Utdatert nettleser Det ser ut som du bruker en gammel nettleser. Faktafyk.no krever IE 8 og nyere versjoner av Internet Explorer. Last ned nyere nettleser her

Som ein bror. Historia om sjimpansen Julius

Alfred Fidjestøl Samlaget 2019

 

 

Sjimpansen Julius blei fødd i 1979 i Dyreparken i Kristiansand. Då mora til Julius ikkje ville ha han, måtte han flytte inn hos to menneskefamiliar. I dette utdraget er Julius tilbake i Dyreparken, men han klarer å rømme. Det blir farleg for både Julius og menneska han møter.

KAPITTEL 7

PÅ FLUKT

 

Den gongen kom Julius heim til familien Glad fordi han hadde skadd seg. Men snart måtte det bli slutt på denne typen besøk, same kva som hende. Julius vaks nemleg fort desse åra. Han blei større og sterkare, han kom i puberteten, han blei ein ungdom. I 1984 og 1985 var det ikkje lenger trygt for Dyreparken å ta han ut og late han møte barna i parken. Heretter måtte han alltid berre vere hos sjimpansane.

Heller ikkje «menneskesøskena» hans kunne ha nærkontakt med han lenger. Om dei besøkte han no, måtte dei anten vinke til han over vassgrava, om han var ute på øya, eller stå på publikumsplass i innandørs anlegget og sjå han på avstand. Stundom kunne dei få bli med dyrepassarane inn på baksida av sjimpanseanlegget, der publikum ikkje slapp til, og vere i lag med han ved sprinklane. Men dei kunne aldri meir gå inn til han. Aldri meir gi han ein klem. Aldri meir stryke han gjennom pelsen.

Denne tida fekk Julius det vanskelegare i sjimpanseflokken. Då far hans, Dennis, døydde, hadde Dyreparken henta ein ny hannsjimpanse frå ein park i Sverige som skulle vere ny leiar for flokken. Champis heitte den nye leiaren, og han fungerte fint som leiar for dei andre sjimpansane, men han var merkeleg brutal med Julius. Kanskje irriterte han seg over at Julius oppførte seg så rart og annleis? Kanskje syntest han det var urettferdig at Julius så mange gonger var blitt tatt ut av anlegget og hadde fått vere i lag med menneske?

Champis var hardhendt med Julius. Han banka han nærast dagleg, han beit han med dei spisse hjørnetennene sine. Dyrepassarane fann djupe bitemerke i pelsen til Julius, og dei frykta at Champis kunne kome til å drepe han. Sjølv om Julius no var blitt større og sterkare, var han ikkje så stor at han klarte å forsvare seg mot Champis.

Hadde Julius levd i naturen, kunne han prøvd å stikke av for å sleppe å få juling. Men å stikke av i ein dyrepark er ikkje så enkelt. Ein såg også at Julius prøvde å gøyme seg for Champis. At han sette seg bak steinar og tre, så ikkje Champis skulle finne han eller tenke på han. Kanskje gløymde Champis å gi han juling ei lita stund om han ikkje fekk auge på han? Å gøyme seg i ein dyrepark er heller ikkje enkelt.

Men så fann Julius, som den einaste av sjimpansane i Dyreparken i Kristiansand, ut at det faktisk var mogleg å rømme. Fem gonger klarte Julius å rømme frå sjimpanseanlegget. Julius var litt større og litt farlegare for kvar gong.

Éin gong blei han sett idet han rømte. Julius var inne i innandørsanlegget, han sat åleine for seg sjølv og prøvde å gøyme seg for Champis. Og mens Julius sat slik, såg det ut som om han oppdaga noko i taket. Det var som om han fekk ein idé.

Plutseleg klatra han opp i taket og derfrå utover mot publikum. Han hadde sett ei fluktrute. Han byrja å klatre utover langs taket, mot publikum, vekk frå dei andre sjimpansane. Det var ein bjelke i taket med straum i som skulle gjere det umogleg å rømme denne vegen. Dei folka som tilfeldigvis var til stades då dette hende, såg at heile kroppen til Julius rista idet han passerte denne bjelken og fekk straum i krop pen. Men han sleppte ikkje taket. Han beit i seg smerta, klatra vidare over vassgrava, hoppa ned på publikumssida og sprang ut i parken. Dyrepassarane klarte heldigvis å fange han raskt den gongen, men han skulle rømme fleire gonger i tida framover.

Den nest siste og nest farlegaste rømminga til Julius kom i mai 1989. Då kom Julius seg ut i parken like før stengetid, mens det framleis var barnefamiliar der. Han var ute på sjimpanseøya då han rømte. Øya er omringa av vatn, og sjimpansar kan ikkje symje. Om dei fell i vassgrava, druknar dei. Dette veit dei, så dei passar seg for vatnet. Men Julius klarte likevel å kome seg over. Ein trur han kan ha knekt av ei grein frå eit av trea på øya og brukt henne som stav og stavhoppa over vatnet.

Då dyrepassarane oppdaga at Julius hadde rømt, gjekk alarmen i parken. Alle som jobba i parken på denne tida, gjekk med ein walkietalkie på lomma. Her fekk alle beskjed om at Julius hadde stukke av, og at dei måtte prøve å finne han og fange han før det hende noko farleg. Nede ved inngangen til parken var det billettkontor og kontorplassar for dei som jobba i Dyreparken. Her var berre éin person på jobb så seint på dagen, 20-åringen Kristin Fausa. Plutseleg fekk ho beskjed direkte på sin walkietalkie: «Lås døra på kontoret, Julius er på veg dit!»

Då blei Kristin redd. Det var ei stor glasdør ho skulle låse. Nøkkelen hang i eit nøkkelskap inne i kontorbygget, men då ho var på veg for å hente nøkkelen, såg ho gjennom glaset at Julius alt var på veg mot døra. Ho rakk ikkje hente nøkkelen og måtte springe bort til døra og prøve å halde dørhandtaket fast i tilfelle Julius skulle prøve å opne. Ho tok godt tak i handtaket og såg at Julius kom springande rett mot henne. Han hadde vore utanfor heile Dyreparken, han hadde vore ute på parkeringsplassen og dunka og bulka bilane som stod parkerte der. No sprang han rett mot døra, opp ei lita trapp og tok tak i dørhandtaket. Men han klarte ikkje å opne døra. Sjølv om han var mykje sterkare enn Kristin, klarte ho å spenne dørhandtaket fast slik at han ikkje fekk opp døra.

Julius gjekk då ned att den vesle trappa. Kristin blei letta og håpte han ville gå vidare. Men Julius hadde berre gått ned trappa for å ta rennefart. No sprang han alt han kunne, kasta seg mot glasdøra og knuste heile døra.

Kristin blei ståande med glasskår over heile seg, stiv av skrekk. Julius sprang rett forbi henne, inn i det opne kontorlandskapet. Der inne gjekk han amok. Han kasta ringpermar på golvet, skubba hyller over ende, gjekk frå pult til pult og velta dei. Det var som eit planlagt angrep. Det såg ut som om han leita etter nokon. Kanskje leita han etter direktør Edvard Moseid, som hadde kontoret sitt her, og som Julius hadde vore med på jobb mange gonger då han var liten og ufarleg?

Då Julius forstod at det var tomt på kontoret, sprang han ut igjen i parken, forbi Kristin, som framleis stod ved døra. Ute i parken kom ein dyrepassar til som kjende Julius så godt og var så flink med dyr at han kunne roe Julius ned. Utan våpen eller bedøving kunne han ta Julius i armen og føre han tilbake til sjimpanseanlegget.

Dyreparken forstod ikkje kvifor Julius klarte å rømme gong etter gong. Anlegget var eigentleg rømmings sikkert. Det var sikrare enn det reglane kravde. Dei andre sjimpansane rømte ikkje. Julius var kanskje blitt for smart av å vere så mykje i lag med menneska? Eller kanskje han prøvde hardare enn dei andre sjimpansane fordi han framleis lengta tilbake?

 

KAPITTEL 8

DEN FARLEGASTE FLUKTA

 

Ingen kom til skade denne gongen, men det hadde vore ei nifs oppleving. Det burde aldri ha skjedd. Likevel klarte Julius å rømme endå ein gong, til det som skulle bli den siste og farlegaste flukta hans. Dette hende sommaren 1992. Då var Julius tolv år gammal. Han var fullt utvaksen, han var enormt sterk, han hadde i praksis fire hender å slåst med, og han hadde desse lange, spisse hjørnetennene som hannsjimpansane får.

Denne gongen rømte Julius med ein bestemt plan. Han hadde planlagt å ta søppelkøyrarane i Dyreparken. Han hadde lenge irritert seg over dei, truleg fordi det bråka ein del når dei tømte søppel rett utanfor sjimpanseanlegget. Det å lage bråk kan i sjimpanseverda bli oppfatta som eit trugsmål, som om ein vil hevde seg og vise at ein har makt over dei andre sjimpansane. Julius kan ha oppfatta søppelmennene slik og tenkt at han måtte vise dei kven som var sjefen.

Det såg ut som Julius kunne klokka på ein måte, han hadde merkt seg at søppelbilen kom klokka sju kvar ettermiddag. Han hadde venta til tidspunktet nærma seg, før han rømte frå sjimpanse øya utan at nokon såg det. Så sprang han rett opp i skogen bak ein suvenirkiosk og sat stille og venta på bilen. Akkurat idet bilen kom forbi, sprang han fram frå skogen.

Han som køyrde søppelbilen, forstod straks at Julius var ute etter dei, og at dette var farleg. Han prøvde å køyre frå Julius, men han kunne ikkje køyre fort inne i ein dyrepark der det framleis var barnefamiliar til stades. Julius tok han lett igjen, og sprang opp langs med sida på bilen. Der såg Julius at vindauget inn til førarhuset var ope.

Han hoppa opp i fart, tok tak i bilspegelen, slengde seg inn og gjekk til angrep på sjåføren. Sjåføren måtte stanse bilen. Han fekk Julius på fanget mellom seg og rattet. Han slo og slo i kroppen hans, men Julius berre lo. Sjimpansar toler mykje meir smerte enn oss menneske.

Deretter tok Julius tak i armen til søppelkøyraren og løfta han opp mot munnen. Sjåføren knytte handa så hardt han kunne, men Julius bende opp fingrane, tok tak og beit til i handa, så han fekk eit djupt kutt frå peikefingeren og ut i handflata. Blodet spruta ut av handa hans, og han skreik alt han kunne.

Kanskje var det dette skriket som redda livet hans? Eller kanskje følte Julius at han hadde gjort den skaden han skulle? For no sprang Julius ut i parken att, og der kom den same dyrepassaren til som tre år tidlegare. Igjen var han så trygg og flink med dyr – og så modig – at han utan våpen eller bedøving kunne gå bort til Julius, roe han ned, ta han i armen og føre han tilbake til sjimpanseanlegget og låse han inne der.

Søppelkøyraren hamna på sjukehus i to veker med infeksjon i såret og måtte sy 14 sting. Han kom tilbake til jobben som søppelkøyrar då han blei frisk, men kravde at Dyreparken måtte gjere noko for å vere sikker på at Julius aldri, aldri kunne rømme igjen.

Leiinga i parken var sjølvsagt samd. Dette gjekk ikkje lenger. Anlegget var alt sikrare enn det reglane for sjimpansehald i ein dyrepark kravde. Likevel klarte Julius å rømme gong på gong. Dei måtte gjere noko med situasjonen til Julius. Men dei visste ikkje kva.

Legg inn din anmeldelse. Skriv inn e-post og skole slik at du kan få premien hvis du blir månedens anmelder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*

Tips til å skrive melding

3 597 anmeldelser av “Som ein bror. Historia om sjimpansen Julius

 1. Boka er gøy med fakta og fortelling. Noen syntes den var veldig spennende, mens andre syntes den var litt kjedelig. Det er ganske mye skrift i boka. Vi ble enige om at boka får terningkast 5 av oss.

 2. Jeg synes boka var bra og fin. Jeg liker å høre om Julius. Jeg vil gi den terning kast 5.

 3. Eeeee det med søppelkjøreren var ganske…….
  Men dette var lenge siden da men nå er det vel sikrere i parken👷🏻🩸

 4. Jeg liker boken fordig det er en sann historie, den er morsom, spennende og jeg liker å høre om apen Julius fordig han er en ape som har vokst opp som et menneske. Boken hadde også litt drama. Jeg vill anbefale boken til folk som er interessert i dyr og fakta. Perfekt å lese på sengen. Jeg vill gi boken terningkast 5 fordig det hvar en god bok, men ikke den beste jeg har lest. Jeg hadde gitt den en sekser hvis den hadde tiltrekning/innlevelse.

 5. Det var gøy å høre om sjimpanser. Moren min er eldre enn Julius.

 6. Dette var en veldig interessant bok jeg synes det var veldig spennende og høre om Julius. Jeg gir terningkast 6!!!

 7. Denne boken er min favoritt til nå, den er veldig gøy og jeg liker at den handler om noe som er ekte. Terningkast 6!

 8. Denne boken var veldig gøy! Elsker den, dette er den beste boka til nå. Liker veldig godt at den handler om noe ekte som har skjedd i virkeligheten. Likte den skikkelig godt. Jeg gir den terningkast 6/6!

 9. jeg liker julius boken fordi den er spendene og jeg fikk vite ting jeg ikke fikk vite om julius så en veldeig go bok som jeg vil anbefale:)

 10. Jeg syntes det er rart att han stikker av hele tiden men den var litt bra og sånt men den skal få terning kast 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 11. Den er litt kjedelig for at det er ikke er så morsom.
  Og den er ikke min type.
  Jeg gir den terningkast 2

 12. Jeg liker veldig godt aper men litt lite spenning. Men jeg syntes veldig synd på Julius. Hilsen sanna 10 år

 13. Eg syntes boka var sepennede Og kjekt å lese om koss Julius hadde det. Eg synes boka var super. Gøy og lege biografi og. Eg gir denne boka terningskast 6

 14. Eg synest at boka var kjempe kul, fordi eg fekk veta kva som har skjedd med Julius, og at forfatteren var på ein eller annen måte kunne lese tankene til Julius og korleis kva Julius gjorde.

 15. Denne boka her syns eg var kjempekjekke og morsom. Eg syns Julius har eit kjempespennende liv og eg vil vete meir om han. Så då passe det perfekt at nokon har laget ein bok om han. Eg syns Julius er ein kjempekul sjimpanse og nå så eg leste denne boka så fekk eg lyst til og gå og besøke han.
  Kjempebra bok så eg gir denne boka 6/6.

 16. Eg synest at denne boka var kjekke eg vil sjå mere kva som skjer med Julius og om han blir mere skada av han Champus. Men eg vil lesa mere av denne boka. Fordi den høres kjekke ut.

 17. -Bra bok
  -Spennende
  – Morsom
  -Vil lese heila boka
  -Koselig bok
  -Eg liker boka
  Terningkast 6/6

 18. Denne boka er ein av dei beste bøkene eg har lest I mitt liv. Du leste deg virkelig inn i han å du forsto kva han tenkte å følte. Å ikke bare det men han var spennande. Å forfattaren var så godt til å skrive du sko tru att forfattaren var Julius sjølv Denne boka får ein tæring kast 6 av meg.

 19. Vi synes at boka var bra. Det var spennande å høyre når Julius rømde, Det var gode skildringar. Det var overraskande korleis dei fanga Julius. Vi har lyst å lese resten av boka.

 20. Eg synnest denne boka var kjekk og spennande. Det var kjekt og høyre om Julius sin «story». Terningkast 6/6

 21. jeg den den var litt kjedelig men den var son passe bra, men den var litt spenne og koselig. Jeg anbefaler denne boka som liker dyr.

 22. Jeg likte teksten litt , jeg sytes at den var litt spennende. Jeg likte godt hvordan de beskrivde teksten det likte jeg, de hadde god innlevelse. Jeg ville kanskje ha anbefalt boka. Jeg gir terning kast 4

 23. Jeg synes boka var litt spennende. Jeg anbefaler denne boka til hvis du liker dyr.
  Terningkast 4.

 24. Hei, dette er ein fon snutt, rart at han kunne rømme så mange gangar🧐. Eg hadde aldri klar det, men det er ein rørande historie. Eg kommer aldri til og gløyme den, tenk at han fortsatt lever😱. Eg blir rørt bare av og tenke på hat han savner dei sååå mye😲, kanskje han fortsatt savner dei🤔. Det lurer eg på, kanskje han er litt meir menneske🤪. Eg har så mye meir eg vill skrive men det blir kanskje litt mye🤣

 25. Jeg synes den var kjempe bra. Den var interessant og den var ganske lærerik. Jeg gir den terningkast 5/6

 26. jeg synes boka var bra, det var mye fakta, men den var litt kjedelig i noen deler. terningkast 6 av 10

 27. Eg synest denne boka vart skikkelig bra. Og eg levde meg inn i boken.
  Eg synest synd på manne som ble bitt av Julius. Men eg synest også synd på Julius.
  Eg gir boka terningkast 6. Skikkelig bra bok.🐒🐵

 28. Eg syntes boka var bra. Det er spennende å høre om dette syntes eg da. Eg gir boka en 3/5

 29. Eg synest denne boka vart skikkelig bra. Og eg levde meg inn i boken.
  Eg synest synd på manne som ble bitt av Julius. Men eg synest også synd på Julius.
  Eg gir boka terningkast 6. Skikkelig bra bok.🐒🐵

 30. Den var kjedelig det hadlet bare om det samme.
  Liker bedre spennende bøker.
  2/10👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 31. Boken hadde vært bedre me bokmål text og stemme, boken var helt grei terningskast 3/10

 32. Jeg likte denne boka fordi jeg synes at den var spennende, men og litt trist fordi jeg synes at det er trist når dyr ikke har det bra.
  Jeg gir den terningkast 5.

 33. Jeg har lært så mye nytt! Jeg kunne ikke så mye om Julius, men nå! Nå vet jeg at han har rømt, løpt rundt i parken og angrepet en søppelbilsjåfør!
  Lenge Leve Julius!🙈🙉🐒

 34. Jeg likte boka veldig godt å jeg syntes det var bra at det var litt bilder i den. jeg gir den terningkast 5 av 6.

 35. Jeg synes den var dårlig. For jeg kunne ikke lese va det var som sto og det var bilder og jeg liker ikke bilder så godt 0/10👎

 36. den va dårlig fordi at e forsto ikke nokka av ka det sto og den hadde bilder å e liker ikke bilder 0/6!!!!!!!!!!!!!!!!!😶🙄😐🤐☹

 37. Det var en gøy og spennende bok. Og litt gøy at den er på nynorsk fordi da kan man lese litt på andre dialekter og ikke bare sin egen.🙉🙈🙊

 38. Boka var litt morsom. lurer på hva som skjer videre. Jeg fikk lyst til å lese hele boka. jeg har lest boka. jeg vil gi boka terning kast 4. man fikk bare vite at julius rømte man fikk ikke vite noe mer enn det. og boka var ikke min type bok

 39. Jeg synes denne boken var litt kjedelig, jeg liker ikke så veldig godt biografi bøker.
  Men det er min mening.

 40. ganske itresang med også veldig kjedlig pga det ikke var så mye biografi i denne terning kast 2 av 6

 41. den var passe liker at julius rømmer og sånt. men vil ha litt mer info om ågsen han rømte.

