Opplegg til Victoria Vargmo og jerntrollet

FØR:

Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Se på bokomslag, tittel og bokslukerfigur og snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på omslaget?
– Hvilken stemning synes dere er mest tydelig på omslaget – spennende, skummel, ekkel, morsom?
– Hva tror dere teksten handler om?
– Hva tror dere «jerntrollet» er for noe?
– Tror dere jerntrollet er med i utdraget?

Øverst på siden står det at handlingen foregår i Østerdalen 16. september 1939.
– Hva vet dere om denne tiden – slutten på trettitallet/begynnelsen på førtitallet?
– Bokslukerfiguren viser fantasy. Hvilke forventninger har dere til en bok i denne sjangeren?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese ingressen med elevene. Det går også an å dramatisere deler av teksten for elevene. Lesingen kan dessuten forberedes ved å snakke om følgende ord: beskt (s.6), skamfull (s.6), grimase (s.6), vetteblod (s.8), nikkers (s.12), beksømstøvler (s.12), kompanjong (s.13), ariske (s.16), trassig (s.17) og grotesk (s. 18)

Endelig kan høytlesing eller bruk av lydfil være en god idé blant annet fordi det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå. Lydfilen finnes i høyremargen når dere går inn på utdraget fra Victoria Vargmo og jerntrollet på bokslukerprisen.no

 

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord til teksten på siden «Mine tanker og notater» etter utdraget. Det kan være stikkord til:

– Noe dere synes er vanskelig å forstå, virker rart eller ulogisk

– Noe som vekker følelsene deres – er overraskende, skummelt, irriterende, morsomt osv.

 

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

 

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at… slutten på utdraget var god fordi jeg fikk lyst til å lese mer og finne ut hva som skjer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…

Fordi…

 

3. Personlig mening
Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:

Likte du utdraget? Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

 

4. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 og 3 over. Først kan de si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

 

5. Samtale og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Victoria?
– Hvorfor tror dere Victoria blir skamfull da hun faller?
– Har du prøv å falle mens noen så på? Hvordan føltes det?
– Hvorfor tror dere moren hennes smiler og prøver å skjule det?
– Hvilket inntrykk får dere av moren til Victoria?
– Tror dere hun er glad i Victoria?
– Hva slags liv er det Victoria ønsker seg?
– Hvilket forskjeller og likheter ser dere mellom Victoria og morens hennes?
– Hvorfor tror dere moren til Victoria blir så sint da Victoria sier at hun har lyst til å reise ut i verden?
– Hva vet dere om vetter?
– Hvorfor tror dere at Victoria og moren blir stående da mennene kommer?
– Hvilket inntrykk får dere av de to mennene? Hvordan er de beskrevet?
– Hvorfor tror dere Victoria opplever at luften blir slått ut av henne?
– Hvorfor tror dere at mennene er interessert i vetteblodet deres?
– Hva tror dere Victoria mener når hun tenker: «Å reise hadde alltid vært hennes største drøm, men nå fylte tanken henne med frykt»?
– Hva synes dere om slutten?
– Hva tror dere skjer videre i historien?

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.
Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

 

6. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

7. Skriv en anmeldelse av utdraget.

Vi oppfordrer elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre.
I den forbindelse har vi laget en veiledning til elevene som finnes HER (nynorsk) og HER (bokmål).
Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet og velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på 6. trinn.