Opplegg til Kokotopia av Simon Stranger

FØR:
Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Snakk om bokomslaget, f.eks. med utgangspunkt i spørsmål som disse:
– Hva legger dere merke til når dere ser på forsiden?
– Hvorfor tror dere gutten har en bøtte på hodet?
– Hvorfor tror dere de sitter på en gris?
– Hva synes dere om klærne deres?
– Når vil dere gjette på at fortellingen foregår?

– Hvordan forstår dere tittelen?
– Hva tror dere menes med «prikkedøden»?
– Og hva tror dere «Kokotopia» kan være?

Bokslukerfiguren viser humor.
– Hva forventer dere av en humorbok? Snakk og skriv opp noen stikkord på tavlen.
– Hvilke humorbøker liker dere? Lag en liste på 5-10 titler.
Hvis dere sender inn listen til troels@foreningenles.no, deltar dere i konkurransen om å vinne en bokpakke.

Les deretter ingressen
– Synes dere at ingressen høres morsom ut? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Har dere tidligere lest morsomme bøker om middelalderen?
– Hva vet dere om middelalderen?
– Hva vet dere om hekser?
– Hvilken mystisk sykdom tror dere det kan være snakk om?

– Tror dere at dere kommer til å like teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
Utdraget er ganske lett å lese, og bildene kan dessuten støtte elevene når de leser.

UNDERVEIS:

Be elevene legge merke til følgende når de leser:

– noe de synes er overraskende
– ting i bildene som viser at handlingen foregår i middelalderen

 

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene fortelle hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble overrasket over…
h. Slutten var…

Fordi…

Eksempel 1: Jeg ble irritert over… at soldatene var så dumme og ikke lyttet til Helena.

Eksempel 2: Jeg synes at… det var morsomt at det var detaljer i bildene som f.eks. høna som sa «ciao» og den ufyselige flyvende heks (UFH) fordi det overrasket meg og gjorde det gøy å se på bildene.

3. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på fire-fem elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan elevene si setningene de har laget og begrunne dem. Deretter kan de snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sine egne leseopplevelser og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?».
La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som følger opp på, utdyper og bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Helene?
– Hvor gammel tror dere hun er?
– Tror dere hun er en heks? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan ser dere at vi er i middelalderen?
– Hvorfor skal soldatene ta hekser?
– Hvilket inntrykk får dere av soldatene?
– Hvilket inntrykk får dere av kongen?
– Hva synes dere om lista (s.23)?
– Har dere forslag til hva Helena kunne sagt for å unngå å bli tatt?
– Hva tror dere soldatene mener når han sier at Helena kan klage til bunnen av havet?
– Hva synes dere om at hekser ikke fikk en rettssak i middelalderen?
– Hvordan hadde dere likt å leve i middelalderen?
– Hvordan tror dere det var å gå til legen?
– Hvordan vil dere beskrive måten bildene er tegnet på?
– Synes dere illustrasjonene er morsomme? Hvorfor/hvorfor ikke

5. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Til slutt diskuteres utdraget i hel klasse med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

6. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

7. Skriv en kommentar/anmeldelse

Vi oppfordrer elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets bokslukerpris på nettsidene våre. Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Hensikten er å bidra til å utvikle økt engasjement for lesing blant elevene på 5. og 6. trinn, og vi håper dere vil være med på å legge til rette for dette gjennom å la elevene skrive kommentarer/anmeldelser av utdragene i antologien.

Mal for anmeldelse finnes her (nynorsk) og her (bokmål).