Opplegg til Bobla av Siri Pettersen

FØR:
Klassesamtale.

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Se på bokomslag, tittel, bokslukerfigur og les ingressen. Snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan ev. konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva legger dere merke til når dere ser på omslaget?
– Hvilke tanker får dere?
– Hvilke tanker og følelser får dere når dere ser på bildet?
– Hvilken stemning uttrykker forsiden?
– Hvorfor tror dere jenta sitter i en boble?
– Hvordan tror dere hun har det? Fortell.
– Hvordan forstår dere tittelen?

Les ingressen.
– Hvilken sammenheng ser dere mellom tittel, forsidebilde og ingress?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

Her er noen ord som dere ev. kan snakke om før dere setter i gang med lesingen: måkemodus (s.101), manet (s.102), møllspiste (s.102), spritgelé (s.104), sveipet (s.104), skjøter (s.104), panfløytemusikken (s.105), smøg (s.110), gigantisk (s.110)

 

UNDERVEIS:

Sitatlogg

Be elevene velge en eller flere sammenhengende setninger som gjør inntrykk på dem. Det kan for eksempel være fordi setningene:

– er godt skrevet
– er vanskelige å forstå
– beskriver noe ekkelt
– gir et inntrykk av følelsene til jeg-fortelleren

 

ETTER:

1. Samtale om språk og innhold
Klassesamtale.

Snakk om de sitatene som elevene har plukket ut. Be dem gjerne om å lese høyt ett eller flere av sitatene i par og/eller i klassen. Hjelp dem også med å komme frem til betydningen hvis det var sitater som de syntes var vanskelige å forstå.

2. «Stille lesesirkel»
Gruppearbeid.

Se opplegget til Tårer forandrer ingenting (her) for en beskrivelse av denne metoden.

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen. Sørg gjerne for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.
Følg opp samtalepunktene som nevnes ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:
– Hvordan reagerer dere på utdraget? Gjør det inntrykk på dere?
– Var det noe som overrasket dere?
– Hvilket inntrykk får dere av Kine? Liker dere henne?Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvorfor er hun misfornøyd med livet sitt?
– Hva hadde dere gjort hvis dere hadde hatt «tidenes verste skoledag»?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom Kine og moren hennes?
– Hva tror dere Kine mener med at «[i]kke engang mamma kunne gjøre det verre»?
– Hva synes dere om morens reaksjon når hun ser Kine: «Kine, hva i himmelens navn… []… Hva er det som skjer?» osv.?
– Hvorfor tror dere at Kine svarer moren slik hun gjør?
– Kine bruker en del kraftige ord for å gi uttrykk for sin frustrasjon. Hva tenker dere om det?

Kine vurderer å rømme, å flykte fra livet sitt.
– Hvilket råd ville dere gitt henne?

Kine prøver å trøste seg med både musikk og katt.
– Kan kjæledyr hjelpe når man er lei seg? Fortell.
– Kan musikk være til nytte?
– Hva tenker dere om Kines reaksjon når hun leser meldingene fra Aurora og Vivi?
– Hva ville dere gjort hvis det plutselig hadde dukket opp en slik boble på rommet deres?
– Hva tror dere skjer videre?

4. Vurdering og avstemming:
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at sjetteklassingene skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?

 

5. Registrering av resultatet
Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.
6. Evaluering av opplegget.
Til slutt kan dere med fordel snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med «stille lesesirkel». Vi setter også stor pris hvis du vurderer metoden ved å legge inn en tilbakemelding i boksen Lærerens vurdering.

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre og har laget en veiledning til elevene som finnes her (BM) og her (NN). Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på 5. og 6. trinn.