Opplegg til Snøsøsteren

FØR:

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.
Se på bokomslag, tittel og Boksluker-figur.

Snakk om forventninger til utdraget.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hvilken stemning uttrykker omslagsbildet?
– Hva er det som gjør at dere får den følelsen?
– Hva kjenner dere igjen på forsiden?
– Hva tror dere boka handler om?
– Hva tenker dere når dere leser tittelen?

Bokslukerfiguren viser vennskap.
– Hvilke forventninger har dere til en bok med dette temaet?
– Vet dere om andre bøker som handler om vennskap? Hvilke?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom tittel, forside og Boksluker-figur?
– Er det noen som har lest boka allerede? Hva kan dere si om boka, uten å avsløre for mye?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

UNDERVEIS:

Sitatlogg

Elevene velger en eller flere sammenhengende setninger som gjør inntrykk på dem. Det kan for eksempel være fordi setningene er:

– spennende
– overraskende
– godt skrevet

 

ETTER:

1. Samtale om språk og innhold
Klassesamtale.

Snakk om de sitatene som elevene har plukket ut. Be dem gjerne om å lese høyt ett eller flere av sitatene i par og/eller i klassen.


2. Personlig mening

Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:

– Likte du utdraget?

Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?


3. Finn argumenter
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem snakke sammen i gruppene om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. Lag to lister: én liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og én liste over ting som trekker ned (argumenter mot).

På listen over argumenter for kan det for eksempel stå:

«Jeg synes at…det var et fint utdrag fordi det var trist og fint skrevet.»

På listen over argumenter mot kan det for eksempel stå:

«Jeg likte ikke at… boka handler om jul.»

Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer.

4. «Streken»

Når dere har snakket om utdraget og skal forberede selve avstemmingen, kan «streken» være en måte å konkretisere prosessen på i klasserommet.

Metoden er beskrevet nærmere i det undervisningsopplegget som knytter seg til utdraget fra En himmel full av skyer og finnes her.

«Streken» kan avsluttes ved å diskutere utdraget i klassen og deretter å forsøke å komme frem til en felles vurdering der elevene plasserer seg i forhold til hva de mener om følgende spørsmål:

– Utdraget fra Snøsøsteren er en god tekst. Enig eller uenig?

Ev. kan også ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Julian?
– Hva synes dere om vennskapet mellom Julian og John?
– Snakker dere mye eller lite med vennene deres?
– Hva tror dere har skjedd, siden Julian og John nesten ikke snakker og ler lenger?
– Hvorfor tror dere Julian svømmer så mye?
– Hva er det han liker ved svømming?
– Forstår dere hvorfor Julian er bekymret for hvordan julen kommer til å bli?
– Hva tror dere Julian mener med at søsteren hans «allerede var borte, men likevel er hos meg ennå»?
– Hvorfor tror dere at Hedvig står og kikker inn i svømmehallen?
– Hva tror dere det er som gjør at Julian og Hedvig blir venner?
– Hvem tror dere er Snøsøsteren?
– Hva synes dere om bildene i utdraget?
– Hva tror dere skjer videre i boka?

5. Oppsummering og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? Det er viktig at synspunktene begrunnes.

Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for den enkelte. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake eller quiz. Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side og på plakaten.

 

6. Justering av stemmene.
Klassesamtale

Etter å ha lest og stemt over alle utdragene i Boksluker-antologien i løpet av en periode på 11 uker, kan elevene ha endret oppfattelse. For å ta høyde for dette er den elektroniske avstemmingsformen laget slik at klassen har mulighet til å endre på stemmene helt frem til slutten på aksjonsperioden. Dersom klassen for eksempel mente at den første teksten var «super», men etterpå har lest utdrag som de er enige om er enda bedre, kan klassen endre stemmen sin slik at det endelige resultatet avspeiler utviklingen. Vi har valgt dette fordi vi ønsker å signalisere at det går an å endre sin mening om en tekst etter gode og åpne diskusjoner, og for å holde muligheten åpne for at man kan ha utviklet seg som leser underveis.

Læreren har derfor muligheten til å åpne for en avsluttende diskusjon på slutten av aksjonsperioden, før fristen søndag 11. november, for å sikre at dere stemmer frem de utdragene som dere liker best og som dere ønsker å sende til superfinalen.