Opplegg til Hetebølge

av Frode Eie Larsen og Dag Otto Lauritzen

FØR:

Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Se på bokomslag, tittel og bokslukerfigur, les ingressen og snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:
– Hva legger dere merke til på omslaget?
– Hvilken stemning synes dere er mest tydelig – spenning, skummel, ekkel, trist eller annet?
– Hvilken sammenheng ser dere mellom tittel og forside?
– Hva synes dere om fargebruken?
– Hvilken rolle tror dere de to personene på forsiden har i fortellingen?

Bokslukerfiguren viser spenning.
– Hvilke forventninger har dere til en bok i denne sjangeren?
– Hva tror dere teksten handler om?

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, kan det være en god idé å lese ingressen med elevene. Snakk også gjerne med elevene om det som står i ingressen.

Det går også an å dramatisere deler av teksten for elevene. Lesingen kan dessuten forberedes ved å snakke om følgende ord: tyskerbunkersene (s.7), transe (s.8), hypnotisert (s.10) og desperasjon (s.10).

Endelig kan høytlesing eller bruk av lydfil være en god idé blant annet fordi det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå. Lydfilen finnes i høyremargen når dere går inn på utdraget fra Hetebølge på bokslukerprisen.no


UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord til teksten på siden «Mine tanker og notater» etter utdraget. Det kan være stikkord til:

– Noe som overrasker dere
– Noe dere synes er vanskelig å forstå, virker rart eller ulogisk
– Noe som vekker følelsene deres – er skummelt, irriterende, trist osv.

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

 

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…

Fordi…

Eksempel: «Jeg ble overrasket over… at Einar løp mot den brennende hytta fordi det er dumt å bringe seg selv i fare.»

 

3. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene setter seg i grupper av 3-4 elever.

Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan de si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

 

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva synes dere om at faren til Hannah lar dem bli med til den brennende hytta?
– Burde han heller latt dem bli hjemme? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Synes dere han er tydelig nok på at de skal holde seg unna brannen?
– Hvorfor tror dere Hannah og Einar hvisker da de sitter på baksetet i bilen?
– Synes dere Hannah og Einar burde fortalt om guttegjengen? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror dere er årsak til brannen?
– Hvilket inntrykk får dere av Hannah?
– Og hvilket inntrykk får dere av Einar?
– Hvilket inntrykk får dere av vennskapet mellom de to?
– Hvorfor tror dere Einar legger i vei mot hytta?
– Hva synes dere om at Hannah løper etter ham?
– Hva annet kunne hun gjort?
– Hva ville dere gjort for å stoppe Einar?
– Hva tror dere faren til Hannah tenker?
– Hva tror dere skjer videre?

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

 

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

6. Flere aktiviteter

denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Hetebølge.

En av oppgavene er en oppfordring til at elevene laster opp en anmeldelse av teksten. I den forbindelse har vi laget en veiledning til elevene som finnes HER (nynorsk) og HER (bokmål), og hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet og velskrevet og sender en bokpremie til vinneren.

En annen av aktivitetene dreier seg om at elevene kan lage en tegning av et naturfenomen og delta i en tegnekonkurranse.

Disse aktivitetene er bare to av de mange aktivitetene som følger med årets prosjekt. På bokslukerprisen.no finnes ulike aktiviteter knyttet til alle de 10 utdragene som er med i antologien. Noen av aktivitetene har en lav terskel og kan gjøres i løpet av få minutter, mens andre med fordel kan inngå i et opplegg etter lesingen og munne ut i at elevene sender inn sine bidrag og deltar i konkurransen der de kan vinne fine bokpremier.

Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på mellomtrinnet.