til lydfilen som hører til utdraget.
Lydfilen er – som lydfilene til de andre utdragene – tilgjengelig på bokslukerprisen.no.
Spill ev. av lydfilen to ganger hvis du tror det kan være til hjelp for elevene.

ETTER:


1. Skriv et sammendrag
Individuelt arbeid.

Elevene skriver et sammendrag av utdraget på bakgrunn av notatene deres.

2. Sammenlikne sammendrag
Gruppesamtale.

Når tida er ute og elevene er ferdige, skal de sette seg i grupper på 2-3 elever og sammenlikne sammendragene de har skrevet. Har de skrevet det samme? Hva er eventuelt forskjellig? Har de fått med det viktigste? Hvordan er det å skulle skrive sammendrag av en tekst uten å lese – bare å lytte?


3. Diskusjon i hel klasse
Klassesamtale

La først elevene dele erfaringene med å skrive og sammenlikne sammendrag. De kan også snakke om hvordan de opplevde måten utdraget ble lest på. Snakk deretter om teksten med utgangspunkt i leseopplevelsen til elevene. Still åpne og autentiske spørsmål og oppfølgingsspørsmål som bygger videre på elevenes svar.

I tillegg kan et eller flere av følgende spørsmål inngå i samtalen:

– Hvilket inntrykk får dere av Charlie?
– Hvordan vil dere beskrive situasjonen han befinner seg i?
– Hvordan tror dere det er å møte en ulv?
– Hva bør man gjøre hvis man plutselig står 3-4 meter fra en ulv?
– Hvorfor tror dere Charlie velger å bryte inn i hytta?
– Hva synes dere han burde ha gjort?
– Synes dere han burde vært ærlige overfor politiet?
– Hvorfor tror dere Charlie får en klump i halsen?
– Hvilke likheter og forskjeller er det mellom drøm og våken for Charlie?
– Har dere opplevd å kjenne igjen ting fra virkeligheten når dere drømmer? Eller å kjenne igjen noe fra drømmene deres i virkeligheten?
– Hva tror dere det vil si å være drømmevandrer?
– Synes dere utdraget er spennende? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror dere skjer neste gang Charlie drømmer?
– Hva tror dere skjer videre i boka?

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

 

4. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

5. Flere aktiviteter

denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Charlie Drømmevandrer. Fangene i Adnafjell.
En av aktivitetene er å skrive videre på utdraget og en annen å fortelle om en helt spesiell drøm.
Vi oppfordrer også til å la elevene skrive anmeldelse av utdraget. I den forbindelse har vi laget en veiledning til elevene som finnes HER (nynorsk) og HER (bokmål), og hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet og velskrevet og sender en bokpremie til vinneren.

Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på mellomtrinnet.