 42. SOM EIN BROR

  Som ein bror er en biograf om sjimpansen Julius og livet hans. Den er skrevet av Alfred Fidsjestøl.

  Sjimpansen Julius ble født i 1979 i dyreparken i Kristiansand. Nør han var liten fikk han lov til å bo hos familien Glad fordi mora ikke ville ha han. Men da han ble større å kom i puberteten ble det farlig familien at han bodde der fordi han ble sterkere og han fikk hjørne tennene sine som er veldig skarpe. Julius ble flyttet til bake til Dyreparken. Men da lederen døde ble en ny leder flyttet inn fra Sverge. Han begynte å skade Julius å Julius prøvde å rømme flere ganger.

  Jeg likte boken den var spennende, trist og bra skrevet. Jeg ville anbefalt den, og jeg vill gjerne lese hele boken. Boken var trist å jeg hadde nok likt det bedre hvis den hadde vert skrevet på bokmål å ikke nynorsk.

  Jeg ville anbefalt den til alle aldre fra 10 år og opp. Det er nok en god familie bok.

 43. Som en bror, biografi av Julius

  Som en bror, biografi av Julius er skrevet av Alfred Fidjestøl. Den handler om sjimpansen Julius når han er i Dyreparken og når han har rømt. Og noen av problemene hans med andre sjimpanser. Det har kommet en ny sjimpanse leder og liker ikke Julius, så han prøver å rømme.

  Jeg synes den var spennende og kul, det som jeg følte var litt dårlig var at den dyrepasseren som greier å roe ned Julius ble litt dårlig beskrevet. Men det var egentlig det som plagde meg, det andre var supert.

  Boka anbefaler jeg til alle aldere, og gir den en terningkast 5.

 44. Boken handlet om sjimpanse kalt Julius.
  Dette er en ekte historie som har skjedd.
  Julius har vokst opp med mennsker men etter vært som han vokste opp ble han farligere og måtte flytte til dyreparken.
  Når han kom til dyreparken kom det ny leder som hatet Julius.
  Lederen var en han og heter Champis han var snill mot alle unntatt Julius.
  Julius ble slått hver dag av champis så julius pleide å gjemme seg i håp om å være i fred.
  Til slutt ble julius lei å begynnte å rømme.
  Julius rømte 3 ganger.
  Den tredje gangen var den utenfor dyreparken.
  Julius hadde market seg hvor tid søppelbilen kom.

 45. Som ein bror
  Historien om sjimpansen Julius
  Forfatter: Alfred Fidjestøl
  Forlag: samlaget
  Jeg likte boka litt fordi den er basert på en sann historie.
  Tema: handler om Julius.
  Leseopplevelsen var veldig bra.
  Boka passer til folk fra 9-13 år.
  terning kast 4️⃣🧊♾👌🏽

 46. Som ein bror.
  Forfatter: Alfred Fidsjestøl.
  Tittel: Som ein bror.

  Som ein bror er en bok som er litt trist. Den var også en spennende bok fordi det handlet om en sjimpanse.

  Boka handlet om en sjimpanse som heter Julius. Julius var en gammel sjimpanse. Han flyktet veldig langt. Han gikk og gikk han var nesten som et menneske. Først kom han til familien Glad fordi han hadde skadet seg. Kunne de hjelpe ham?

  Jeg vil gjerne gi den en 6er fordi vi kan lære litt om Julius. Så jeg anbefaler denne boken.

 47. Bokmelding om Som Ein Bror

  Jeg liker dette fordi det er en sann historie og at de har det med ifra 80 Tallet. Og jeg synes boka var litt spennende fordi det skjedde noe hele tide nog det var litt trist.

  Men det var litt lang tekst men jeg klarer meg. Og at det var på nynorsk men jeg øver mer og mer på det.

  Boka er skrevet av Alfred Fidsjestøl.

 48. Som ein bror

  Boken er skrevet av Alfred Fidjestøl.

  Boken handler om en sjimpanse julius boken er også en film. Det handler om at julius blir sent til en dyrehage så er det en anen sjimpanse som leder hele flokken men den sjimpansen panker opp julius vær dag han biter han. Men julius er snill med alle så julius rømer utt av dyre parken og blir sett rømer og blir sett.

 49. Jeg syntes denne boka var bra siden Julius har et mer spennende og utfordrende liv en det folk tror. Forfatteren var veldig flink til å beskrive på rett måte. Jeg anbefaler denne boken til de som liker dyr og spenning, men ikke krigshistorier foreksempler.

 50. Jeg likte denne boken fordi den var morsom og jeg likte spenningen da han rømte
  Jeg anbefaler denne boken til de som liker dyr og dette er en sann historie. Bra Bok😊

 51. Jeg likt boka veldig godt fordi jeg liker bøker som er basert på ekte historier. Jeg anbefaler denne boka fordi den er spennene og den er basert på en ekte historie. Å det er litt gøy å lese bøker om steder du har vært. BRA BOK👍🏼

 52. Jeg syns sene boken var interessant og jeg syns denne boka kanskje var lit spennene også. Og for meg som er litt interessert i dyr så var denne boka helt fantastisk og lese på.
  Jeg anbefaler denne boka for folk som liker lit spenning og er interessert i dyr.

 53. Jeg likte denne boken fordi det som står er ekte og jeg likte bildene.
  Det jeg ikke likte med boken er at den var nynorsk.🙈

 54. Vi tenkte at boka var god. Det var mange som likte den, og vi tenker at boka er fin for de som liker dyr og fakta. Vi synes at boka hadde vært enda mer spennende hvis forfatteren hadde utvidet øyeblikket mer. For eksempel når Julius angrep søppelkjøreren og episoden der. Det var mye interessant som for eksempel at Julius ikke fikk vondt når han passerte strømmen i taket. Det satt også igang noen tanker om at vi var aper før. Noen synes det var litt vanskelig å lese nynorsk.

 55. Den var bra på grund av at den var basert på en ekte historie og at den vêr spennene og de forklarte bra i teksten

 56. Historien er veldig bra laget. Utrolig at han klarte å rømme så mange ganger. Trist at han ble banket opp. Han er litt kul da som greier å få en Mann på sykehuset. litt trist å

 57. jeg synes at det var bra at de tok med at han stakk av vis ikke så hadde ikke det vært så gøy. jeg synes det er dumt at det er på nynorsk så det var noen ord som var litt rar

 58. jeg synes det var spennende og gøy å lese. jeg synes synd på Julius at Champis var så slem mot han, men det var et litt stort sjokk at han angrep sjåfør, men han ville jo sikkert bare hjem til de som passet han.

 59. Jeg har lært så mye nytt! Jeg kunne ikke så mye om Julius, men nå! Nå vet jeg at han har rømt, løpt rundt i parken og angrepet en søppelbilsjåfør!
  Lenge Leve Julius!🙈🙉🐒

 60. Forfatter: Alfred Fidjestøl.
  Tittel: Som ein bror.

  Boka som ein bror handler om noen sjimpanser og en av dem er vår gode venn Julius, som bor i dyreparken i Kristiansand.
  Jeg tror at sjangeren på boka er humor. Og den minner meg ikke om noen andre bøker eller filmer jeg har sett før.
  Jeg synes at handlinga er lett å leve seg inn i fordi du kan se for deg en ape med navn Julius som prøver hver gang og rømme fra dyreparken.
  Teksten synes jeg starter med en beskrivelse. Jeg synes at den bygger seg gradevis opp hele tiden og blir bedre.
  Det er en ting som overrasker meg og det er når Julius biter søppelbilmannen i hånda.
  Jeg synes ikke at boka tar opp et veldig viktig emne.
  Jeg synes at boka slutter akkurat som jeg forventer.
  Jeg anbefaler boka fordi den er spennende og morsom.
  Terning kast 4 av 6.

 61. Jeg synes at boken var litt vanskelig å lese fordi den var på nynorsk. Men ellers var den passe bra. 4\10

 62. jeg syntes boka var litt kjedelig, men den hadde en artig historie. Boka var også i nynorsk så det var noen ganger jeg måtte lese om igjen

  2/10

 63. jeg syntes boka var litt kjedelig, men den hadde en artig historie. Boka var også i nynorsk så det var noen ganger jeg måtte lese om igjen

  2/10

 64. Bra: Jeg synes denne boka var veldig bra! Den var spennene og på en måte fengene og jeg vil lese resten. Jeg synes ikke at det var noe som ikke var bra. Terningskast 6/6🐵⭐️

 65. Jeg syns at denne boka om Julius virket veldig morsom og koselig og jeg vil gjerne høre mere om barndommen hans og flere litt rampete ting han har gjort! Jeg vil anbefale denne boka! Terning kast 6 🎲😊❤️

 66. 🐵Jeg synes denne boken var super, fordi det var spennende og høre om han og gangene han rømte.
  Jeg vil virkelig anbefale denne boken🐵
  Treningkast 🎲6

 67. Jeg elsket dette utdraget og fordi jeg elsker krim. Den var veldig spennende og det blir terningkast 5. Denne boka er jo basert på en sann historie, men det høres for meg at den er fantasi. Jeg anbefaler andre og lese denne den var super.👍

 68. Jeg syntes at boka virket veldig bra og veldig spennende og jeg vil anbefalt den til andre. Jeg vil gjerne høre resten og den var også litt morsom. Jeg likte også at det var med bilder:) terning kast 6

 69. Den var litt spennende og jeg likte veldig godt alle gangene han rømte og den hadde litt fakta om Julius. Jeg vil anbefale den og gir terningkast 4.

 70. Jeg like boka ganske godt. Jeg visste ikke så mye om Julius før, men nå vet jeg litt mer! Ganske bra bok også. Terningkast 5. Anbefaler boka til folk som har lyst til å lære mer om Julius

 71. Jeg syntes denne boka var veldig bra.🥰
  Jeg anbefaler den på det høyeste.
  Terningkast 5⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
  Jeg syntes det var en morsom bok.
  Jeg vil anbefale denne boka i årsgruppen 6-12🦩✨

 72. Denne boka virker spennene jeg vil gjerne høre mer om Julius.
  Jeg vil gi denne boka terningkast 6

 73. Jeg syntes at boka var ganske kjedelig fordi det var liksom ikke noe spenning.
  Jeg likte ikke boka så jeg gir boka terningkast 2.
  Men jeg tror denne boka blir likt av barn fra 1 til 3 år.
  Men jeg ville ikke anbefalt den ifølge min mening.

 74. Jeg syntes at utdraget av boka var bra og at den var spennene. Og jeg vil anbefale den hvis du liker ting som er litt spennene , men ikke skumle. Jeg gir boka 3/5. Fordi den var helt passe🐒🐵

 75. Jeg syndes boka var passe bra fordi den virker ikke så spenne men den var litt morsom, jeg anbefaler denne boka for de som liker sjimpanser. Terningkast 3

 76. Dette var den beste boka hittil jeg er jo personelig veldig glad i aper og sjimpanser å jeg ambesfaler andre å lese den hvis de liker spenning å aper fordi rådet var spennende å høre om de gangene Julius rømte denne boka får terningkast 6/6🙂🐒

 77. Jeg syns dette utdraget var spennende og bra fordi det er en sann historie. Jeg anbefaler andre å lese dette og jeg kunne gjerne lest resten! Terningkast 5!

 78. Jeg synest at boka virka bra, fordi jeg synest at den virket veldig koselig. Den fortalte mye om Julius, og jeg synest at den virka spennende. Terningkast 5/6.✨🦧

 79. Jeg synes boka var veldig bra fordi det var ganske spennende at Julius greide rømme hver gang. Jeg synes boka var litt morsom og det så ut som at Julius var smartere enn de som jobba i parken. Jeg anbefaler denne boka til de som liker bøker om dyr. Terningkast 5.

 80. Jeg synes boka var bra fordi den var spennende. Jeg har veldig lyst til å lese boka. Jeg synes alt var bra. Terningkast 6🎲🐒🐒🐵😊

 81. Jeg syntes at denne boken var ok fordi at jeg ikke er så interessert i Julius.

  Jeg gir denne boken terningkast 3. Jeg anbefaler denne boken til folk som vil vite litt mer om apen Julius.

 82. Jeg syns den var spendene fordi den var lit rart hvordan han kom seg ut. Jeg lurer på hvordan han kom seg ut.
  Jeg ambefaler denne boka terning kast 5 av 6

 83. For å være helt ærlig, denne boka er den beste bokslukerprisen har hatt! Altså at en sjimpanser kan gjøre så mye? Det visste ikke jeg! Jeg trodde jo at Julius var snill og ikke farlig i det hele tatt, men jeg er ikke helt sikker på det nå.. jeg vil anbefale denne boken 99% + 1%! Den var veldig spennende og nå syntes jeg at sjimpansene er sykt kule! Terning kast: 100 terninger med alle på seks! 💯🎲 DOBBEL applaus til forfatteren 👏👏👏

 84. Denne boken var bra og jeg har lyst til å lese hele boken.
  Jeg gir dette utdraget terningkast 5

 85. Jeg liker denne boka for den er fakta tekst på en måtte.
  Jeg elsker fakta bøker. Denne boka var spennende og morsom. Jeg liker biografi bøker.

  Dette beste i denne boka var at Julius kom til en familie

 86. jeg syntes at boka var bra. fordi det skjedde noe hele tiden og det var masse spenning i boka.

 87. Som ein bror
  Boken heter Som Ein Bror. Forfatteren heter Alfred Fidjestøl. Sjangeren er Biologi.
  Utdraget handler om sjimpansen Julius og sine rømninger fra sjimpanseburet. Han blir forlatt av moren og lever sitt første leveår hos mennesker. Når han først kom i sjimpanseburet så levde han vanlig, men så kom det en hann-sjimpanse som het Champ. Han banket og beit Julius nesten hver eneste dag. Derfor rømte Julius flere ganger fra buret. Hovedpersonen i boka er Julius som er en sjimpanse.
  Det jeg likte med boka var at de beskrev hva som skjedde godt så jeg fikk bilder i hodet. Jeg likte boka, men jeg likte ikke helt at den var på nynorsk. Jeg synes det manglet bilder så man kunne se hva som skjedde.
  Jeg synes boken var bra alt i alt og jeg anbefaler boken til barn fra alderen 8-14. Jeg gir boken terningkast 4.

 88. Som ein bror

  Boka heter: som ein bror.
  Forfatter: Alfred Fidjestøl.
  Sjanger: Biografi.

  Boka handler om Julius og om alle gangene har rømmer. Julius er en Sjimpanse som ble avvist av moren, og har ikke alltid blitt likt så godt i gruppen.
  Jeg likte boka fordi den var spennende da han kom seg ut og jeg synes det var kult og annerledes at boka var på nynorsk. Jeg forstod det meste, og boka var godt forklart.
  Det var ikke noe særlig som manglet. Jeg fikk vite alt jeg trengte for å forstå det som skjedde. Anbefaler boka godt for de som er 10-13 år.

 89. Som Ein Bror

  Forfatteren heter Alfred Fidjestøl. Sjangeren er Biografi fordi det er en fakta bok.

  Boka handler om en veldig kjent ape som heter Julius. Han var liten da moren hans eller flokken ikke ville ha han lenger. Så dyrepasserne ville ta han ut fra flokken i noen år. Da kom han til en familie med barn som han kunne leke med og ha det gøy. Han ble oppvokst med en menneskefamilie. Han ville prøve å rømme fordi sjefen i apeflokken bet, kløp og slo han. Så han ville hjem til menneskefamilien. Jeg likte at alt var fakta og sånn de skrev det så jeg likte boka. Jeg syntes at det var spennende å lese om Julius. Det var egentlig ingenting jeg ikke likte med boka. Det var heller ingenting som jeg syntes mangler.

  Jeg anbefaler å lese denne boka for folk som liker faktabøker, men også for folk som liker faktabøker om dyr eller dyrebøker. Jeg syntes kanskje at denne boka kan passe for alder mellom 6-18. Den kan også passe for yngre og eldre. Jeg gir denne boka en 4/6 😊

 90. Som ein bror
  Boken heter som ein bror og er skrevet av Alfred Fidjestøl, i sjangeren biografi. Boken handler om en ape som heter Julius. Da han var liten ble han forlatt av moren\flokken hans, så Julius ble oppvokst hos to menneske familier. Apen vokste raskt opp så det ble ikke trygt for familiene å bo med han lenger, da kunne ikke søsknene og resten av familien ha nær kontakt med han lenger. Julius ble da flyttet til dyreparken med resten av sjimpansene, det likte han ikke. Sjefen av sjimpanse flokken slo og bet Julius, så apen rømte mange ganger.
  Dette er ikke min type bok, men jeg synes den var bra. Fordi den var skrevet godt og litt blanding av spenning og gøy. Jeg anbefaler denne til folk som liker fakta og dyre bøker, og alder 8-13. Terning kast 4\6.

 91. Som en bror
  Når jeg såg forsiden forventet jeg at den handla om kjærlighet til familien.
  Jeg likte ikke: at den var skrevet på ny norsk, for da forsto jeg ikke alt sammen.
  Jeg likte : at det handla om Julius.
  Jeg synes denne boken passet bra til sjangeren.
  Jeg gir denne boken: Veldig Bra

 92. Da jeg så bilde forventet jeg at det skulle handle om dyr.

  Jeg likte at det handlet om dyr og at det var gøy, spennande, litt trist og litt skummel.

  Det jeg ikke likte var egentlig ingen ting.

  Og så synet jeg at boka holdt det den hadde lovet.

  Terningkast 6

 93. Som ein bror
  Boka heter som en bror og er skrevet av Alfred Fidjestøl sjangeren var biografi.
  Denne boka handler om at Julius/hovedpersonen/ har oppvokst i et menneske familie. Han pleide å leke med barna i parken, men han vokste fort og blir farligere og farligere for menneskene. Til slutt kan han ikke komme ut til barna. Det blir vanskelig å bo med sjimpansene nor faren til Julius døde. Det kommer en svensk stor og sterk sjimpanse som blir leder. Og han liker ikke Julius og skader han. Lederne blir redde for at Julius kommer til å dø fort. Og Julius er alt for liten til å forsvare seg selv så han finner en måte å rømme fra ape øya hele fem ganger. Den femte gangen angriper Julius en søppelbil og mannen inni blir hardt skadet. Han ble bitt i armen å måtte sy 14 sting og var på sykehuset i to uker. Han kommer tilbake og sier at han kan jobbe der hvis de forbedrer sikkerheten i apeburet.

  Jeg syntes boka var helt ok sjanger var ikke helt min. Og jeg likte ikke språket, men jeg anbefaler denne boka til folk som liker fakta fortellinger om dyr. Jeg gir denne boka tre stjerner.

