Opplegg til Kodeord Overlord

av Tor Arve Røssland

FØR:

Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Se på bokomslag, tittel og bokslukerfigur, les ingressen og snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på omslaget?
– Hvem tror dere er hovedperson?
– Hvilken stemning synes dere er mest tydelig på omslaget – spennende, skummel, ekkel, trist eller annet?

Bokslukerfiguren viser krigsdrama.
– Hvilke forventninger har dere til en bok i denne sjangeren?
– Hva tror dere «kodeord Overlord» er for noe?
– Hva tror dere teksten handler om?

Av ingressen fremgår det at handlingen foregår i England under andre verdenskrig.
– Vet dere hvem som kjempet mot hverandre under denne krigen?
– Hva vet dere om hvordan det var i England på denne tiden?
– Hva tenker dere når dere hører ordet spionasje?
– I hvilken grad mener dere at barn kan være spioner?
– Mener dere at barn bør kunne straffes hvis de har drevet med spionasje under en krig?

Kodeord Overlord er en roman, men tar sitt utgangspunkt i en virkelig historie.
– Har det noe å si for hvordan dere vil lese teksten?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, kan det være en god idé å lese ingressen med elevene – gjerne to ganger. Snakk med elevene om det som står i ingressen.
Det går også an å dramatisere deler av teksten for elevene. Lesingen kan dessuten forberedes ved å snakke om følgende ord: de allierte (ingressen), nazistene (ingressen), spionasje (ingressen), sikkerhetstjenesten (ingressen), torturere (s.7), sersjant (s.7), konvoi (s.7), stridsvogn (s.8), fakket (s.9), sivilist (s.10), krigsrett (s.10), testamente (s.10), Hitler (s.11), agenter (s.12) 

Endelig kan høytlesing eller bruk av lydfil være en god idé blant annet fordi det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå. Lydfilen finnes i høyremargen når dere går inn på utdraget fra Kodeord Overlord på bokslukerprisen.no

 

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord til teksten på siden «Mine tanker og notater» etter utdraget. Det kan være stikkord til:

– Noe dere synes er vanskelig å forstå, virker rart eller ulogisk

– Noe som vekker følelsene deres – er overraskende, skummelt, irriterende, trist osv.

 

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.


2. Personlig mening

Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:

Likte du utdraget? Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

 

3. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.


4. Samtale og avstemming i hel klasse

Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Henry?
– Hvorfor tror dere han har blodsmak i munnen?
– Hva har Henry gjort?
– Hvorfor er det så viktig å advare Jimmy?
– Hva sier det om Henry at han risikerer livet sitt for å si ifra?
– I hvilken grad synes dere naturbeskrivelsen bidrar til stemningen i teksten? F.eks. månen, det piskende regnet og gjørmen?
– Hvilket inntrykk får dere av Jimmy? Hvor gammel tror dere f.eks. han er?
– Hvordan tror dere han har det med å skulle i krig?
– Hvordan klarer Henry å roe Jimmy?
– Tror dere Jimmy får se sønnen sin igjen?
– Og tror dere Henry får se faren sin?
– Hvilke andre konsekvenser tror dere krigen har hatt for Henry?
– Hvordan tror dere det var å være barn under andre verdenskrig?
– I hvilken grad tror dere barn hadde mulighet til å påvirke situasjonen?
– Vet dere hvordan det gikk da de allierte invaderte Frankrike?
– Hvordan tror dere det hadde vært å være barn i Norge i dag hvis nazistene hadde vunnet krigen?
– Tror dere Henry kommer til å bli fanget av sikkerhetstjenesten?
– Hva tror dere skjer videre?

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.
Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.


5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.


6. Flere aktiviteter

denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Kodeord Overlord.

En av oppgavene er en oppfordring til at elevene laster opp en anmeldelse av teksten. I den forbindelse har vi laget en veiledning til elevene som finnes HER (nynorsk) og HER (bokmål) og hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet og velskrevet og sender en bokpremie til vinneren.

En annen av aktivitetene dreier seg om å lage en såkalt «boktrailer», en kort filmsnutt om teksten som elevene har lest. Ved å følge lenken over finner dere både modelltekster/filmer og en veiledning i å lage slike boktrailere.

Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på mellomtrinnet.