Opplegg til Hva skjedde egentlig med deg?

av Jenny Jordahl

 

Under er et opplegg til et utdrag fra boka.

I forbindelse med juryarbeidet har vi også laget et opplegg til hele boka. Last ned forslag til opplegg HER.

FØR:

1.
Til læreren:
Hva skjedde egentlig med deg?  er en barnebok utgitt for aldersgruppen 9-12.
Boka vant Brageprisen for barne- og ungdomsbøker 2020 og ble også anbefalt av mange av barna som har hjulpet oss med å lese og nominere bøker til høstens antologi.
Elevene i anmelderklassene la bl.a. vekt på at boka er lærerik, at den tar opp et viktig tema og at den gjør det på en veldig god måte. Flere trekker også frem at den ender godt.

Før dere setter i gang med å lese utdraget fra boka, kan det imidlertid være en god idé at du som lærer er oppmerksom på at den tar for seg en rekke viktige temaer som f.eks. utestenging og vennskap, hvordan språkbruken vår kan påvirke andre, spiseforstyrrelser, fysisk og psykisk helse og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner.

Dette er tema som kan knyttes til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring som ifølge ny Overordnet del av læreplanverket (LK20) «skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.»

Litterære tekster kan åpne for å diskutere slike temaer på en god måte bl.a. fordi de gjør det mulig å snakke om vanskelige ting gjennom en tredjeperson og fordi temaet presenteres i en litterær form. Det kan dessuten være hensiktsmessig at barn får mulighet til å snakke om slike tema i en sammenheng der det også er en voksenperson til stede.

Vi oppfordrer derfor til at dere leser utdraget i forkant og forbereder samtalen godt.
Hvis dere ønsker å knytte lesingen til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, kan det også være en anledning til å invitere helsesykepleier til et besøk i klassen. Les mer om hvordan denne boka tar opp tema om spiseforstyrrelser her.

I likhet med de andre oppleggene som er laget for Boksluker-prosjektet, er undervisningsopplegget et forslag som dere kan bruke hvis dere ønsker det.

 

2.
Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Snakk først om bokomslaget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:
– Hva legger dere merke til på omslaget?
– Hvem tror dere er på bildet?
– Hva tror dere jenta tenker?
– Hvilken stemning synes dere er mest tydelig når dere ser på forsiden: mystisk, spennende, skummel, morsom, ekkel? Andre ting?

Utdraget er hentet fra en tegneserie.
– Hvilke andre tegneserier kjenner dere til?
– Hva er bra med tegneserier?
– Hvilke forventninger har dere til utdraget?

 

UNDERVEIS:

Leselogg.
Individuelt arbeid.

Be elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser. De kan f.eks. notere på s. 104 i antologien.
Ta ev. utgangspunkt i ett eller flere av følgende punkter:

– Noe som vekker følelsene deres
– Noe dere legger merke til i måten utdraget er tegnet på
– Noe dere synes er overraskende, virker rart eller ulogisk

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.


2. Min leseopplevelse

Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at… guttene er slemme mot Janne fordi de sier slemme ting og oppfører seg på en måte som ikke er grei.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…

Fordi…


3. Del leseopplevelsen

Gruppesamtale.

Elevene setter seg i grupper av 3-4 elever.
Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan de si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.
Gå gjerne på «besøk» til gruppene slik at du kan støtte grupper eller enkeltelever som kan ha nytte av dette når de snakker om utdraget.

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva synes dere om oppførselen til de to guttene?
– Hvordan vil dere beskrive måten de snakker på?
– Hvorfor tror dere de oppfører seg slik?
– Hvordan tror dere det påvirker Janne? Begrunn svaret.
– Hva synes dere om tegningene?
– Er det noe spesielt dere legger merke til?
– Hvorfor tror dere det blir sort på s.95 og s.97-98?
– Hvordan forstår dere den mørke figuren som dukker opp på s.99?
– Hva synes dere om måten moren reagerer på?
– Hva synes dere om farens kommentarer?
– I hvilken grad tror dere foreldrenes reaksjoner hjelper Janne?
– Hva kunne faren sagt for å få henne til å føle seg bedre?
– Har dere andre forslag til hva som kan hjelpe Janne?

– Hva tror dere skjer videre i boken?

 

5. Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?
– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?
– Hva likte dere med utdraget fra Hva skjedde egentlig med deg?
– Og hva likte dere ikke?

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får vurdert teksten og anledning til begrunne synspunktene sine.
Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.
Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

 

6. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

7. Flere aktiviteter.

På aktivitetssiden til utdraget fra Hva skjedde egentlig med deg? oppfordres elevene bl.a. til å
diskutere hva som kan hjelpe Janne og til å lage en spilleliste med låter som kan få Janne i bedre humør.
I tillegg oppfordrer vielevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre.
Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på mellomtrinnet.