 94. Som ein bror
  Boken heter som ein bror. Forfatteren heter Alfred Fidjestøl.
  Sjanger: biologi
  Boka handler om Julius som prøver å rømme fra dyreparken. Når han var mindre måtte han bo hos en familie med mennesker, fordi moren ikke likte han. Han ble tatt bort av moren når han ble født. Han levde sitt første år hos en menneske familien. Hovedpersonen heter Julius og bor på sjimpanse øya. Han ble født 26. desember 1979. Jeg likte at jeg lærte mere om Julius og jeg fikk bilder i hodet. Jeg likte boka, men den var på nynorsk. Det manglet ingenting syntes jeg.
  Jeg anbefaler boken til 8 – 12 år og jeg gir den terningkast 4.

 95. Som ein bror

  Boken jeg skriver om nå er en biografi skrevet Alfred Fidjestøl, boka heter Som ein bror.

  Boken handler om apen Julius og den uvanlige oppveksten hans. Det står om de gangene han rømte fra dyreparken. Og om hvordan han ble banket opp av lederen Champis. Julius ble født i 1979 i dyreparken. Da moren hans ikke ville ha han, måtte han flytte inn i huset til to menneskefamilier. Jeg syntes det var morsomt å høre om hvordan Julius hadde det fordi jeg har ikke lest så mye om han før.Jeg syntes at noen ord var litt vanskelige fordi det var nynorsk. Jeg syntes det burde vært litt mere om når han var mindre, fordi jeg tror han var litt mer spennende da.

  Jeg synte at boka var bra, men også litt kjedelig. Jeg anbefaler boken til de som liker å lese om dyr, barn fra 8-12 år. Jeg gir boken terningkast 3.

 96. Som en bror

  Da jeg så boka Trodde jeg den skulle handle om Julius.
  Jeg likte at den var spenene og det var nok tekst men for lite bilder.

  Jeg synes boka passet til genren.
  Terningkast 6av6

 97. Jeg likte denne boken siden den hadde action og jeg likte ikke at det var ny norsk
  Og den passer til dem som liker action.

 98. Det jeg liket med boken var at Julius/apen prøvde å rømme.
  Det jeg ikke likete med boker var at boken var på nynorsk.

 99. Jeg likte denne boken, den var spennende og morsom. Jeg synes du burde lese den. Jeg gir boken terningkast 6/6

 100. Jeg likte som ein bror fordi den var sikkelig spennende og kul. Det jeg ikke likte var at dyrepasserne var redde for Julius men jeg likte at i hvert fall en av dem var modige!
  Jeg elsket også at den var om aper/sjimpanser fordi det er favoritt dyret mitt❤️.

 101. Det jeg likte med boka var at det er mye fakta om Julius.
  Jeg synes det var gøy å lese den ,siden det er mye tekst.
  Det jeg ikke likte var at det var korte setninger.

 102. Jeg synes denne boka var veldig spennene.🤩 Det var kult å høre om hvordan Julius sitt liv og om hvordan han har det.😊 Jeg vil gjærene lese mer og få vite hvordan det går.😁💗

 103. Dette er en fin familie bok den kan leses for små og store. den er den beste boken Får den Har mye Fakta Og KJærlighet med dyrene dine. Og den handler om noen som ikke hade det bra.

 104. Jeg synes denne boka er spennende fordi det handler om Julius sjimpansen.
  Det som det handler om er på ekte.
  Jeg anbefaler denne boka til de som liker spenning.

 105. Jeg likte denne boka fordi den var spennende og den handlet om Julius. Julius bodde hos noen mennesker Så kunne ikke menneskene passe på Julius så de måtte legge han in i dyreparken. Denne boka kan anbefales til di som liker spenning og aper. Men det som er litt dømt er at den er på nordnorsk så det kan være litt vanskelig og lese men etter hvert blir det bedre.

 106. Jeg synes denne boken var kjempe spennende🤩 denne boken altså som ein bror er favoritten min i bokslukerprisen, fordi det var så mye spenning å noen triste ting🥺men det gjorde den bare bedre❤️Jeg likte også veldig godt at det var virkelig✨Anbefaler virkelig denne boken!

 107. Jeg likte som ein bror fordi den var sikkelig spennende og kul. Det jeg ikke likte var at noen dyrepassere var redde for Julius. Jeg elsket også at den var om aper/sjimpanser fordi det er favoritt dyret mitt.🐵❤️🌺

 108. Jeg likte (som ein bror) veldig godt, fordi jeg syntes den var veldig spennende, koselig og fin. Det jeg ikke likte så godt var at den var på ny norsk og det synes jeg er litt vanskelig å lese. Jeg synes at de som liker aper, sjimpanser og Julius så er det fint får den å lese den historien om Julius. Terning kast 5/6

 109. Jeg syntes boka var best!! Jeg liker at det ikke banning. Jeg liker at den er sann.

 110. Jeg likte denne boken veldig godt fordi det var spennende å høre hva som skjedde med Julius. Det jeg ikke hviste er at Julius lever på ekte i dyreparken i Kristian sand. Det jeg ikke likte med boken var at den hvar på ny norsk fordi det var mange ord jeg ikke kjønte. Det jeg likte best var da Julius rømte fra dyreparken det synes jeg var veldig spennende. Terning kast 6/6

 111. Denne boken var kjempe spennende!🤩 jeg elsker at det er fakta at det har skjedd i virkeligheten å deg gjør den mye bedre. Jeg anbefaler virkelig denne boken den var kul og trist samtidig men det var spenning i det så jeg gir denne terningskast 6.

 112. Denne boka var veldig spennene🤩 Jeg likte at det handlet om Julius sitt liv.❤️🐵
  Jeg vil lese mer!🥰

 113. Som ein bror
  Jeg likte denne boka får den var spennendes. Og det var en gøy bok. Jeg synest det var spendenes når han sa at det var noen som hadde skjedd. Jeg forventet da jeg så forsiden at det skulle handle om en ape. Det passet til sjangeren siden han hadde familie og det så jeg på forsiden. Terningkast 6

 114. Som en bror
  Da jeg så bilde på boka trodde jeg det ville handle om Julius
  Det var spennene og morsomt og det var mye detaljer.
  Jeg likte ikke at det var lite bilder.
  Jeg likte at det var passe tekst.
  Genseren paste til boka.
  Terningkast 6 av 6.

 115. Som en bror
  Jeg syntes boka passet til å være biografi.
  På bilde så jeg for meg at Julius sov hos andre.
  Jeg likte: at det var spennene og koselig og høre på.
  Jeg likte ikke: at Julius fikk vondt Når han prøvde og rømme det var trist og at det var mye tekst.
  Terning kast: 6

 116. Som ei bror
  Da jeg så bilde på forsiden, forventet jeg den skule den skulle være gøy å lese i.
  Jeg likte ikke at den var lang å lese i.
  Jeg synes ikke at sjangeren passet til boken.
  Karakter: dårlig.

 117. Når jeg såg forsiden forventet jeg at den handla om kjærlighet til familien.
  Jeg likte ikke: at den var skrevet på ny norsk, for da forsto jeg ikke alt sammen.
  Jeg likte : at det handla om Julius.
  Jeg synes denne boken passet bra til sjangeren.
  Jeg gir denne boken: Veldig Bra

 118. Jeg synes boka var spennende og gøy, men ikke helt min smak jeg gir boken terningkast 4/6

 119. Jeg syntes at boka var litt kjedelig men ganske spennende som jeg syntes at er litt gøy. Den var ikke helt min stil men den var litt bra. Terningkast 3

 120. Jeg likte boka veldig godt og jeg syntes den var veldig gøy. jeg gir det terningkast 6 av 6. Jeg anbefaler å lese den.

 121. Julius ble født i 1979 i Kristiansand dyre prak når mora ikke ville ha han de måtte han bo med to mennsker men nå er han i dyre parken men ha kan rømme

 122. jeg likte denne boken veldig godt, fordi det er veldig interessant å lese om Julius og livet hans. Terningkast 5/6

 123. Forfatter: Alfred Fidjestøl

  Tittel på boken : Som ein bror

  Boken handler om en sjimpanse som heter Julius og ble født i 1979 i Kristiansand dyrepark. Moren til Julius ikke ville ha han noe lenger så han måtte han flytte til en familie. Etter at Julius hadde bodd i familien, kom han tilbake til dyreparken igjen og Julius ville ikke være i dyreparken så han måtte dra på oppdrag og prøve og rømme ut av dyreparken…..

  Jeg synes boken var veldig spennende og gøy det skjedde mange spennende ting kunne godt lese den en gang til.

  Jeg anbefaler denne boken for de som liker dyrebøker. Jeg gir terning kast 4/6😊

 124. Jeg syntes denne boken var veldig gøy og spennende. Jeg kunne lest resten av boken. Jeg gir terningkast 5,5/6.

 125. Jeg syntes det var gøy og høre om hvordan Julius var og sånn. Jeg syntes denne boken var veldig spennende og jeg har alltid likt Julius. Helt ærlig viste ikke at Julius var så farlig, haha. Jeg anbefaler denne boken. Og gir en ternings kast 4\6

 126. 16/09/2020 som ein bror.Historia om sjimpanse julius

  Jeg likte den fordi jeg har hørt en ane historie om en sjimpanse og den var bra jeg an befaler å lese den teksten vis du liker om dyr lit skupelt film eller historier.Den var spenende å lese eller høre.

 127. Tittel: Som ein bror.
  Forfatter: Alfred Fidjestrøl.

  Denne boken handler om en sjimpanse som heter Julius og han er ganske spesiell. Moren forlot han da han var liten, så han flyttet til en menneske familie.
  Når årene gikk og han ble større så flyttet han til en dyre-park. Faren døde for litt siden så de kom en ny leder. Han har slem mot julius.
  Han prøver å drepe han. Etter vert så stikker Julius ifra dyreparken.

  Jeg syntes denne boken ikkke er så bra.
  Jeg gir den terningkast 3/6

 128. «Boken handler om livet til Julius, og hvordan han brukte og rømme»
  —————————————————————————————————————
  Jeg synes dette var en bra bok ! Jeg lærte mye mer en det jeg visste om Julius.
  Spennende og høre på når han rømte.
  Å høre om Julius er spennende fordi han hadde et ganske unormalt liv i for holdt til andre Sjimpansjer.

 129. Som ein bror
  Forfatter: Alfred Fidsjestøl

  Boken er god men ikke den beste i verden. Jeg mener med at den
  Er god men ikke god som de andre bøkene i bukslukerprisen som
  Jeg har leste i det siste, men den får en terning kast 3/6.
  Kanskje det er den nest nest beste boken men ikke i min type.

 130. Som ein bror er en bok som handler om Julius og hans liv som sjimpanse. Her får du høre om Julius og hvordan han rømmer og hva som skjer når han rømmer. Det er en spennende historie om hvordan han rømmer og hva som skjer. Det er nok en spennende bok og jeg kunne tenkt meg å lese den fordi den høres bra ut. Jeg liker aper og måten de er så lik mennesker, så denne boken tror jeg at jeg kommer til å like. Det er en unik historie som du ikke får høre så mye av og det er 100% fakta. Julius er jo veldig kjent og jeg tror det er mange som vil lese denne boken. Jeg gir den terningskast 5/6

 131. Jeg synes boken er spennende. Jeg vil gjerne lese hele boken. Jeg liker boken fordi det handler om Julius. Terningkast 6 !!!!

 132. Andmeldelse
  Tittel: Som Ein Bror
  Forfatter: Alfred Fidjestøl

  Boka handler om sjimpansen Julius, han bodde hos en famile men han måtte tilbake i dyreparken. Det kom en til sjimpanse fra Sverige. Han skadet julius, dyrepasserene fant bitemerker under pelsen til julius. Julius klarte å rømme mange ganger

  Jeg andbelaler denne boka fordi det er spennende jeg gir denne boka ternigkast 6/6

 133. Veldig bra bok! I utdraget fikk man vite ting man kanskje ikke visste om Julius, Norges største dyrekjendis! Veldig spennende å høre om Julius sitt liv. Anbefales hvis man liker dyr, og biografier.

 134. Boka var gøy men litt lang og litt skummel den beskriver hvor farlige dyr kan være.

 135. Denne boken er bra jeg liker den jeg gir denne boken 4 stjerner ¤¤¤¤ og jeg am befaler denne boken for presjoner som liker dyr og aper. boken handler om en ape som heter Julius han var en ape som bodde hos mennesker i flere år. Mammaen til Julius ville ikke ha Julius når han var liten så måte han bo hos mennesker. Jeg synes boken er en morsom bok med my gøy og moro. Julius lever med en halv pekefinger fordi den ble bitt av når han var liten. boken er lett å lese noen steder i boken og noen andre steder vanskelig å lese. Jeg har lært av boken at aper etter tid kan være farlige etter tid. Midt inni boken er det veldig mye som kjer men starten er grei.

 136. Denne boken handler om en sjimpanse som heter Julius og han får 2 menneske familier.
  Han prøver alltid og rømme til menneske familiene sine fordi han er for gammel til og dra ut av parken.
  Men jeg synes den er spennende/morsom,og bra fordi den har en spennende historie.

 137. Boken om Julius var bra fordi, når Julius dro inni søppelbilen og angrep søppelmannen så begynte jeg og flire. Men det var også litt trist fordi det hørtes vondt ut. Når han knuste ruta til til Kristin syntes jeg det hørtes litt trist ut og skummelt, og jeg tenker at hun må ha fått vondt.😀😁 (Jeg vil gi boken terning kast 5 av 6.

 138. Jeg syntes at det var spennende når han rømte hele tiden. Det med den søppel manen var ganske kult ikke på grunn av at han ble skadd men på grunn av at Julius klarte det.
  Men på samme var den ganske rar. Det var rart at han gjorde alt det han gjorde. 🐒 👷🏻‍♂️🩸

 139. Den var veldig bra fordig det var litt gøy når Julius Klikket
  Men det hørtes også veldig vondt ut når fingeren til han som satt foran
  Ble ødelagt

 140. Den var gøy fordi han Julius prøvde å rømme hele tiden. Men det var ikke gøy at han Julius beit mannen i hånden.

 141. Den var gøy for at den apen var gal og at det var veldig spennende når Julius angrip søppel bil og at søppel fyren ble virkelig og han klikket kokonas

 142. Jeg synes boka var veldig bra fordi den er veldig spennende og så var det veldig artig og Litt skummelt. Det var lit artig når Julius tok pinnen over vannet.

 143. Den var bra, men den med søppelmannen var litt ekkel. Fordi Julius bet søppelmannen i hånden. Det passer for jenter og gutter.

 144. Jeg likte ikke boka så bra, fordi at jeg liker ikke bigrafi, liker mer ting som ikke sant som er liksom er litt fantasi ikke for mye da.

 145. den var passe bra, jeg liker ikke så godt biografi men denne er den beste biografien jeg har lest så langt men sier fortsatt at den ikke er den beste boka, har jo ikke lest hele enda men jeg liker jo ikke biografi så godt så jeg tror at jeg ikke synes boka er så gøy jeg gir den : 4/6

 146. jeg liker denne boka veldig godt og jeg liker sjenerelt biografi jeg har veldig lyst til å lese resten. det var et veldig godt språkbruk og språkbruket passet veldig bra til boka

 147. Jeg synes at denne boken er bra men ikke helt min type bok.
  Men den er det kanskje for andre som liker denne typen bok.

 148. Jeg synes dette utdraget var veldig bra og fikk lyst til å lese mer av boka. Det var spenning nesten hele tiden, og det likte jeg for jeg eeeeelkser spenning…. Jeg synes og det var kult siden dette var en sann historie. Totalt gir jeg 4/5 😀

 149. Boken var gøy å lese fordi jeg har egentlig vært ganske nysgjerrig om Julius, så det var gøy å lese den.
  Jeg synes boken var artig og spennende, jeg begynte å lese fortere fordi jeg syntes boken var så bra.
  Har egentlig ikke noe negativt å si om boken annet enn at jeg syntes det var litt kjipt at den var på nynorsk.

 150. Som en bror! Historien om sjimpansen Julius!
  Av:Alfred Fidjestøl
  Sjanger: Biografi

  Jeg har jo lest denne boken før. Hele livet har jo Julius vert mitt barndoms idol! Jeg er kjempe glad i denne boken. Å få lære om hvordan Julius vokste opp å alt det gale han gjorde. Jeg tror denne boken faktisk kan passe til alle! Den anbefales på det høyeste! 5 av 6 stjerner!!

 151. Boken var litt kjedelig men det var gøy at den handlet om julius jeg anbefaler den til 9 og oppover og jeg gir den terning kast 3/6

 152. Som ein bror
  Av Alfred Fidjestøl

  Som ein bror handler om sjimpansen Julius som bodde hos to menneske familier hele barndomen siden moren ikke kunne ta vare på han. Da han ble ungdom ble han farlig og måtte flyte til dyreparken. Julius greide å rømme flere ganger selv om sjimpanseanlegge var sikrere en det dyreparker krevde.

  Jeg likte dette utdraget veldig godt fordi det var ganske spennene og jeg lærte masse nye fakta jeg ikke viste fra før. Jeg synes denne boken passer for alle selv om man bare liker romaner.

  Jeg likte at det var en fakta bok med både drama og fakta, også likte jeg at den var på Nynorsk. Jeg andbefaler å lese den. Passer for alle.

 153. Klassen likte dette utdraget veldig godt og flere kunne tenke seg å lese boka. Alle vet hvem Julius er og det er derfor fint å få vite mer om han i dette utdraget som er basert på en sann historie. Det er lett å bli med inn i fortellingen og se for seg Julius som rømmer. En av grunnene til at han rømte kunne være fordi han savnet menneskene han bodde hos da han var liten. Kanskje han lette etter dem?
  En morsom og spennende bok.

 154. 7.trinn: Spennende å lese om Julius, (spesielt siden vi bor i Kristiansand) lærerikt (å høre om alt han har gjort og også om dyrepasserne) og det virker som en veldig god bok. (Vi hadde den høyst i klassen på lydbok. Fint å få den opplest. )

 155. Denne boka likte jeg. Den var bra og ikke for vanskelige ord. Nynorsken var ikke vanskelig. Det var spennende og høre om Julius og angrepene hans.
  Jeg gir boka en 7/10

 156. jeg synes boka var litt vanskelig å lese pgh språke. Det som var spennende var at han rømte mange ganger. Det var morsomt å høre om julius. jeg Likte at den handlet om noe ekte som faktisk skjer i verden.

 157. Boken var veldig bra det må ha vært veldig skummel for de som jobbet der jeg vet ikke hvis jeg ville anbefalt denne boken den var ikke så spennende det er mer som om man hadde lest om det i aviset

 158. Boken var bra. Det var som en antimobbingsbok fra dyreparken. Og den var kanskje ekte. Det er ihvertfall spennende. Jeg likte ikke at den var nynorsk da. Men jeg synes det var en bra bok så 6/10.

 159. Jeg syns boka var bra og litt trist at sjimpanser blir behandlet sånn jeg syns ikke egentlig at de burde være Innesperret i En dyrepark. Jeg syns de burde bli sluppet fri.

