Opplegg til Rottefangeren fra Sorø av Gaute Heivoll

FØR:
Klassesamtale.

Se på bokomslaget.
– Hvilken stemning formidler forsiden – skummel, morsom, spennende, trist, dramatisk?
– Hvilket inntrykk får dere av de to personene på forsiden?
– Hvem tror dere de kan være?

Personen til venstre sier noe til den andre.
– Hva tror dere han forteller?

– Vet dere hva en begravelsesagent er?
– Hvordan tror dere det er å være rotte?

Det kan ev. også være en god idé å snakke om følgende ord før dere leser:
hårkrans (s.66), issen (s.66), sognebarn (s.69), fattighuset (s.69), sørgmodige (s.69), protokoll (s.70), skriblet (s.70), kalken (s.71), oppstemt (s.71), utkrøpen (s.71), ør (s.72), forlokkende (s.72), nennsomt (s.72), bartene (s.72), berserk (s.74), stålkjeften (s.74), naglene (s.75), krapyl (s.75), sylkvasse (s.75), 

UNDERVEIS:
Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesingen, for eksempel litt ned på s. 71 (etter «…virket fullkommen lykkelig.») eller etter noen minutter.

Skriv spørsmål til teksten ut ifra det dere har lest. Det kan være spørsmål som utdraget gir svar på, antyder svar på eller bare ting dere lurer på. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempel:

– Hvilket inntrykk får dere av Glambek?
– Og av Einfeldt?
– Hvorfor tror dere at Glambek tar imot Einfeldt som om han er «en konge eller en keiser»?
– Hvorfor tror dere at Glambek blir skuffet når det viser seg at den avdøde er fra fattighuset?

Alternativt kan de bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.
Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.


ETTER:

1. Litteraturintervju
Par som rullerer.

I forkant av litteraturintervjuet får elevene et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn tre supplerende spørsmål etter eget valg. Les ev. mer om fremgangsmåten under opplegget til Apetryne her.

Et eksempel på spørsmålsark finnes her.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekt. Når de har funnet en partner skal elevene stille et spørsmål fra listen, og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra lista.

 

2. Velge spørsmål
Gruppearbeid.

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene gå i grupper for å diskutere seg frem til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppen kunne begrunne hvorfor de mener at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra Rottefangeren fra Sorø.

 

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Bruk spørsmåla fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg gjennom å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

 

4. Vurdering og avstemming:
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at barna skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten  super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

6. Kommentarer og anmeldelser

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre og har laget en veiledning til elevene som finnes her. Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på 5. og 6. trinn.