Opplegg til Lappjævel!

av Kathrine Nedrejord

FØR:

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Les ingressen høyt for elevene og snakk deretter med elevene om ingressen.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Vet dere hva en internatskole er?
– Hvordan tror dere det var å gå på skole på 1950-tallet?
– Hva tror dere var likt og ulikt?
– Er det f.eks. noen som har snakket med besteforeldrene sine om hvordan de hadde det på skolen?

– Hvorfor tror dere Sammol må på en norsk internatskole?
– Hvorfor tror dere rektoren kaller ham for Samuel?

Se deretter på bokomslag, bokslukerfigur og snakk om tittelen.

– Hva legger dere merke til når dere ser på omslaget?
– Synes dere at forsiden uttrykker en bestemt stemning eller følelse? Prøv å beskrive hva dere tenker når dere ser på bildet.
– Hvorfor tror dere man bare ser beinet til Sammol på bildet?
– Hvordan forstår dere tittelen?
– Hvem tror dere sier ordet i tittelen?

Se på bokslukerfiguren.
– Hva tenker dere når dere ser at bokslukerfiguren viser «drama»?
– Kommer dere på andre bøker, filmer, serier eller spill i denne sjangeren?
– Hvilke forventninger har dere til tekster i sjangeren «drama»?

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, kan det være en god idé å lese ingressen med elevene. Det går også an å dramatisere deler av teksten for elevene. Lesingen kan dessuten forberedes ved å snakke om følgende ord: internatskole (ingressen), insisterer (ingressen), glaner (s.18), joiker (s.19), kvensk (s.21), motvillig (s. 25) og grimase (s.25).

Endelig kan høytlesing eller bruk av lydfil være en god idé blant annet fordi det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå. Lydfilen finnes i høyremargen når dere går inn på utdraget fra Lappjævel! på bokslukerprisen.no.


UNDERVEIS:

Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesingen, for eksempel etter kapittel 2 (nederst på s. 20) eller etter noen minutter.

Snakk litt om hva dere har lest så langt og hva dere tror vil skje i neste kapittel.
Det kan også være en god idé å la elevene få et par minutter til å skrive spørsmål til teksten ut ifra det de har lest.
Her er noen eksempler på spørsmål som kan brukes for å sette i gang elevene:

– Hvorfor må Sammol gå på denne skolen?
– Hvorfor kan Sammol ikke norsk?
– Hvorfor får han ikke lov til å snakke samisk?
– Er rektor Rygh så streng som han virker?
– Hvorfor stiller guttene seg opp som soldater?
– Hvordan er Isko?
– Hvorfor vil faren til Sammol ikke bli litt til?
– Hva tenker faren om at Sammol må begynne på internatskolen?
– Hva vil skje videre?

Skriv gjerne elevenes spørsmål på tavla og legg merke til om spørsmålene blir besvart i fortsettelsen.
Deretter fortsetter dere å lese resten av utdraget.

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Personlig mening
Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:
– Likte du utdraget?
– Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

 

3. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

 

4. Samtale og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Sammol?
– Hvordan vil dere beskrive skolen?
– Hva synes dere om rektor Rygh?
– Hvorfor tror dere ikke Sammol får lov til å snakke samisk?
– Hvilket inntrykk får dere av pappaen til Sammol?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom Sammol og pappaen hans?
– Hva tror dere pappaen tenker om situasjonen? Prøv å begrunne svaret ved å finne spor i teksten.
– Hvordan vil dere beskrive Isko? Hvor gammel tror dere han er?
– Hvorfor tror dere Sammol gjør som Isko sier?
– Hvorfor tror dere Isko oppfører seg slik han gjør?
– Hvilket inntrykk får dere av de andre guttene?
– Hvordan tror dere det er å være Sammol?
– Hva tror dere Sammol mener når han sier at «Jeg har flytta inn i et mareritt»?
– Hvordan ville dere reagert hvis dere hadde vært i en liknende situasjon?
– Hvordan synes dere han bør håndtere situasjonen han står i? Har dere noen tips til Sammol?
– Hva hadde dere gjort hvis dere hadde vært en av guttene på sovesal Furu?
– Hva tror dere skjer videre i boka?

5. Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?
– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?
– Hva likte dere med utdraget fra Lappjævel!?
– Og hva likte dere ikke?

 

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får vurdert teksten og anledning til begrunne synspunktene sine. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

 

6. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

7. Flere aktiviteter

denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Lappjævel!

En av aktivitetene er å la elevene lage en minicomics, en annen er å lage et venn-diagram der barna sammenlikner skolen før og nå.

Vi oppfordrer også til å la elevene skrive anmeldelse av utdraget. I den forbindelse har vi laget en veiledning til elevene som finnes HER (nynorsk) og HER (bokmål), og hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet og velskrevet og sender en bokpremie til vinneren.

Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på mellomtrinnet.