 160. Jeg syntes boka var veldig bra og spennende.
  Jeg har veldig lyst til å lese mer av denne boka. Jeg gir den en 5 av 6:)

 161. Jeg skjønte nesten ingen ting av denne boken. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal skrive, men den er sikkert bra.

 162. Boken var gra fordi den hadde fakta men det ble ikke for mye fakta. Den var også morsom fordi julius er veldig spesiel. Fra Emil Solgaard

 163. Jeg syntes boken var spenende, jeg levde meg inn i fortelingen og den var fin. Terning kast:4

 164. Jeg synses boken var litt kjedelig, det er fordi jeg er ikke så god i ny-norsk. Men det var litt intressangt å få vite om Julius. Jeg syndes selv at denne var litt dårlig, men jeg gir bok 2/10.

 165. Fin naturlig bok likte den om julius fra 1979 fin Bok anbefales godt for folk som liker dyrebøker terningkast 4

 166. Hovudpersonen i denne boka er sjimpansen Julius, som bur i Kristiansand dyrepark. Han er over 40 år gammal og sjef for sjimpansane i parken. Denne boka handlar om ein sjimpanse som blei forlatt og avvist av mora. Etter det budde Julius i 2 forskjellige barnefamiliar. Sjangeren på boka er biografi.

  Eg likte godt då Julius sto klar i ein busk og hoppa fram og angreip søppelmannen då han skulle tømme søppelet. Julius gjorde det fordi han blei irriterte og frustrert kvar gong søppelmannen kjørte forbi med søppelbilen. Han likte ikkje bråkelydane.
  Det eg mislikte med boka var at Champis skulle til å drepa og skade Julius kvar gong dei var ute ilag på utøya, fordi Champis ikkje likte Julius. Champis var leiaren av sjipanseflokken, då Julius var liten. Eg synst det er frykteleg at han vil drepa han. Men eg innser at dyreverda er annleis enn menneskeverda.
  Denne boka var lett å lesa og lett å leva seg inn i, det syntest eg.
  Boka hadde bra bilde og passe tekst på sidene. Eg syns at eit bra bilde er at det har sterke fargar og passar til teksten. Denne forfatteren hadde fått fram mange ulike bilder av Julius.
  Boka starter med at Julius blei forlatt og avvist av mora og faren. Fælt å tenkja at foreldre ikkje vil ha eller klarer å ha ungane sine sjølv.
  Eg synest at Julius er tøff, fordi at han har opplevd så mykje drama og vanskelighetar i livet. Alt trist og fælt som han opplevde etter å bli avvist av mora. Nedturen då nokon beit av han peikefingeren, var trist å lesa.
  Det eg ikkje likte med boka var at Julius hadde mista ein finger fordi, ein annen sjimpanse hadde bite an av. Dyra er fæle med kvarandre , og det kan jammen me menneske også vera mot kvarandre.

  Eg anbefaler denne boka sterkt til dei som liker dyr. Sjimpansar har ein ikkje som kjæledyr derfor syntest eg familiane som fekk ha Julius heime var heldige.
  Eg gjev derfor denne boka terningkast 6. Dette er ei bok midt i blinken for meg.

 167. Dette utdraget var veldig spennende. Det ble til at noen satt på tuppen av stolen og var redde. Vi likte bokutdraget godt. Det var mange ting man ikke hadde trodd, så det var lærerikt. Noen gi terningkast 4 og noen gir terningkast 5. En av oss gir faktisk terningkast 6! Vi kan anbefale denne boka for andre. Fra 2. klasse og oppover, for yngre barn kan det bli litt skummelt.

 168. Den var bra nok men, den var mest kjedelig fordi jeg liker ikke selvbiografier ;-; men, jaja den var bra nok🙂✨

 169. Jeg synes boka var veldig bra. Vi bor nærme dyreparken, så har hørt mye om Julius, men har ikke hørt at han er så smart og har rømt mange ganger.

 170. Jeg likte boka veldig godt fordi de fortalte om Julius og de gangene han hadde rømt.

 171. Jeg synes boka var vedlig gøy og litt trist fordi julius ikke fikk lov til å se menneskefamilien sin eller noe sånt.

 172. Den var gøy og spennene, den var også lærerik, og det var mye jeg ikke viste. den var veldig bra!! koselig bok. Terning kast 6

 173. Vi i 5B likte utdraget av boka. Det var fint å lese på nynorsk. Det var morsomt at det handlet om Julius. Vi synes vi lærte mye nytt. Det var bra at det var om noe ekte. Det var fint at det var bilder, og vi fikk lyst til å lese mer. Det som kunne vært bedre er at det kunne handlet om litt mer enn bare at han rømte. Vi synes utdraget var litt kjedelig. Det kunne gjerne vært mer action.

 174. Boken handler om en sjimpanse som heter Julius men jeg vil kalle han Julius umulius😂

  Julius er “umulius” fordi han oppfører seg rart og annerledes enn andre sjimpanser. Han er smartere enn de andre sjimpansene, jeg tror det er fordi han har vært mye med mennesker da han var mindre.

  I denne boken hører vi om Julius når han flere ganger rømmer fra sjimpanseanlegget. Ingen av de andre sjimpansene klare og tenke ut hvordan de skulle rømme, men de har ikke prøvde det heller. Mens Julius tenkte ut flere måter å rømme på.

  Dette kunne gått veldig galt. Sjimpanser er farlig for mennesker.
  Heldigvis var de en dyrepasser som hadde tilliten til Julius, og som klarte å følge han tilbake til sjimpanseanlegget uten å måtte bedøve han.

  Jeg synes at boken var koselig, spennende, trist og det var litt morsomt
  at Julius rømte hele tiden. Jeg har veldig lyst og lese resten av boken.

  Jeg anbefaler boken terningkast ⅚

 175. den handlet om en ape som het Julius og rømte fra sjimpanse anlegget, og litt etter vert fikk vi vite at Julius hadde bete boss sjåføren i armen og måtte på sykehuset.

  jeg gir den 4/6 får jeg likte den ikke så veldig godt men den var ikke så dårlig.

 176. den er spendene og morsom, Og rar fordi han oppfører seg som et meneske og gjør akuratt som vanelige meneneske.🐵🙈🙉🙊🐒

 177. Boka var kul og litt skummel. Det er en bok jeg anbefaler for barn fra 9 og oppover, jeg visste ikke at sjimpanser var så farlige:0 men jeg har mer respekt for dem nå.

 178. Den var ikke så spennende for meg, men den er sikkert spennende for noen andre. Jeg likte at det faktisk er en ekte fortelling, men det var litt masse tekst. Terningskast 4 fra meg

 179. jeg forstår at den som har skreve denne boka ville skrive på nynorsk men jeg forsto men det er vanskelig så jeg likte ikke akkurat dene boka så terningkast 7av10

 180. Litt delte meninger i klasse 6A. Noen syntes boka var litt kjedelig, men de aller fleste syntes boka var morsom, spennende og litt trist. De syntes det spennende å høre om da Julius rømte. Likeså høre om en sjimpanse som vokste opp sammen med mennesker.

 181. jeg synes den er spennende. jeg liger boka fordi den forteller historien til noen som ikke er et menneske.

 182. Den er kjempe bra jeg liker den veldig god. Jeg håper den blir kåret til verdens beste bok

 183. Jeg får skikkelig lyst til og lese resten av boka!!
  Utrolig spennende bok!
  Skikkelig bra, elsker og høre om Julius!

 184. Jeg synes boken var veldig bra og spennende. Jeg lite veldig godt det at det alltid skjedde noe. Det var ganske morsomt at Julius all tid prøvde og rømme fra dyreparken. Jeg vil veldig gjerne høre mer av den fordi den var veldig interessant. Jeg synes også at boken var veldig lærerik. Jeg er ikke den som liker fakta bøker mest men denne likte jeg godt. Jeg gir boken terning- kast 4/5 av 6. jeg anbefaler virkelig å lese.

 185. Den var ikke så bra og jeg likte ikke denne noe særlig og den var ganske kjedelig. Jeg anbefaler denne for de som liker biografi og sånt jeg anbefaler også denne for barn fra 11 – 13

 186. Jeg syntes boka var bra og spennende, jeg ville ha lest hele boka fordi den var så bra og jeg gleder meg til vinneren blir kåret. Boka anbefales for alle fra 6 og oppover. Terningkast 9 av 10.

 187. Denne boka var passe bra fordi det handla om Julius og eg synest det var ganske morsom då Julius prøvde terningkast 5

 188. Ganske kjedelig bok synes jeg, men vis du likte den bør du se Rise of the Planet of the Apes. Den har de samme elementene med en sjimpanse som stikker av, men den gjør det mer spennende og action-fylt.

 189. Dette er faktisk en veldig bra bok, fordi den er basert på en sann historie, akkurat som boka «Kodeord Overlord», som også er med i dette års Bokslukerpris!

  Dyreparken i Kristiansand sin historie har mange ulike «sub-plots», men den beste av disse, må nok helt garantert være historien om sjimpansen Julius!

  Bra at dette utdraget handler om Julius 5-6 rømninger, siden det er mitt aller beste «plott» av den boka! Bra at mine 2 beste sjimpanser i Kristiansand Dyrepark, Champis og Julius, er med! Champis døde i 2005!

 190. Hveldig bra bok,spennende,Julius rømte veldig mye, han ble veldig rampete. Terning kast 8/10

 191. Jeg forsto ikke så mye, men det jeg forsto var spennende. Jeg gir boken terning kast 3

 192. Den var bra. Jeg vill lese hele boken (terningkast 4). Jeg likte boka for den var spennende, 1%skumelt av 100%, Litt morsom

 193. Jeg synes boken var bra. Og lit morsom. Lit mye skrift. Og den var kjedelig. Jeg tar terningskast 3/6

 194. Boka var grei. Jeg er ikke nynorsk så jeg forsto ikke så mye. Det var mye tekst. Kom på en del vanskelige ord siden jeg ikke er nynorsk.

 195. Veldig bra viste aldri det før. Dette er sjempe skummelt ga en man Julius narkotika. Terning kast 4

 196. Passe bra bok å lese, medan andre syntes den var veldig kjekk å lese. Nokre meinte at den var spanande å lese, andre syntes den i starten var litt kjedelig men at den blei betre etter kvart.

 197. Teksten handler om Julius som rømmer fra dyreparken.
  Dette er en slags faktabok.
  Handlingen er sånn passe lett å leve seg inn i på grunn av måten den er skrevet på
  Teksten starter på kapittel 7 i boka, så på en måte rett inn i handlinga.
  Jeg syntes veldig synd på han som ble bitt av Julius, siden han skulle jo bare gjør jobben sin også kommer Julius og angriper han 🙁
  Boken er jo en slags faktabok, så den tar jo opp fakta, som er et viktig emne.
  Teksten slutter helt rolig, og jeg får litt lyst til å lese mere 🙂
  For å være helt ærlig, så var den litt vanskelig å legge ifra seg
  Den var litt vanskelig å lese siden den var på nynorsk, men det gikk greit 🙂
  Det beste ved teksten var at det var veldig gode spenningstopper, og lett å leve seg inn i teksten :))
  Det dårlige var kanskje at den var på nynorsk, men ellers var det veldig bra 🙂
  Jeg vil anbefale den til begge kjønn 10-13 år 🙂
  Jeg syntes boka bør være superfinalist 🙂

 198. Boken handler om sjimpansen Julius i Kristiansand dyrepark.

  Ganske spennende bok. Ikke helt min stil fordi det var en fakta bok, men fortsatt ganske gøy og spennende å høre om alle gangene Julius hadde rømt.

 199. Jeg syntes boka var litt skummel og morsom men jeg hadde det gøy Å vil kanskje lese hele boka

 200. Boka var fin. Jeg like hvordan den var skrevet. Den var også veldig spennende.

 201. Jeg synes at boka var kjempe bra og gøy å lese. Den var gøy å lese fordi boka var på nynorsk ,og jeg har ikke lest så mye nynorsk.

 202. Jeg syntes dette var en fin forveksling til all skjønnlitteraturen så langt i denne boka. Spennende å lese, Julius hadde virkelig et spennende og begivenhetsrikt liv. Det var gøy å lese om oppfinnsomheten som trengtes for å kunne rømme fra dyreparken så mange ganger. Det er fascinerende å se hvor smart han ble i forhold til de andre sjimpansene, kjennetegnet av sine mange rømninger. Det var frustrerende å lese om at alt gikk bra med Julius etter den siste rømningen. Uansett, dette var en fin endring av tempo, uten en ny verden eller noe som forfatteren må forklare til leseren. Dette resulterer i mer innhold med faktisk handling, noe jeg setter pris på. 8/10, min nestfavoritt av de jeg har lest nå, bak blyanthjerte. Jeg har lest alle bortsett fra de tre siste.

 203. Som en bror
  Som en bror er skrevet av Alfred Fidjestøl. Sjangeren er Biografi og temaet er om Julius sin oppvekst. Som en bror handler om Sjimpansen Julius, Julius ble født i 1979. I 1984 og 1985 var det ikke lengre trygt for dyreparken å la han være med barna. Han kunne heller ikke ha nærkontakt med Mennesker Søsknene. Julius rømte flere ganger, de som jobbet i dyreparken skjønte ikke hvordan han fikk seg ut fordi anlegget var rømmesikkert. Da de fant ut at Julius hadde rømte måte de passe på at ikke noe farlig skjedde.

  Jeg synes denne boken var helt grei. Den var litt spennende fordi Julius gjør mye ting. Men jeg ville ikke lest denne teksten vist jeg fikk valget. Det er fordi det er mye tekst og veldig mye historie. Jeg likte Boken litt og fordi jeg har sett Julius før og visste ikke om noe de har sagt i denne boken. Jeg ville anbefalt denne boken til folk som liker å lære nye ting når de leser. Jeg gir denne 2 av 5.

 204. Boken heter “Som ein bror”. Den er skrevet av Alfred Fidjestøl. Sjangeren for boken er biografi og temaet er Julius prøver og rømme fra dyreparken. Når faren hans døde så hadde han de vanskelig. Så de hentet en ny leder for sjimpansene han var veldig hardhendt mot Julius. Nå prøver Julius og gjemme seg for Sjampis. Julius prøver og rømme mye og han har rømt 5 ganger før. Men en dag fant han en rute som han kunne rømme i. Men den farligste gangen han rømte var på den may 1899. Dette var også på kvelden mens det var barnefamilier der fortsatt. Julius var på vei mot kontoret og Julius skulle springe ned døren, og det klarte han han brøytet ned hele døren og knuste døren og vakten som var der inne var full i glasskår.

 205. Som ein bror

  Boken heter “Som ein bror”. Boken er skrevet av Alfred Fidjestøl . Sjangeren på boka er biografi. Temaet for boken er Julius. Boken handler om Julius som rømmer fra innhegningen sin.

  Jeg syntes boken var litt bra fordi den var realistisk. Jeg synes det er spennende at Julius rømte. Jeg liker at Julius er så smart. Jeg liker ikke Champis. Jeg synes det var morsomt fordi dyrepasserne er så teite.

  Jeg vil anbefale boken til de som liker aper og sjimpanser. Jeg gir den 3/5 .

 206. Jeg syntes denne boken var kjempe bra og spennende. Jeg elsker apen Julius. Og den var kjempe bra å spennende. Den gjorde det gøy å lese å jeg fikk lyst til å lese mer å mer. Jeg skal definitivt kjøpe/lese hele boken. Bra jobba😊

 207. Boken heter “Som en bror” og den er skrevet av Alfred Fidjestøl. Sjangeren til boken er biografi

  Den handler om at moren til Julius ikke vil ha han. Da må han flytte til en menneskefamilie. Etter en stund går han tilbake til dyreparken. Senere klarer Julius å rømme fra dyreparken.Da han ble større var det ikke trygt for dyreparken og la han gå ut og være med mennesker.Hvis folk besøkte han kunne de bare vinke til han. Han var for farlig til og komme nærme folk.

  Jeg synes at boken var litt kjedelig,fordi jeg er ikke så veldig glad i ape historier.Jeg liker og se aper men ikke å lese om de. Jeg synes at det var litt spennende og høre hvordan sjimpanser lever.
  Jeg gir boken 2 av 5.

 208. Boken heter som ein bror, historia om sjimpansen Julius.
  Den er skrevet av Alfred Fidjestøl.
  Den handler om en sjimpanse som heter Julius han flytte inn i en menneskefamilie. Også senere må han flytte inn i en dyrepark. Der han rømmer fra anlegget flere ganger og det blir farligere for hver gang.

  Det gjør boken mye bedre syns jeg at det er en sann historie.
  Jeg syns boken er ganske bra men ikke den beste jeg har lest. Den er spennende men ikke nok for meg. Jeg gir boken terningkast 3 av 5.

 209. Boken heter “Som ein bror”.Den er skrevet av Alfred Fidjestøl.Sjangeren er biografi,temaet for boken er rømming.Boken handler om en sjimpanse som prøver å rømme fra dyrehagen;men greider det ikke helt fordi at han blir stoppet av vaktene som jobber på dyrehagen.

  Jeg synes den var passelig god fordi at jeg syns ikke det var så mye som skjedde men det var interessant at Julius prøvde å rømme fra dyrehagen.Jeg synes det var spennende at den prøvde å rømme fra dyrehagen med de kunne ha gjort den mer spennende.Jeg liker best at den handler om rømming men jeg likte ikke at det ikke skjedde så mye ting i boken.Jeg syns ikke den var morsom men den trenger ikke å være morsom for å være god.Jeg vil anbefale den til folk som liker dyr som prøver å rømme. Jeg gir den 3 av 5.

 210. Denne boken heter “Som en bror”. Historien om sjimpanser. Temaet det er på flukt og
  sjangere er biografi. Det handler om sjimpansen Julius som ville rømme fordi de som jobbet slo han og ikke behandlet han bra. Julius prøvde å rømme over ett strømgjerdet. Når Julius var på vei til å klatre fikk vondt. Da han var på vei
  over bett han tennen sine sammen og forsettet og klarte å komme over. Når Julius rømte derfra gikk alarme og alle folkene gikk med en toki toki. Julius måtte flytte inn oss to menn fordi moren ikke ville ha han lenger.

  Han som har skrevet denne boken er Alfred Fidjestøl. Det jeg syntes var
  spennende var når Julius klatret over strømgjerdet det likte jeg og når han klarte å rømmet. Det syntes var det beste. Det jeg ikke likte var at de slo og ikke behandlet
  julius bra det syntes jeg var litt trist og slemt gjort. Det jeg syntes var morsomt
  var at Julius angrep folk og bulket alle bilene. Hvis folk ville besøke han kunne de bare vinke til han fordi at Julius kunne angripe de. Jeg gir terningkast 4 av 5.
  Jeg anbefaler denne boken til alder 9-12 år.

 211. Boken heter som ein bror . Historia om sjimpansen Julius. Den som har lagd boken heter Alfred Fidjestøl. Sjangeren er biografi. Boken handler om Julius og hvordan livet hans har vært.

  Jeg synes den var litt kjedelig fordi at jeg liker ikke så godt biografi. Jeg synes at den var litt spennende fordi at jeg får høre hvordan livet til Julius har vært så langt.

  Jeg likte ikke at den begynte kjedelig, men jeg likte at den ble litt spennende etterpå når han rømte så mange ganger.

  Jeg vil anbefale denne boken til folk som er interessert i dyr eller Biografi. Jeg gir den 5/5.

 212. Jeg likte denne boken veldig godt fordi det var spennende å høre hva som skjedde med Julius. Det jeg ikke visste er at Julius lever på ekte i dyreparken i Kristiansand. Det jeg ikke likte med boken var at den var på nynorsk fordi det var mange ord jeg ikke skjønte. Det jeg likte best var da Julius rømte fra Dyreparken det synes jeg var veldig spennende. Terning kast 6/6 Aldersgrense 6.

 213. bokanmeldelse
  Boken heter som en bror
  Alfred fidjestøl er den mannen som har skrevet den boken
  Sjanger er biograf
  Tema på flukt
  Boken handler om en sjimpanse i en dyrepark
  Jeg syns at den var bra pogrund a det er laget av en ekte historie
  Jeg synes at den var spennende når han rømte og han fikk støt
  Jeg likte mest at han løp gjennom glassdøren og veltet pulter
  Jeg like ikke at han at et meeske slo en sjimpanse
  Jeg syns a de var morsomt at Julius rømte så mange ganger fordi di klare ikke og stoppe han unntatt en person.
  Jeg ville anbefalt denne til folk som liker sjimpanser
  Jeg gir boken 3/5

 214. Boken heter Som ein bror. Historia om sjimpansen julius. Denne boken er skrevet av Alfred Fidjestøl. Sjangeren til denne boken er biografi temaet er livet til julius. Boken handler om en sjimpanse som heter julius, mammaen til julius ville ikke ha han måtte han flytte til en menneskefamilie. Han prøver hele tiden å rømme han har gjort det cirka 5 ganger.

  Jeg synes at denne boken var litt kjedelig fordi det er en ekte historie og jeg liker mere fantasi bøker kanskje det er noen andre bøker som er ekte men bare ikke gammel (ikke vondt ment) .Jeg synes at den var spennende at julius prøvde å rømme men en av dyrepassern klarte å stoppe han. Jeg liker best den delen han prøvde å rømme, men jeg likte ikke de andre delene.

  Jeg vil anbefale denne til de som liker gamle historiebøker, Men jeg gir den en 2 av 5.

 215. Som en bror. 5/5

  “Som en bror” handler om en sjimpanse som prøver å rømme fra dyreparken i kristiansand. Den ble skrevet av Alfred Fidjestøl. Da Julius var liten og svak fikk han lov til å være med folk utenfor sjimpanse anlegget, men etter tid da han vokste og ble sterkere måtte han inn i sjimpanse anlegget med de andre sjimpansene. Julius fikk ikke lov til å være med menneske søsknene sine heller, hvis de kom for å se han måtte de holde avstand. En dag dør en sjimpanse som heter Dennis, Dennis var leder i sjimpanse flokken og dyreparken måtte få en ny leder. De får en sjimpanse fra sverige som heter Champis, han skulle ta plassen for Dennis. Champis var ikke så veldig snill med Julius, dyrepasserne så at Julius hadde fått dype bitemerker etter at Champis hadde banket han.

  Jeg likte boken, jeg fikk lært meg noen ting om sjimpanser i mens jeg leste. Jeg liker best at det handler om noe som faktisk har skjedd i virkeligheten. Det er en spennende og god fortelling og jeg hadde lest boken, jeg anbefaler den til folk i skoler eller folk som liker å lese om fortellinger eller fakta tekster fordi det har boken mye av.

 216. Boken jeg har lest heter som ein bror den er skrevet av Alfred Fidjestøl, sjangeren til bok er biografi og tema for boken er Julius sitt liv. Boka handler om en sjimpanse som heter julius som kommer fra en dyrepark i kristiansand denne sjimpansen prøver og rømme fra dyreparken men ingen vet hvorfor alle gangene han har rømt blir farligere for hver gang men julius stopper ikke.

  Jeg synes denne boken var helt ok fordi biografi er egentlig ikke min type bok men det var grei fordi julius gjorde mye rart og kult

  jeg gir denne boka 2/5

 217. Dette var en kjempefengende biografi! Alle fikk lyst til å lese hele boka, og heldigvis har vi den på skolebiblioteket vårt!

 218. Synes det var kult og vite mere om Julius, men nå vet jeg at Julius kan være litt skummel også. Jeg synes også at de burde sikre sjimpanseøya litt bedre! Fint at den er på nynorsk for vi trenger mere nynorsk. Terningkast 3/6, synes den passer best til folk fra 10 og oppover.

 219. det var veldig spendende😊 men kansje ikke noe jeg ville ha lest😕 tror ikke man kunne ha fått like mye spenning av og lese selv en og høre🧐 terningkast 2/6

 220. jeg syns dette var spennende fordi han har vokst opp ulikt som alle andre aper.
  han har vært tam å så ned å ver jeg har vist om julius helle livet å hørt flere å flere historier denne boken kan jeg gi t veldig stort ternings kast

 221. Det er veldig gøy at det er ekte, når jeg også har sett Julius på ekte. Veldig spennende bok.

 222. Jeg synes at Julius har en interessant historie. Jeg likte boka og jeg kunne gjerne ha lest hele boka om han sin historie. terningkast 5.

 223. Passe bra. Boka var litt spennenende,men jeg tror at starten av boka er kjedelig.
  Hvis jeg skulle ha lest hele boka så ville jeg ha startet på kapittel 5 eller noe.
  3/6

 224. Ut ifra det utdraget vi hørte nå likte jeg denne historien. Jeg syns det er litt ekstra spennende når vi vet at det vi leser faktisk har skjedd.
  Beste bok så langt. Terningkast : 4

 225. Mye detaljer likte boka det er en smart sqimpance fin bok passer fra 11 og opp terning kast 3/6

 226. Jeg synes denne boka var kjedelig fordi jeg liker ikke så godt Julius og det skjedde nesten ingenting i boka så jeg gir terningkast 1.

 227. Jeg synes at denne boka var OK fordi jeg kan bare gå på internett for å finne dette ut. Jeg har aldri vært i en Dyrepark som er litt SAD. OG det betyr jeg aldri har sett Julius. Jeg synes at dette utdrage var litt kjedelig å høre på. Det er sikkert gøy å møte han, men det har jeg ikke. Hvis jeg hadde en terning hadde jeg gitt den enTerningkast 4.

 228. Det var veldig kjedelig. Det eneste bra var at du får vite noen historier men ikke min type bok. Terningkast: 2

 229. Dette er boka jeg liker mest så langt. Det var interessant å få vite mer om Julius. Jeg visste hvem han var men jeg visste ikke om det som stod i utdraget. Det var spennende og jeg likte at det var sant i tillegg. Jeg gir den terningkast tre.

 230. Jeg likte boka og jeg syntes det var spennende og at dette har skjedd på ekte.
  terningkast 5

 231. Jeg synes at som ein bror var en veldig fin bok. Det var gøy å høre litt om hvordan Julius har hatt i dyreparken. Og det var veldig spennende fordi man kan liksom fundere på hvordan Julius har det og hva han tenker. Det var også veldig kult at Julius er så smart.

 232. Jeg likte boka veldig godt. Den var spennende og jeg fikk lyst til å høre mer. jeg syntes litt synd på Julius som ikke har den så særlig bra. Jeg syntes faktisk mer synd på Julius en den søppelkjøreren. dette var min favoritt bok i bokslukerprisen 2020, til nå hvert fall.

 233. Denne boken var urolig spennende, men den var litt skummel. Vi ble litt redde for Julius midt i boken, men ellers var den veldig bra. Terning kast 5. Vi syns denne boken er. Ra og ha.

 234. 🎶🎶👀🎶😎😎😎😎 😎😎🙂🙂🙂❤️❤️❤️

 235. Jeg likte boka. Den var spenende fordi han rømte fra dyreparken og beit en mann.
  terning kast 6

 236. Dette synest vi om bokutdraget:
  Det var bra fordi dei fekk tak i Julius etter han hadde rømt
  Den var super fordi vi likte innhaldet i bokutdraget, og alle måtane han rømte på.
  Det var veldig bra fordi den var morsom, spennande og godt skriven.
  Det var skummelt når han hoppa gjennom glaset.
  Det var nerverpirrande når Julius skulle hoppe over elva/vollgrava som var der, sidan han ikkje kunne symje.
  Det var interessant å lese om at han kunne litt klokka og kunne planlegge litt etter tida.
  Det var kjekt å lese om då han sprang etter bilen og hoppa inn det opne vindauget. Han landa opp på sjåføren 🙂
  Det var rart at Julius klarte å finne på så mykje gale å gjere.
  Det var kult at Julius budde hjå menneskeforeldre.
  Det var skummeltspennande at Julius klarte å stå i mot støtet han fekk.
  Vi håpar det går bra med han som enda på sjukehus!

  Vi anbefalar andre å lese boka, og vi har alle lyst til å lese resten.

 237. Jeg har lest boken “som ein bror. Historia om sjimpansen Julius” og er skrevet av Alfred Fidjestøl. Sjangeren på boken er biografi. Den handler om en sjimpanse som heter Julius. Julius har rømt mange ganger og tre av de var veldig farlige. På den farligste rømningen bet han en søppelmann i armen så han måtte på sykehus å sy 14 sting.

  Det jeg syns var gøy med boken var at den var spennende og handlet om dyr. Jeg likte å høre om de farlige rømningene hannes.

  Jeg gir boken 3/5 og anbefaler den for folk som liker dyr.

 238. Jeg har lest utdraget og finner boken ikke så interessant. Boken er skrevet av Alfred Fidjestøl.
  Jeg synes boken var kjedelig og ikke så interessant. Det er ikke akkurat min type bok, jeg liker mer action bøker. Det jeg likte med utdraget var at det handlet om dyr. Jeg gir boken en 2 av 5.

 239. Jeg har lest boken “som ein bror. Historia om sjimpansen Julius” og er skrevet av Alfred Fidjestøl. Sjangeren på boken er biografi som betyr at det er en type faktatekst. Den handler om en sjimpanse som heter Julius. Julius har rømt mange ganger og tre av de var veldig farlige. På den farligste rømningen bet han en søppelmann i armen så han måtte på sykehus å sy 14 sting. De tror de først rømningene er fordi han ble slått og banket opp av hannen Champis vær dag.

  Det jeg syns var gøy med boken var at den var spennende og handlet om dyr. Jeg likte å høre om de farlige rømningene hannes. Det jeg synes var morsomt at han klarte å rømme og dyreparken hadde så dårlig sikkerhet. Jeg synes noen ganger dyr er smartere enn mennesker. Jeg har litt lyst å lese hele boken og kunne lånt den på biblioteket.

  Jeg gir boken 3/5 og anbefaler den for folk som liker dyr og fra 10-13 år.

 240. Som ein bror
  Denne boken heter som ein bror. Forfatteren av denne boken er Alfred Fidjestøl. Sjangeren av boken er Biografi. Julius er hovedpersonen i boken. Boken er helt ekte og Julius lever fortsatt. Han bor i en dyrepark som er i Kristiansand.

  Boken handler om en sjimpanse som heter Julius. Julius bor i en dyrepark med de andre sjimpansene. Dyreparken hadde et problem om at Julius dro fra dyreparken hele tiden. En gang knuste han en glassdør og bulket mange biler når han rømte fra dyreparken. Den ene gangen Julius rømte skadet han en boss kjører som måtte på sykehuset i to uker. Da boss kjøreren kom tilbake sa han at de måtte passe på at Julius ikke kom seg ut. Julius var ikke så glad i og være med de andre sjimpansene fordi en av de skadet han.

  Min mening om denne boken er at jeg ikke liker den så godt. Jeg liker den ikke så godt fordi den hadde litt kjedelige bilder og tekst. Men det jeg likte med boken er at den er ekte og at det var litt spennende. Derfor ga jeg boken 2/5 jeg anbefaler denne boken for alle aldre og folk som liker sjimpanser.

 241. Boken heter “som ein bror” Forfatteren heter Alfred Fidjestøl. Sjangeren er Biografi.
  Boken handler om en sjimpanse som heter Julius og ble født 1979 i dyreparken i Kristiansand.
  Da moren ikke ville ha Julius, så de sa at han måtte flytte til en menneskefamilie.
  Det var en gang der Julius klatret opp på en bjelke i taket og hele kroppen dinglet i taket, kroppen rista og rista fordi han fikk strøm i kroppen. Det var en annen sjimpanse i dyreparken som heter Champis de var ikke så gode venner siden Champis pleide og banke Julius minst hver dag, han beit i pelsen til Julius og dyrepasserne fant masse sår i pelsen til Julius.

  Jeg likte boken sånn halvveis jeg kunne lest denne igjen men ikke min favoritt.
  Jeg gir denne boken ⅖ fordi den var ikke noe for meg og jeg har lest den før på en måte siden jeg vet om historien til Julius. Jeg anbefaler denne for alle. Jeg likte det at han hadde rømt et par ganger det var litt morsomt og gøy og høre om. Jeg synes det var spennende siden jeg har faktisk sett Julius før.

 242. Julius.

  Boken er skrevet av Alfred Fidjestøl. Sjangeren er Biografi.

  Boken handler om en sjimpanse som heter Julius. Julius var en snill sjimpanse men no er han ikke det. Han prøvde å rømme flere ganger. Bure var rømme sikkert men Julius greide og rømme fremdeles. Den stolpen Julius klatret i varv full av strøm. Alle som så han så at han ristet men han beit i seg smerten og klatret videre. Julius greide og gjøre skade på en boss fører og greide og skade han så mye at han måtte på sykehus. Han sa at de måtte sikre det mye bedre enn det de hadde og de gjorde det men det hjalp ikke.Folkene der trodde ikke det var alvorlig men det var det. Julius løp inn i en glassdør og knuste den så lette han etter en ting men fant den ikke. Så kom det en slik person og roet han ned og holdt han i hånden og førte han inn igjen.

  Jeg syntes boken var litt gøy fordi jeg liker litt fortellinger som er sanne. Jeg synes at det var spennende at han beit sjåføren. Jeg synes den ikke er morsom. Jeg vil anbefale denne boken til barn som er 5-15 år.

  Jeg vil gi den en 2/5.

 243. Boken heter Som ein bror den er skrevet av Alfred Fidjestøl.Det er en biografi bok,det handler om en sjimpanse som heter Julius som rømmer fra dyreparken.Jeg synes boken er litt kjedelig fordi det ikke er min type bok,jeg likte ikke denne boken så godt siden det ikke er min type. Jeg anbefaler denne boken til 1-4 Klasse.
  Jeg gir boken ⅕

 244. Jeg har lest utdraget og finner boken ikke så interessant. Boken er skrevet av Alfred Fidjestøl. Boken handler om en sjimpanse som heter Julius, som har rømt fra dyreparken flere ganger. Når han blir eldre og sterkere er det farligere når han rømmer.
  Jeg synes boken var kjedelig og ikke så interessant. Det er ikke akkurat min type bok, jeg liker mer action bøker. Det jeg likte med utdraget var at det handlet om dyr. Min favoritt del er nå Julius rømmer og angriper bossmannen. Jeg gir boken en 2 av 5.

 245. boken heter som ein bror
  Den er skrevet av Alfred fidjestøl sjangeren er biografi.Boken handler om at julius som ikke får lov til og besøke mennesker lenger.
  (egen mening)
  Jeg synes denne er bra fordi julius var egentlig snill men ser ut som han angriper vakter.Jeg syne det var spennende og høre om hvordan han rømte.Jeg liker best at det er spenning i boken.Jeg likte ikke at den er litt kjedelig.Jeg synes det var morsomt at han hadde rømt sykt mange ganger.
  Anbefale/Karakter
  Jeg anbefaler denne 3/7 trinn
  Jeg gir den 3/5

 246. Boken heter som ein bror historien om sjimpansen Julius.Boken er skrevet av Alfred Fidjestøl.Sjangeren på boken er biografi og temaet er også biografi.Boken handler om en sjimpanse som heter Julius.Han vokste opp med en menneskefamilie.Da var han liten og ikke farlig,Men når han ble eldre ble han sterkere og farligere og det skjedde når han vokste opp.

  Jeg syns den var gøy fordi det er en biografi og den har om dyreparken og sjimpanser som jeg liker.Jeg syns det var spennende når han flyktet fordi det er interessant og man vet aldri hva som skjer.Jeg liker best at de beskriver hva som skjer med Julius hele tiden,men jeg likte ikke at det var så mye liksom det er bra og beskrive,men kanskje ikke alt sammen.Jeg syns at det var morsom at Julius liksom gikk helt amok og helt gærnen liksom.

  Jeg vil anbefale denne til alle små og store.Jeg likte den veldig bra så jeg gir den ⅘ veldig bra.

 247. Bokanmeldelse for boken ‘’som ein ein bror’’ Skrevet av Alfred Fidjestøl. Sjangeren er biografi

  Boken handler om sjimpansen Julius. Julius var en sjimpanser som var veldig fredelig når han var liten men etter hvert ble han mer og mer aggressiv og mer og mer sterk. Til slutt kunne han ikke gå rundt i parken lengre. Og de fikk en ny leder i sjimpanser flokken han het Champis. Julius og Champis var ikke venner i det hele tatt Champis ville alltid ta Julius. Til slutt fant Julius ut at han var smartere enn de andre sjimpansene. Han fant ut at han kunne rømme fra de andre sjimpansene. Og det prøvde han, Julius fant ut at han kunne klatre i taket og da han prøvde greide han å henge seg fast i bjelken og han slengte seg opp han fikk strøm i hele kroppen men han fortsatte å prøve. Og han fikk seg ut og gikk mot publikum. Det var måten han rømte mange ganger.

  Jeg synes at det var en god bok men det kunne vært litt mer action.
  Det som var spennende at han rømte så mange ganger.
  Likte best når han rømte fordi det er spennende. Jeg likte ikke at det var alt for mye skrift.

  Anbefaler boken for alle barn som liker dyr og å lese.
  Boken får 3/5 i karakter.

 248. Anmeldelse
  Boken jeg skal anmelde heter “Historien om Sjimpansen Julius”. Boken er skrevet av Alfred Fidjestøl. Sjangeren på denne boken er biografi. Denne boken handler om alle rømningene til Julius. Julius ble født 1979 i dyreparken i Kristiansand. Moren til Julius ville ikke ha han lengre, så han måtte flytte inn i to mennesker familier. Julius begynte å komme i puberteten og blir mer aggressiv. Han begynt å få problemer med andre sjimpanser, og det ble farlig for familien å ha han. Lederen døde og det kom en ny lærer fra Sverige. Den nye lederen prøvde å skade Julius. Den nye lederen heter Champis. De andre ansatte var redd for at Campis skulle drepe Julius. De fant ut at Champis hadde bete Julius i pelsen med de skarpe hjørnetennene hans. Julius var ikke stor og sterk nok til å forsvare seg mot Champis.

  Jeg synes denne biografien er veldig bra skrevet fordi det var godt innhold. Jeg syns det var spennende å høre om alt Julius har gjennomgått fordi jeg viste ikke alt dette. Jeg liker best at vi får høre om alle rømningene til Julius. Jeg likte ikke at den var på nynorsk fordi vi pleier ikke lese det men, det var fortsatt bra. Det var ikke helt min sjanger på bok fordi jeg liker bedre fantasy tekster og litt mer spenning. Men teksten var fortsatt veldig bra.

  Jeg mener denne teksten er for alle men, jeg vil anbefale denne boken til barn fra 1-7 klasse.
  Jeg gir denne boken 3 av 5. Jeg tror det er veldig mange som vil like denne boken fordi den er veldig koselig.

 249. Julius Bokanmeldelse
  Boken handler om en sjimpanse med navnet Julius som bor i Kristiansand dyrepark. Han ble født 1979 i dyreparken og ble oppdratt av en vanlig familie fordi moren avviste han, så ble Julius for farlig. Julius måtte flytte til Kristiansand dyrepark. Etter at faren til Julius døde fikk Kristiansand dyrepark en ny hannsjimanse fra Sverige som skulle lede flokken. Denne nye sjimpansen likte ikke Julius, så Julius gjemte seg for han. Etter hvert klarte Julius og rømme fra sjimpanser anlegget.

  Boken heter: Som ein bror. Historia om sjimpansen Julius. Boken er skrevet av Alfred Fidjestøl og sjangeren på boken er biografi.

  Jeg synes boken var ok fordi den var litt kjedelig men fortsatt interessant. Jeg synes det var litt for lite bilder i dette avsnittet vi leste. Personlig så liker jeg bøker med litt bilder og litt tekst.
  Jeg gir boken 2/3 og anbefaler boken til de som liker biografier og liker sånne type tekster.

 250. Anmeldelse
  Boken jeg har lest heter “Historien om sjimpansen Julius” Den er skrevet av Alfred Fidjestøl. Denne boken handler om en ape som heter Julius, moren likte ikke han så han måtte flytte inn til en menneskefamilie. Men så måtte han være i dyreparken i Kristiansand, han rømte. Det var ganske farlig. Sjangere er biografi. Når han kom hjem til menneskefamilien glad hadde han skadet seg. I 1984 og 1985 var det ikke trygt for Dyreparken å ta han ut å la han møte barna i parken. Han måtte bare være med sjimpansene, menneskefamilien kunne heller ikke ha nærkontakt med han lengre. Julius fikk det veldig vanskelig i sjimpanseflokken. En som het Champis var veldig brutal med Julius. Den siste og farligste rømningen til Julius var i mai 1989. Julius kom seg ut i parken før leggetid. Han var ute i sjimpanse øya når han rømte. Han var skikkelig sterk. Biografi er fakta om ett menneske eller et dyr. Jeg synes boken var litt passe fordi den handlet om en sjimpanse og historien ikke var helt gøy. Jeg anbefaler denne boken til hvem som helst. Jeg gir boken 4/5 eller 3/5 .

 251. Som ein bror. Historia om sjimpansen Julius Bokanmeldelse

  Som ein bror. Historia om sjimpansen Julius. forfatteren til denne boken er Alfred Fidjestøl.
  Sjangere på denne boken er biografi og ble skrevet i 2019. Denne boken han om sjimpanse Julis som du ser på tittelen. Julius bor i kristiansand dyrepark,der hvor han bor med de andre sjimpansene i dyreparken. Han har rømt 5 ganger fra området sitt.

  Jeg synes denne boken var helt grei og lese. Den var litt spennende og litt kjedelig å samme tid. Fordi det var mye detaljer og det liker jeg. Det jeg ikke likte at det var for lite bilder. Det jeg synes det var spennende fordi forfatteren fikk det til og hørtes spennende når du leser den.

  Jeg vil anbefale denne boken til folk som går i 5,6 og 7 klasse og folk som liker fyldige tekster. Derfor vill jeg gi denne boken ⅗.

 252. Tittelen på boken er “Som ein bror”. Forfatteren er Alfred Fidjestøl. Sjangeren er Biografi.

  Boken handler om en som heter Julius. Da moren til Julius ville ikke ha han måtte han gå til dyreparken. Han likte ikke å være der så han prøvde å rømme hele tiden. Når han klarte å rømme for sin første gang rømte han gang på gang. De på dyreparken skjønte ikke hvordan han klarte det. For bær gang han rømte ble han sterkere. En gang da han skulle rømme så viste han når søppelbilen kom. Så han rømte og alle begynte å lete etter han med walkie-talkie de ser han gå mot kontoret så de sier til en som heter Kristin å låse døren hun er på vei til å ta nøklene men så ser hun Julius allerede er på vei så hun går og holder døren selv. Hun klarte å holde Julius utenfor så gikk Julius lengre bak tok løpefart og knuste glasset på døren. Han letet etter noe men han fant ikke det så han var på vei til søppelbilen som han viste kommer snart. Han løp etter søppelbilen men sjåføren så det han prøvde å gå raskere men det var jo et dyrepark så han kunne ikke. Julius kom på søppelbilen. Sjåføren prøvde å stoppe han men Julius bet han og Julius ble tatt senere. Sjåføren var på sykehuset i 2 uker han kom tilbake til jobben sin men han sa til de som jobbet i dyreparken at Julius kunne ikke rømme lenger. De ville gjøre noe men de visste ikke hva.

  Jeg likte ikke boken fordi jeg likte ikke hva den handlet om og den var kjedelig. Det var ingenting gøy eller spennende. Det var litt vanskelig å lese fordi den var på nynorsk. Vil ikke anbefale den til noen.

  Jeg vil gi boken 1 av 5.

 253. Boken heter som ein bror og sjangeren er biografi og forfatteren er Alfred Fidjestøl. Boken handler om en ape som heter julius og når den var liten fikk han lov til og gå ut og leke i skogen. Når han ble eldre så og kom i puberteten ble han en ungdom så kunne han ikke gå ut mer da ble han litt mer gal, og når han så de andre sjimpansene måtte han gå og gjemme seg for og ikke bli slått. Når han ble litt eldre så prøvde han og rømme mangen ganger men en gang gikk det skikkelig gale. Først så klatret han ut et strømgjerde så gikk han ut på parkeringsplassen så gikk han mot en glassdør men en av vaktene greide og holde igjen døren men, så tok julius løpefart og knuste døren til sjefen og rev alt til ned.

  Jeg syns boken var ganske kjedelig siden det var ikke så mye action eller nesten ikke noen bilder i den. Den var på nynorsk da syns jeg de er kjedelig. Jeg anbefaler den til 8 til 9 åringer.

  Jeg gir den 1/5.

 254. Tekstutdraget “Som en bror. Historia om sjimpansen Julius” er en biografi skrevet Alfred Fidjestøl. Boken handler om en sjimpanse som heter Julius . Han vokste opp i dyreparken i Kristiansand og han fikk lov til å være mye med mennesker når han var liten. Etter hvert som han ble eldre fikk ikke hans menneskefamilie komme å møte han i privat. Han begynte da å rømme flere ganger vekk fra området sitt.

  Jeg synes personlig at tekstutdraget var veldig spennende, og det jeg synes er så fascinerende er at alt dette har skjedd i ekte og dette ikke er noe oppfunnet. Det jeg ikke likte var at tekstutdraget var på nynorsk fordi jeg forstår ikke mye nynorsk.

  Jeg vil anbefale denne boken til folk som liker å lese /se på biografi / dokumentarer, og til folk som forstår nynorsk godt. Jeg gir den en 3/5 i poengsum.

 255. På skolen: Anmeldelse av tekstutdraget “»Som ein bror. Historia om sjimpansen Julius»”.
  Boken heter “som ein bror”. Den er skrevet av Alfred Fidjestøl sjangeren er biografi.Boken handler om at julius som ikke får lov til og besøke mennesker lenger og om at han har rømt og angrepet vakter.

  Jeg synes denne er bra fordi julius var egentlig snill men ser ut som han angriper vakter.Jeg syne det var spennende og høre om hvordan han rømte.Jeg liker best at det er spenning i boken.Jeg likte ikke at den er litt kjedelig.Jeg synes det var morsomt at han hadde rømt sykt mange ganger.
  Anbefale/Karakter
  Jeg anbefaler denne 3/7 trinn
  Jeg gir den 3/5

 256. Boken heter som ein bror og den er skrevet av Alfred Fidjestøl. Temaet for boken er dyr .Sjangeren er biografi og den handler om Julius som ikke kan være mer med mennesker og at han rømmer fra dyreparken men de forteller bare om hans nest og mest farlige flukt. Biografi betyr fakta om en persons. Boken er skrevet på nynorsk.

  Jeg synes at boken var dårlig fordi jeg ikke liker biografier men den er ikke kjempe dårlig siden den handlet om dyr. Jeg synes at det er spennende når Julius rømte fordi jeg liker å lese at ting rømmer. Jeg likte ikke begynnelsen fordi de bare forklarte ting. jeg synes at det var morsomt når Julis rømte fordi han lagde mye kaos. Jeg liker best at Julius rømmer fordi jeg liker å lese om at ting rømmer. Jeg synes at boken hadde vært bedre hvis den ikke hadde vært en biografi fordi jeg ikke liker biografier. Den kunne og ha vært bedre hvis den ikke var skrevet på nynorsk.

  Jeg anbefaler boken til alle som liker dyr fra 5-14. Jeg gir boken ⅖ fordi boken var ikke så spennende men den handlet om dyr så jeg gir den en mer.

 257. Som ein bror
  Denne boken heter : Som ein bror av Alfred Fidjestøl Sjanger: Handler Sjimpansen Julius og har flyttet til Familien glad fordi han hadde skadet seg . Temaer : bioGrafi .
  Boken handler om en sjimpanse som heter Julius som ble skadet og kom til familien glad. Men snart måtte det Bli slutt av denne typen Etter det prøvde han og rømme fra dyreparken Jeg syntes at denne var bra. Jeg liker best når Julius blir 12 år . Jeg likte ikke når han rømte fra dyreparken Jeg synes at denne var spennende fordi jeg liker sjimpanser og den var også morsom. Jeg anbefaler denne boken for er gøy. Jeg gir den 4/5

 258. Boken heter sjimpansen julius og den er skrevet av Alfred Fidjestøl. sjangere på boken er biografi og den handler om en ape som heter julius og han bodde oss noen mennesker men han ble stor og sterk så han ble tatt tilbake til dyreparken og julius får ikke klemme de han bodde hos men de kan se han gjennom gjerdet og d kan ikke gå på bakrommet lenger. Julius prøver å rømme flere ganger men de som jobber i dyreparken klarer å fange han om og om igjen. De i dyreparken sier at burene er rømningssikker men julius er for smart og de i
  dyreparken vet ikke hvorfor julius prøver og rømme siden de andre sjimpansene prøver ikke og rømme. En gang rømer julius en gang til og en som holder vakt på døren får beskjed om og låse døren men nøklene er i hovedbygningen men hun rekker ikke og hente nøklene før julius kommer så hun prøver å forsvare døren til en som bare kan ta dyrene i hånden og ta julius til buret sitt. En gang til rømer julius men denne gangen har han en strategi så julius venter på boss sjåføren. Julius venter og venter så kommer den julius slår til sjåføren og han kommer på sykehuset men han skal fortsette når han kommer ut fra sykehuset.

  Jeg synes boken ikke var bra siden de sier det samme hele tiden og da mener jeg at de sier at han mannen som kan ta dyr i hånden og ta de til burene flere ganger.

  Jeg anbefaler den til 7 år til 10 år.
  jeg gir denne boken 2/5

 259. Sjimpansen Julius ble født i 1979 i kristiansand dyrepark forfatteren heter Alfred Fidjestøl
  biografi s

  jeg likte ikke den fordi den var bare veldig lite interessant . jeg syns den var tung å lese siden den var nynorsk gir den karakter 1 av 5. jeg ville ikke anbefalt den til noen.

 260. Boken heter Som ei bror. Skrevet av Alfred Fidjestøl.
  Sjangeren er biografi
  Boken Handler om en sjimpanse som heter julius. Og prøver å rømme fra en dyrepark. Men failer flere ganger. Også kommer det en ny han sjimpanse som skader julius. Og julius gjemmer seg bak steiner og trær, og andre gjenstander.
  Og en dag planer han et angrep på en bossman, fordi bossmannen bråker super mye……

  Jeg synes at den var bra fordi jeg liker dyr. Jeg likte at det var litt action.
  Boken er på nynorsk og det likte jeg ikke fordi jeg forsto ikke noe.
  Jeg anbefaler denne til folk som liker dyr. Boken passer best for barn som er 8-12 år.

  Jeg gir denne super boken 4/5

 261. veldig gøy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 262. spenas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 263. Den var veldig bra. Ikke alle vet om at han har rømt så mange ganger. Den var interessant og lærerik. Terningkast 5/6! Vil gjerne lese hele. Jeg anbefaler boka for 7-13 år

 264. Boka var kjempe gøy og kjempe morsom. Det var spennende og se om Julius klarte og rømme. Gir boka en terningkast 6/6!! Anbefales for bar fra 10/12 år;)

 265. Boka var grei å høre med den var litt kjedelig fordi det skjedde liksom ingen ting i boka.
  Terning Kast 3/6

 266. eg sYNtest at boka var veldig god, eg liker å lese om livet til forskjellige dyr. Julius fortjente bedre på den tida. Eg ville gjerne lest boka

 267. Jeg syntes ikke boka var så bra fordi det ble litt vel mye frem og tilbake og selv om det er en sann historie gir det ikke mening at han klarte å komme seg over vollgraven uten å drukne når sjimpanser ikke kan svømme

 268. Boka var veldig god og jeg ville anbefalt den. Den var litt spennende da han skulle rømme, for det var godt beskrevet, så jeg kunne se det for meg.

 269. Utdraget var kjekt å lese, men jeg skulle ønske det var litt mer spenning/action i teksten. Det skjedde litt lite for min smak og derfor ble boka litt «kjedelig». Likevel, det var en helt grei leseopplevelse og nok ei bok jeg kunne ha lest. Forfatteren var flink til å bruke beskrivelser og skildringer i sin tekst.
  Terningkast 4 av 6

 270. Julius ble tatt vare på av mennesker på en annerledes måte. Hen ble nesten oppdratt som menneske.

  Jeg synes denne boka er den beste hittil. Den er spennende, litt skravlete, men ikke for mye. Utdraget var veldig underholdende og bra!
  Jeg gir den en soleklar 6`er! jeg anbefaler virkelig boka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 271. Eg synest at den var veldig god bok og eg synest den var veldig god fordi den hadde veldig mye intresangt i boka eg har veldig lyst till å lese boka meir i framtida

 272. Boka handler om sjimpansen Julius som ble født i Kristiansand dyrepark mellom første og andre juledag i 1979.
  Siden moren ikke ville ha ham måtte han bo hor to ulike menneskefamilier, men etter hvert ble det for farlig og la ham leke med de andre menneskebarna, og å ta ham med ut i parken. Da måtte Julius flytte og bo fast med de andre sjimpansene i dyrehagen.
  Og etter som tiden gikk klarte han og rømme flere ganger, og rømningene hans blir bare farligere og farligere for han selv og de andre menneskene i parken…..

  Jeg likte boka veldig godt fordi den var spennende og veldig bra skrevet av forfatteren.
  Jeg anbefaler boka for 9-13 år siden selv om det var mye tekst så var den veldig lett og lese! Terningkast 5 av 6!

 273. Kul fordi den handler om dyr og den er spennende og handler om en sann historie 6 av 6. Har lyst til og lese hele burde bli kåra

 274. eg likte boka veldig godt, eg har liksom ikkje lest så mange bøker om sjipanser. eg synest at vi fikk vite mye om følelsene til Julisus også.

 275. jeg elsket den jeg likte den veldig spenene
  jeg anbefaler den til de som liker Kristiansand

  9/10

 276. Eg likte denne boken veldig godt, for eg syns det var ganske spennende å høre om livet til ein sjimpanse. Og man fikk vite masse om Julius som man kanskje ikkje viste fra før. og eg syns forfatteren var god til å få fram ka Julius kanskje tenkte på og ka han kanskje tenkte når han rømte.
  Eg vil gi denne boken terningkast 5/6 for denne kunne blitt enda bedre for den handla litt masse om det samme.
  Eg syns boka passer for 9-13år.

 277. Eg likte denne boken veldig godt, for eg syns det var ganske spennende å høre om livet til ein sjimpanse. Og man fikk vite masse om Julius som man kanskje ikkje viste fra før. og eg syns forfatteren var god til å få fram ka Julius kanskje tenkte på når han rømte,
  Eg vil gi denne boken terningkast 5/6 for denne kunne blitt enda bedre for den handla litt masse om det samme.
  Eg syns boka passer for 9-13år.

 278. Jeg synes denne boken var bra. Jeg så på Julius mye da jeg var liten. Jeg vil gi denne boken terning kast 5. Det morsomste fra utdraget var at Julius rømte mange ganger.

 279. Jeg synes boken var gøy spennende og litt morsom.
  Fordi det skjer noe som er spennende. Det at han rømmer, og det gjør han ganske ofte.
  Og den var ikke vanskelig å lese For det var ikke vanskelig ord i boka.
  4/6

 280. Jeg syns boka var Veldig bra. Den var spennende og en veldig god bok. Den er spennende
  siden alle ganger Julius rømmer og når han hopper inni i bilen til sjåføren.

 281. jeg likte den, det var er historie om virkeligheten, det var litt skummelt at Julius klarte og rømme og at to mennesker ble angripe. Jeg anbefaler den, trenings kast 5.

 282. boka handler om en ape som heter Julius. han prøver å rømme flere ganger men klarer det ikke. han knuste en glassdør og en jente som var 20 år fikk alt glasset på seg. jeg synes boka var spennende og morsom og jeg vill lese mer jeg annbefaler bokaog gir den terningkast 5

 283. boken var morsom fordi han rømte flere ganger, ville lest en lignende.
  anbefaler boken,
  terningkast:5

 284. Boka handler om sjimpansen Julius som ble oppvokst hos to menneske familier da moren ikke ville ha han lenger. Når Julius blir for stor til at han kan bo hos menneske familiene flytter han inn i dyreparken, der rømmer han flere ganger. Det blir bare farligere og farligere for hver gang for både Julius og menneskene rundt ham i dyreparken.

  Jeg syns at boka var gøy og spennende. Terningkast ⅚
  Det var interessant å lese om alle de gangene Julius klarte å rømme. Boka var veldig godt forklart! Jeg klarte å se alt foran meg. Jeg vil anbefale denne boka til barn fra 9-12 år. Selv Om det var mye tekst var den lett å lese.

 285. dette er den beste boken uten tvil, den handler om julius som kommer tilbake etter og ha vært hjemme hos en menneske familie noen år. også begynner han og rømme.

  forfatter: Alfredd

 286. boka er av Alfred Fidjestøl. det er en biografi om en ape som rømmer gang på gang igjen og igjen. det jeg likte var at dyrehagen skulle liksom være gorilla sikker, men alikevell greide han å rømme. jeg nominerer denne terningkast 5

 287. boka var god og morsom. og boka var fin fordi Julius alltid ville rømme og det var kult at en ape kan være så sterk og ødelegge en glass dør. men terning kast 6 og jeg vil høre mer om boka.

 288. ok så vi kan starte med at det er litt kjedelig fordi han rømmer for mange ganger. terningkast 5 fordi det var en ekte historie.

 289. Boka var veldig bra jeg likte den. Bok var fin og den var ekte og det var spennende at julius rømte flere ganger jeg anbefaler bok terning kast 6

 290. jeg synes at den var spennende fordi den var ekte. det var spennende at Julius rømte fra dyreparke 5 ganger.

 291. Denne boka er veldig trist. Jeg skulle ønske at de ikke bare tok med dumme ting, litt bra ting også. Jeg likte ikke at Champis banka han, det er VELDIG trist. Julius er snill han var bare redd!! 4,5 pga den var trist.

 292. Veldig bra!! Så meh fakta i denne boka. Jeg gir den⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Fordi jeg elsker Og lese fakta om Julius, spesielt fakta, jeg har så lyst til Og lese boka.🐵🐵

 293. Jeg syns boka var lit trist for de han ble ikke behandla fint og han rømte 5 ganger men jeg syns også boka var fin for de jeg liker Julius jeg gir den 6❤️🥰🌸

 294. Jeg synes at boka var litt trist og litt vold jeg liker ikke vold så jeg gir den terningkast 4.

 295. Jeg syntes at den var dårlig frodig søppel manen benytte og blø og måte sy hos legen

 296. Jeg synes den er veldig spennende og mye å lære om. Jeg vil gjerne lese denne igjen fordi den for morsom men veldig trist også:( Jeg synes at Julius er veldig kul fordi han er oppvokst som et menneske. Jeg gir denne boka terningkast 5 av 6:)

 297. Jeg likte den for den hadde mye fakta, men den var veldig trist .Jeg kunne lest mer av den .9/10 for meg.🐵🙈🙉🙊

 298. Jeg synes at boka var bra og fin.Fordi favorittdyret mitt er apekatter. Historien var veldig trist. Og jeg likte å høre
  Om Julius.

 299. Jeg synes at boka var dårlig å trist siden Champis banket Julius😞 men uten det hadde det vært kjemp bra, boka får terningkast 4😁 men viss den hadde hatt noen mere bilder hadde det vært terningkast 6🌸✨ men uansett så er den fortsatt veldig bra!🤗

 300. Jeg synes boken var passe bra. Siden den var litt bra, men den var også veldig trist. Jeg likte ikke at Julius hadde det dårlig. Men jeg likte veldig godt hun som roet han ned. Men han har det sikkert bra nå. Jeg kunne kanskje lest den men da kommer jeg til og bli ganske trist.

 301. Denne boka om Julius hadde en veldig trist og spennende fortelling som jeg ikke helt viste om. Den hadde mange historier jeg aldri hadde hørt før. Spesielt med Champis og alle de gangende han rømte. Jeg ble veldig trist da jeg leste denne boka men jeg syntes det er fint at vi får lese om han. Jeg ble rørt og vil helt klart anbefale denne boka terning kast 4,6

 302. Boka var veldig bra.Boka var spennende og litt trist.Boka var litt vanskelig å lese siden den var på ny norsk.Jeg vil gjerne lese hele boka.Terningkast 6.

 303. Boken var veldig trist. Jeg liker mere sånn action, og spennende ting. Det var en god bok. Hvis du liker triste ting kan du lese denne boken. Jeg synes den var passe.

 304. Jeg synes den var lit spenene og lit trist. Julius må ha et hatt, tøft og spenene liv jeg synes den kunne hat noen fler bilder. Jeg vil anbefale denne til di som liker dyre bøker

 305. Boka var veldig bra. Det var gøy og lese om Julius. Jeg synes det var litt rart at Julius hadde rømt 5 ganger. 😎

 306. Biografi
  Som en bror av Alfred Fidjestøl
  Teksten handler om Julius. Julius rømmer fra dyreparken fem ganger. To ganger risikerte han å drepe liv. Jeg synes dette utdraget var bra. Det ga meg lyst til å lese resten. Jeg syns denne teksten var bra fordi det var spennende, men litt dumt at Julius risikerte å drepe liv. Boken tar opp et viktig tema. Da dyreparken fikk Champis var han snille med alle utenom Julius. Dette gir oss et viktig tema om at vi bør være greie når det kommer ukjente folk til klassen, jobben eller aktiviteten du går på. Jeg syns denne boken burde være på bokmål også for det er enklere å lese. Jeg syns andre også bør lese denne boken. Den er spennende og har ett tema om vennskap i seg. Jeg syns denne boken burde bli superfinalist.

 307. INNLEDNING:
  Teksten handler om Julius som rømmer fra parken. De viktigste personene er Julius og familien hans. Hva som skjer er at Julius rømmer fra innhegningen. Sjangeren er Biografi. Som ein bror heter boka og forfatteren heter Alfred Fidjestøl.
  MIN OPPLEVELSE OG VURDERING:
  Jeg synes det er kult å lese om noe som faktisk har skjedd i virkeligheten. Jeg likte ikke så veldig godt når søppelmannen ble angrepet, fordi jeg liker ikke så godt blod. Jeg liker veldig godt at det er en sånn innledning før boka starter, fordi da kan du komme litt lengre inn i boka.
  AVSLUTNING:
  Jeg vil anbefale denne til folk oppi 10- 14 alderen. Jeg synes boka sikkert hadde vært bedre hvis det var skrevet på bokmål. Det beste med teksten var på en måte da søppelmannen ble angrepet.

 308. Jeg likte den veldig for at han prøvde og rømme og klarte det men ble fanget igjen.

 309. Utdraget handler om sjimpansen Julius fra dyreparken i Kristiansand. Han rømmer hele tiden! Han finner alltid en luke eller noe som han kan rømme gjennom. En gang så rømte han mot en glassdør og prøvde og åpne den. Han gikk litt bak og… BOOM så løp han gjennom og knuste glassdøren og kastet rundt på alle ting.

  Jeg synes at boka var litt morsom og litt kjedelig fordi det liksom bare var snakket og de bare pratet om hvordan han greide å rømme hele tiden. Jeg ville gitt boka en god 3/6. Jeg anbefaler boka til de som liker sjimpanser.

 310. Som en Bror handler om sjimpansen julius som bor hos to menneske familier.Men Julius vokser og det blir ikke trygt for familiene å ha Julius hjemme hos seg så han må flytte til dyreparken.Julius greier å rømme fem ganger og en av de ble noen skadd.Han biter en bossbilkøremann og biter han i armen.Men det er en ansatt som er veldig flink med dyr så han kan bare roe Julius ta han i armen og følge han ned til sjimpanse hagen.Jeg forventet at julius bare skulle rømme en gang og at han ikke kom til å skade noen.

 311. Utdraget handler om Julius og hva han har gjort.
  Julius si far har dødd, dyreparken har hentet en ny sjimpanse, den nye sjimpansen liker ikke Julius han er bare hardhendt å biter Julius, dyrepasserne er redde for om han kan drepe Julius. I boken forklarer hvordan han har rømt og hvor ille det har hendt de gangene har rømt.

  Jeg likte veldig godt boken jeg gir den 6/6

 312. Boken handler om hvordan Julius hadde det og hva han gjor. boken forklarte hvordan han greide å rømme fra der sjimpansene var. Boken forklarer hvorfor han rømte. I boken møtte vi Julius som rømmer og en dyrepasser som er veldig flink med dyr.

  Jeg likte denne boken siden jeg liker bøker om dyr og jeg fikk vite hvordan Julius hadde det og hva han gjorde. Det var bra forklart av det som skjedde. Det var også litt spennende. Jeg anbefaler denne boken til de som liker og høre om hvordan dyr er og hvordan de har det i dyreparken. jeg gir denne boken 5\6.

 313. SOM EIN BROR
  en sjimpanse som flytter inn i dyrehagen etter og har tilbragt sin barndom hos en familie.

  Utdraget handlet om en sjimpanse som skadet seg sånn at han måtte tilbake til familien sin og sånn gjorde han hele tiden om og om igjen. jeg likte boken veldig godt

 314. Matilde Søreide Heggholmen
  Du skrev

  ​Boken handler om apen Julius. han bodde hos en familie når han var liten men når han ble større måtte han flyttet ut siden han ble så stor og sterk og farlig så han måtte flytte til en dyrehage. jeg likte boken godt fordi den var spendene og dramatisk jeg gir den en 5/6

 315. Som en bror
  den handlet om Julius,
  og at han vokste opp med et barn og hvordan det gikk.

  Det handlet mest om at Julius prøvde å rømme.
  Han ble plaget og skadet av Champis
  Det var interessant at Julius kjempet mot smerten fra bjelken med strøm i for å komme seg unna.
  Han klarte å rømme, og rømte flere ganger men ble fanget gang på gang.
  Han skremte dyrepasserne i parken flere ganger.
  En gang bet han en søppelkjører i fingeren.
  Men det var en dyrepasser som var så god med dyr at han kunne roe ned Julius.

 316. det var ikke så bra at faren til julius døde og champis ble lederen av flokken og at julius var ikke sterk nok til å ta champis ned på baken og champis jaget julius vær dag og julius blir sterkere hver dag han ble jaget.jeg likte ikke at julius klarte ikke ta champis og han var for svak for det og jeg likte ikke at hans far døde og jeg likte at han ble sterkere for hver dag

 317. Denne boken handler om en sjimpanse som heter Julius. Når han begynte å bli større satt de han inn i et bur sammen med andre sjimpansene. han rømte om og om igjen fra buret. og de tok han om og om igjen.

  Jeg synes den var litt gøy ikke veldig, den var litt spennende. Terningkast 4\6.

 318. SOM EN BROR. HISTORIEN OM SJIMPANSEN JULIUS

  Jeg tror boken handler om sjimpansen Julius.

  Jeg tror at teksten handler om sjimpansen Julius fordi det står i tittelen og fordi det er bilde av en sjimpanse.

  Jeg forventer at teksten handler om en sjimpanse som heter Julius som bor i dyreparken i Kristiansand og at moren ikke ville ha han.

  Vassgrav, sprinklene, amok

  Teksten handler om at Julius rømte gang på gang fra sjimpanse anlegget. Julius rømte 5 ganger. Champis, sjefen for alle sjimpansene i dyreparken, var ikke så veldig snill med Julius. Champis klorte og bet Julius hele tiden. Siste gang Julius rømte angrep han søppelbil sjåføren og bet han i hånden. Sjåføren havnet på sykehus i to uker og måtte sy 14 sting. Dyreparken måtte love at Julius aldri aldri måtte rømme igjen.

  Jeg vil anbefale boken

  Jeg gir boken en 3/5

 319. Boken handlet om sjimpansen Julius som bor i dyreparken i kristiansand.Der har jeg vært flere ganger.
  moren ville ikke ha julius så han måtte flytte inn til en familie da han var baby.
  Når julius ble stor var han farlig for menneskene så derfor måtte han flytte til dyreparken.
  I Dyreparken var det mange sjimpanser, sjefen ville hele tiden ta Julius, julius var redd han og rømte flere ganger ut. Når Julius kom ut ble det farlig for alle i Dyrparken, han var veldig sterk bet med de store tennene sine. En gang tok han mannen i søppelbilen han måtte på sykhuset.

  Vi møtte apekatten Julius – mange av dem som jobber i dyreparken.
  Var som forventet, har sett han på film vet han er en morro og fantete apekatt.

 320. Boken handler om sjimpansen Julius. Vi møter Julius, menneskesøstrene, champis, kristin og søppelkøyaren. Champis liker ikke Julius så han vil banke han opp. Kristin er en av de ansatte, hun låste døren på Julius sånn at han ikke rømmer. Søppelkøyaren ble bitt av Julius og måtte dra til sykehuset.

  Jeg forventet meg ikke så mye rømming. Jeg likte boken men liker ikke nynorsk. Grunnen til at jeg likte var fordi jeg har sett Julius i dyreparken så det er litt kult å lære om han.

 321. Boken handler om at sjimpansen Julius rømmer 5 ganger og det handler om hvordan Julius har det og at det var en dyre passer som fikk Julius i bur helle tiden og at han skadet en søppelkjører. jeg synes at boken var den beste hittil og at den var spenene og ganske følelsesladd jeg anbefaler den til andre.

 322. Den var gøy å lese! Den var lærerik. Den var spennande, fordi vi veit at dette har skjedd i verkelegheita. Det at han rømte gjorde at vi fekk lyst til å lese meir. Vi fekk lyst til å lese heile boka.

 323. Jeg er ikke intressert i å høre om Julius.
  Så jeg likte ikke denne boken i det hele tatt!
  0 av 10

 324. Slutten var spennende fordi vi vet ikke hvordan det vil gå med Julius.
  Jeg var overrasket over at han klarte å rømme så mange ganger.
  Jeg synes boka var bra fordi den er en sann historie.

 325. den var litt rar og litt morsomt. Det var ikke så spennende. En burde vært litt mer morsom.

 326. Som en bror.
  Boken handler om sjimpansen Julius og alle gangene han har prøvd og rømme fra dyreparken. Julius kommer ikke så godt overens med lederen av flokken deres, og derfor prøver han og rømme gjentatte ganger.

  Jeg synes boken var lærerik. Jeg har alltid trodd at Julius bare var en vanlig ape som har bodd med mennesker en liten stund så det kom som en overraskelse at han ikke bare var vennlig.

  Jeg anbefaler boken for 6-7 åringer.
  Terningkast 2

 327. i likre ikkje boka fordi den var barnslig den handler om noken som er ein bror

 328. Den var bra fordi den er rar.
  Den pasar for 8 og eldere.
  Den handlar om julius i dyrepark.

 329. Julius ble født i Dyreparken i Kristiansand. Da moren hans ville ikke ha han, måtte han flytte inn hos to mennesker. Julius likte seg hos menneskene, og lærte mer enn en normal sjimpansen der. En dag måtte Julius flytte tilbake til Dyreparken. Julius viste mer enn sjimpanselederen. Dette gjorde at Julius ble mobbet og bittet av de andre sjimpansene. Julius hatet det nye livet sitt. Han prøver å rømme, men Dyreparken fikk han alltid tilbake.
  Etter at han prøvde å rømme noen ganger til, ble de som jobbet der redd for at Julius var blitt for smart for dem.

  Jeg syntes at boken var ok. Den var veldig godt skrevet, og veldig god på å skrive hva en sjimpanse tenker. Det gjør boken mer interessant fordi at det skjedde på ekte. Det gjør det sånn at jeg kan bli interessert i denne historien og lese mer ting om Julius. Boken gjør at jeg vill at gode ting skal skje for Julius. Uansett, det er en god bok I total.

  Jeg syntes boken passer for folk som liker biografier. Boken er best for folk fra 8 – 12. Boken er enkel for barn til å forstå. Jeg gir boken et terningkast av 4.

 330. Boka handler om en sjimpanse som het Julius.
  Julius var en sjimpanse som var oppvokst med mennesker fordi moren til Julius ikke kunne ta vare på han. an hadde blitt mye lurere og flinkere til ting enn de andre i dyreparken av sjimpansene siden han hadde budd med mennesker i oppveksten hans. Han har rømt 3 ganger. Den første gangen så publikum han så de som jobbet der fikk tak i han og kunne få han inn i buret igjen.
  Andre gang sprang han ut og ingen merket det før han var godt på vei ut. Alarmen gikk og alle folkene som jobbet der fikk en beskjed om at Julius hadde rømt. Denne gangen ble heller ingen skadet men han ødela mange ting. Han gikk til en glassdør der kontorene var. Hun damen som var der fant ikke nøkkelen til og låse døren så hun hold håndtaket. Julius fikk seg ikke inn, men han sprang ned trappene og fyrte opp i glasset og knuste det. Men det kom en ganske flink man som fikk han inn i buret. Siste Gang julius rømte skada han en søppelmann. Han bet søppelmannen sånn at han måtte ligge på sjukehuset i 14 dager og måtte sy 14 sting.

  jeg syntes det var en bra tekst om Julius. Man fikk masse info om hva som skjedde. Jeg lærte masse nye ting. Jeg syntes de hadde mye ting man kan utvikle seg inn i, og det er noe jeg liker med bøker. det var som at jeg levde meg inn i selve historien. Boken var som en fortelling, men det likte eg. Boken var kjekk og høre/lese. Masse gode setninger. Bra at de tok med alle tre gangene han rømte og ikke bare en. Jeg likte denne teksten kjempegodt.

  Jeg synes denne boken passer for barn mellom 9-15 år. Siden det er ikke noen ting som er barnslig eller litt for voksent. den passer liksom til alle. Jeg synes de som liker spenning kan lese denne boken og hvordan sjimpanser lever som mennesker.

  Jeg gir denne boken en stor terningkast 6

 331. Boka handler om en ape som heter julius han bodde hos mennesker men ble tatt tilbake til dyrehagen. Han rømer alltid fordi de andre apene er slemme mot han.

  Jeg likte boka fordi ape er mitt favoritt dyr, og texten er ganske enkelt og lese og forstå. Jeg liker og veldig godt hvordan historien er.

  Jeg synes denne boka er bra for folk som er 10 – 12, og hvis du liker monkeys.

  6/6

 332. Boka handler om Julius, og livet hans i dyreparken. Julius vokser opp sammen med menneskefamilien sin, og har det fint der. Etter som tiden går blir Julius sterkere, og større. Han må flytte til dyreparken. I dyreparken blir Julius slott og mobba av sjefs sjimpansen Champis. Ting blir være, og Julius prøver og rømme. Julius greier å rømme 5 ganger, men hver gang han rømmer blir de farligere, og farligere

  Jeg likte boka fordi den var veldig interessant, og det er en ekte historie. Jeg har lyst til, og lese resten av boka for, og se hvordan det går med Julius.

  Jeg anbefaler boka for barn mellom 8 og 14 års alderen som liker ekte historier.

  Terningkast 5

 333. Eg syntes boka var helt super for eg elsker Julius.
  Eg syntes boka passar til barn over 4 år.
  Eg syntes boka var kjempe spennende fordi Julius stak av nokken ganga.

 334. som ein bror av Alfred Fidjestøl. Eg synest at boka var bra fordi det var om julius. Eg liker dyreparker. Eg synest boka passar for 5 åringer og oppover.

 335. den e litt dårlig fordi den e litt barnslig og litt dårlig stemme
  terningkast: 4
  den passer for 4 eller eldre

 336. Boka handler om Julius sin oppvekst.
  Boka passer best for 6+
  Eg synest boka var bra, fordi den var ganske gøy og eg liker Julius.

 337. Som ein bror av Alfred fidjestøl
  Den som leser snakket litt fort så det var litt vanskelig og høre hva han sa, men det var spennende at han rømte og at han ble større og sterkere. jeg likte denne boken, og jeg lille sakt at boken baser for barn som er rundt 11år.

 338. Denne boka var litt trist, fordi han hadde det ikke så bra en stund. Men jeg likte å få høre litt om livet til Julius. Boka får 9/10 fra meg.

 339. Jeg synes den var veldig interessang. Fordi det er fakta og at dette var ting jeg ikke visste om Julius. Denne boka er en bok jeg kunne ha lest mere. Jeg kan anbefale denne boka for alle! Terningskast 6!

 340. den er en veldig bra bok jeg liker at det har den bilde med den jente som klem julius den bilde er kjempe søt jeg tror ingen hater den bilde.

 341. boka var:veldig bra
  boka handlar om:julius som rømer gang på gang
  boka pasar for:alle
  boka var veldig bra fordi:ho var spenende

 342. Den var ganske spennende Julius rømte hele tiden u t av parken og gjor lit skade hele tiden. Han rømte om go om Ijeen

 343. Jeg synes boka var veldig bra og spennende, er egentlig ikke så glad i biografi men denne boka var virkelig bra. Jeg hadde virkelig tenkt meg å lese hele boka. 🤗
  Terningkast 6.

 344. Jeg syntes at boken var bra. Jeg visste ikke at Julius hadde rømt så mange ganger og at han hadde angripet søppelmannen. Terningkast 6

 345. Denne biografien ser fantastisk ut. Jeg synes virkelig synd på Julius. Jeg tenkte faktisk at dyrepasserne burde fjernet Champis eller funnet Julius ett nytt hjem. Julius var veldig smart og modig, men det var dumt å skade en uskyldige søppeltømmer.Dette utdraget er spennende og trist samtidig, man lever seg liksom inn i historien. Jeg tror ikke jeg har lest en så god tekst på lenge. Jeg gir dette utdraget terningkast 6.

 346. Jeg synes denne boken er dårlig den har ikke nokk spenning og det er ikke ne bok for meg, den kunne blir bedre.

 347. den boka er veldig bra jeg liker de bildene inni den og jeg tror den er kjempe søt at en
  jente klemer han juliuas

 348. Den var veldig gøy og jeg har hørt om simpansjen Julius men jeg har ikke hørt den ordentlige eller hele historien. Jeg gir den 8/10🐵Veldig bra bok.༼ つ ◕_◕ ༽つ

 349. Boken var bra. Lurer på om hvordan Julius har det nå.😁
  Jeg har veldig lyst til og se han på ekte en dag, jeg liker dyr men sjimpanser er ikke det beste😀🐒

 350. boka var litt kjedelig. eg likte ikkje boka så godt fordi at boka handla om ei ape som heiter julius å stikker av å ødelegger ting heile tida. det blei litt kjedelig når det handla om den samme tingen heile tida.

 351. jeg synes den var veldig bra og noe jeg synes at hvorfor rømte han så manga gang det var rart👌👍

 352. Boka var gøy, lærerik og spennande. Kjekt med bilete i boka.
  Fleire i klassa kunne tenke seg å lese heile boka.
  Terningkast 6.

 353. Sjimpanse Julius blei fødd 1979 i Dyreparken i Kristiansand. Da mora til Julius ikkje ville ha han, måtte han flytte inn hos to menneskefamilien.
  Boka passer for alle.
  Eg gir boka super bra.

 354. Som ein bror, av Alfred Fidjestøl.

  Boka handler om sjimpansen, Julius, og livet hans i Kristiansand dyrepark.

  Boka passar for alle.

  Eg synes boka var bra fordi den var bra fordi eg likar dyr

 355. Jeg synes den hva bra fordi jeg synes det er interessant å høre om dyr.🤩😁😚Men det var litt dumt at han brukte å rømme.🙁😕Jeg anbefaler den til folk som liker fakta tekster.😘🤩🤗

 356. Eg synest boka var kjedelig fordi det er litt mykje tekst i boka. Mens andre synest boka var bra. Boka passer for 6+

 357. Boka hørtast veldig spenande ut.
  Det var masse fakta og boka hoppa ikkje over ord.
  Eg har veldig lyst å lese boka.
  Eg gir boka 6 av 6.
  Helsing Ida

 358. eg synest boka var spendane men kva er biligtekst men uanset var den super bra men den var lit kedelig men eg gjir den terning kast 5 🙂

 359. boka var litt kjedelig. eg likte ikkje boka så godt fordi at boka handla om ei ape som heiter julius å stikker av å ødelegger ting heile tida. det blei litt kjedelig når det handla om den samme tingen heile tida…

 360. DEN BOKA VAR SUPER BRA MEN LITT TRIST AT SØPPEL Søppel mannen havna på sykehus og at julius ville rømme. jeg synes den er super og vil lese hele boka🤗🤩

 361. den er super bra og det var spenene når han beit fingeren til søpelnissen.stakar han håper det jikk bra med han.hilsen william.

 362. Julius klarte og rømte mange ganger og ble sterkere og sterkere får hver gong han rømte.
  Han ble alovlig og skummel. Jeg synnes boka var bra. Fordi alt gikk bra til slutt

 363. DEN BOKA VAR SUPER BRA MEN LITT TRIST AT SØPPEL Søppel mannen havna på sykehus og at julius ville rømme. jeg synes den er super og vil lese hele boka den boka er litt rar

 364. Jeg synes teksten var spennende. Julius gjorde mye dumt menn han var veldig snill da han var liten. Han skulle ikke gjort det med søppelmannen. De burde skrive mer om alle rømningene. Teksten får terningkast fem.

 365. boken er bra men er lit kjedelig også
  andre burde lese den fordi den er bra noen ganger i teksten
  andre burde ikke lese den fordi den er kjedelig enkelte plaser

 366. Eg ville hatt lest heile boka eg syns at den var spennende litt morsom eg gir den terningkast 5 eg anbefaler boka til folk som liker å lese om sjimpanser eller biografi

 367. Julius ble født i 1979.Han bodde ikke hos moren fordi hun ville ikke ha han så han bodde hos en menneske familie helt til han ble ungdom.
  han begynte å rømme fordi han ville til menneske familien og det var en ape som angrep han. Og han rømte 5 ganger. Den apen var farlig for han. Den verste gangen var når han rømte å angrep en søppel tømmer
  Jeg syntes den var litt kjedelig fordi den handlet bare om en ape som hadde et litt spesielt liv.

 368. Den var veldig gøy og jeg har lyst til å lese hele boken. Jeg er litt redd for Julius nå men jeg tror det går bra.

 369. Boken startet med at Julius var i dyreparken så blei han broren til et menneske. Når han var i dyreparken så kunne alle gi klem til han. Det var en man som syntes det var urettferdig at Julius blei tatt ut av dyreparken så mange ganger. 5 ganger prøvde Julius å rømme. Julius var sterk. Noen ganger blei Julius tatt av dyrepasserne når han prøvde å rømme. Julius rømte en gang så dyrepasserne sa at de måtte finne han før det skjedde noe dumt. Julius ødela døra til kontora. Julius fant ut at det ikke var noen på kontora så da gikk han ut igjen. Dyreparken skjønte ikke hvordan Julius rømte. Julius prøvde å rømme igjen. Julius skulle vise søppelskjåføreren hvem som var best, så da beit Julius søppelskjåføreren i armen. Jeg syntes denne boken var kjempebra pga. at det var mye rart i den. Jeg syntes denne boken burde være vinne på bokslukerprisen.

 370. Denne boken var ikke noe for meg. Jeg syntes den var kjedelig og den hadde ny norsk bokmål. Den handlet om Julius og de gangene han rømte. Julius ble større og større og farligere. Derfor kunne ham ikke være med menneskene lengere og de hadde nødt til å holde avstand. Men selvom det var kjedelig så var det et sted i teksten som det var spenndene og litt skummelt det var når Julius løp mot der 20år gamle Kristin var det var spennende men mest skummelt. Og der det var mest skummelt var når Julius angrep sjoføren å han fikk et dypt kutt det var litt skummelt men jeg begynte ikke å gråte det gjorde jeg ikke. Jeg vil gi denne boken terningkast 3 av 6 for den var litt kjedelig og litt spenende og skummel.

 371. Eg liker denne boka eg ville hatt lest heile boka , eg syns at den var spennende og litt morsom eg anbefaler til folk som like å lese om sjimpanser og biografi eg gir den terningkast 5.

 372. Julius ble født i 1979. Jeg syntes boka var kul. Boka handlet om at Julius rømte fra de andre sjimpansene. Han rømte mange ganger, faktisk fem ganger. Så kom han i puberteten å ble sterkere og farligere for menneskene. Det kom en ny sjimpanse i dyreparken som var slem mot Julius. Julius gjemte seg for ham. En gang Julis rømte knuste han en glassdør. En annen gang han rømte hadde han en plan. Det så ut som han hadde lært seg klokka. Han hadde fått med seg at søppelbilen kom klokka sju. Han ventet til tidspunktet. Når søppelbilen kom angrep Julius sjåføren i bilen, han fikk et stort bitt av Julius å måtte på sykehus en stund.

 373. Teksten handlerom Julius og at han rømmer pluss at man for vite barndommen hans.
  Denne boka vil jeg si at er en faktabok. Jeg syntes denne boka var litt morsom og litt rar.
  Denne boka syntes jeg er helt ok fordi jeg har hørt litt om Julius fra før så jeg vet hvem han er. Teksten starter med at vi får vite litt om Julius. Det beste med teksten er kanskje at det handler om en sjimpanse. Du bør lese boka vis du har hørt om Julius eller liker historier. Jeg vil gi boka terningkast 5. Boken bør være superfinalist syntes jeg.

 374. Jeg syns at denne boken er dårlig fordi ikke nok bilder og ikke veldig interessant også liker jeg ikke temaet biografi.

 375. Jeg syntes det var en morsom og spennende bok. Jeg syntes det var dumt at Julius ikke kunne kunne møte familien sin. Han vokste veldig mye på noen år så tilslutt kunne ikke Julius besøke familien sin. Julius var hos familien Glad. Familien til Julius fikk ikke lov til og til og komme inn til han

 376. Jeg synes at det er gøy at det er en ekte historien, og jeg kjente meg igjen på de stedene han var på.

 377. Teksten handler om Julius og hans barndom. Og de han levde med Den handlet også litt om flukt som skjedde i dyreparken. Det er liksom en på en måte en faktabok fordi det er jo sant det som de har skrevet om. Det er ganske lett og leve seg inn i den teksten. Det er jo på grunn av emne i boka at jeg levde meg inn i boka. Jeg følte den gikk rett inn i handlingen. den griper meg med en gang. Jeg synes Julius var ganske kul. Boken tar opp et viktig emne fordi den lærer deg hvor sterke sjimpanser kan bli. Teksten sluttet brått som at jeg får lyst til og lese mere. Teksten var ikke vanskelig og legge fra seg fordi jeg liker ikke og lese engentlig. Den var lett og lese. Jeg synes den var ganske bra. det som er best med teksten var at det var veldig kult og lese.

 378. Jeg likte ikke boka så godt fordi det var litt mye vold, men man kan jo ikke bestemme det siden det er fakta. 🙂
  Den var veldig spennende.

 379. Det var en sjimpanse som het Julius. Julius ble født i 1979 Han bor i en dyrepark Julius måtte flytte inn i menneske familien da moren til Julius ikke ville ha han. Julius ble høyere sterkere. Julius hadde skadet seg det ble lett for Julius og rømme for han men det kan være farlig for menneskene han møter.

 380. Julius ble føtt i 1979.
  Jeg synes boka var helt ok fordi lang og spennende. Jeg likte at det var fakta om oppveksten til julius

 381. Denne boken var veldig bra fordi den fortalte sannheten og var spennende.
  Jeg likte den veldig godt fordi den handlet om Julius.

 382. Eg likte utdraget fordi det var spennande for det skjedde noko heile tid. Det var spennande når han rømmte gong på gong. Det var godt skrivne og veldig bra skildringar.
  Eg gir den terningkast 5 av 6

 383. Anmeldelse: Som ein Bror Sjimpansen Julius ble født i 1979 i Kristiansand Dyrepark. Når mammaen hans ikke ville ha han måtte han flytte inn i en menneskefamilie. Men så kom Julius tilbake i dyreparken, men så klarer han og rømme. De måtte finne han.

  Jeg synes denne boka er litt bra og litt dårlig.
  Den er litt bra fordi den har masse rart i seg.
  Den er litt dårlig fordi den er litt kjedelig.
  Sjangeren er biografi!
  Den minner meg ikke om noen serier eller filmer.

 384. jeg syntes den var spennende men litt trist for han hadde det ikke så bra. Og han beit han som kjørte fordi han skjønte at han ville sende han tilbake til buret. Julius hadde det ikke bra i buret han ville ut og utforske verden og hilse på mennesker. Men det var en jeger som ville selge pelsen og det jeg syntes ikke var hyggelig var hat han ble behandla så bra han fikk ikke lov til og hilse på noen han fikk ikke lov til og ut på grunn av han som jaktet på han. Det syntes jeg ikke er så greit. Jeg syntes at boka var trist på grunn av at han ble jaktet på. Det jeg syntes var bra var at dyre passerenne passet på Julius for det er bra og passe på andre mennesker og dyr. Jeg gir boka 3 terning kast.

 385. Teksten var kjedelig og det var ikkje så masse ting som kjedde. Eg vart iritert over at dyrepassaren fanga julius kver gang han rømte.

 386. Som en bror var en veldig spennende bok av det jeg har lest. jeg kan jo ikke si så mye siden vi bare fikk 12 minutter med boken. Jeg simpelt hen elsker dyr og jeg syntes det er veldig interessant å høre om dem.

 387. Som ein bror. Julius ble født i 1979. Julius måtte flytte inn i en menneske familie fordi moren hans skadet han og en gang bet moren av han peke fingeren og når dyrepasserne så det måtte han flykte fra moren sin. Og en gang var det en som het Sjampus og han ville drepe julius men julius var ikke sterk nok til bekjempe Sjampus så han rømte og når han ble større ble han sterkere og ville bekjempe Sjampus men det kunne han ikke fordi det hadde blitt mye blod. En gang så rømte Julius fra dyreparken og oppå taket og rundt i dyreparken og han til og med var på parkeringsplassen og dulta inn i alle bilene som sto parkert der og så kom søppelmannen på parkeringsplassen og så kom Julius og løpte rett inn i søppelbussen og dro han opp til munnen sin og beit så hardt han kunne i fingeren til søppelmannen og han skreik så mye at det kom blod ut av fingeren og så kom en dyrepasser og tok han uten bedøvelse eller noe han bare kom og roet han ned og tok han til der de andre sjimpansene var.

 388. Her kan du høre litt om hva boka handler om.
  Julius ble født i 1979.
  Moren til Julius ville ikke ha han så han flytta til en familie når han var liten.
  når han ble snøre så flytta han i dyreparken.
  I 1984 og 1985 ble Julius ungdom.
  I dyre parken så klarte Julius og rømme fem ganger.
  dyrepaserene fikk tak i han alle gangene.
  Julius hadde rømt i gjen da var han på parkeringen og ødlakt mange biler.
  Han rømte med planer.
  Jeg syntes boka var veldig spennene😊
  jeg gir den en terning kast 5
  jeg anbefaler den til dere.

 389. Eg likte utdraget fra: Som ein bror pga alle dei rare tinga Julius kunne finna på f.eks: rømma. Men eg syns litt synd på julius pga at Champis banka han opp kvar dag så eg skjønte kvifor han rømte. Ternigkast: 5

 390. Eg likte utdraget blant anna fordi, me fekk høyra tankane og planane til Julius og at dei zooma ordentleg inn på handlingane:) Og eg likte slutten fordi dei ramsa opp alt somhadde skjedd i ei setning, og det er jo eit teikn på at det er innzooma. Terningkast 5/6

 391. Eg viste ikkje at Julius hadde gjort desse tinga, men det gjorde berre utdraget meir spennande. Det var godt skrevet så gir den terningkast 5. ¯\_(ツ)_/¯

 392. Detta utdraget var bra, eg likte å høyre navnet Julius på 3 år. Utdraget var bra, hadde gode skildringar, og litt bilder. Eg både likte og ikkje likte at det starta på kapittel 7. Eg likte det ikkje fordi det spoiler litt om kva som er i boka sånn, mitt i. Berre 2 bilder? Oy da…. 8/10.

 393. Detta utdraget likte eg fordi den hadde både spenning, humor, og skummle sener. det var masse gode skjildringar . Denne boka vil eg gjerne lese. Så eg gir den 5/6.

 394. Eg likte boka fordi det var spennande, men eg lurer på korleis han klarte å rømme🤔Han må vera veldig smart sia det stod at det var rømming sikkert. Terningkast 5.🎲😍👌

 395. Eg likte utdraget fordi det var spennande. Korleis klarte han å rømme heile tida? Det kan ikkkje ha vore eit sikkert bur.

 396. Eg likte utdraget fordi det handla om ein kjent sjimpanse som nesten alle veit kven er. Og eg syntest at det var spennande da han rømte.😁 Eg gir den terningkast 4. 👌

 397. Bokmelding som ein bror Alfred Fidjestøl
  bok handler om Sjimpansen Julius. Han ble født i dyreparken men mora hans ville ikkje ha han. så flytte han inn hos to menneskefamiliar. I dette utraget er julius tilbake i dyreparken, men han klarer å rømme. det blir farleg for både Julius og menneska han møter. Boka passer best for barn over 7 år. Eg meiner boka var bra fordi den var spennande og du hadde lyst til å forsette boka.

 398. Eg likte utdraget fordi eg trur det er viktig at me for sjå litt korleis sijampansar/Julius egentlig kan oppføre seg mot mennesker. Og at dei ikkje berre er snille og greie sånn som me oftast ser på tv. Derfor trur eg virkelig at me kan læra noko av detta utdraget/boka og at det kanskje er lurt og holda seg litt på avstand til dei. Sjøl om dei så klart fortsatt er søte og kan vera snille. Detta utdraget var ikkje berre lærerikt men og eit godt utdrag med masse gode skildringar og eg kunne tenkt meg og lese heile boka. Terrningkast 5/6.

 399. Eg synst at utdraget var bra fordi dei klarte å beskrive korleis Julius hadde det i dyreparken og med dei andre sjimpansane. Eg likte godt da dyrepassaren kom fordi han klarde å roe ned Julius og det viser kor flink hen er med dyr. Slutten gjer liksom at ein vil lese meir fordi dei ikkje seier korleis dei fikser problemet, men eg vil ikkje lese heile boka fordi den var litt kjedeleg.😊

 400. Eg likte utdraget fordi, det var spennande å sjå korleis Julius rømte. Det var mange gode adjektiv og det var spennande å sjå om dei klarte å få han tilbake i dyreparken etter at han hadde rømt.

 401. Eg likte utdraget fordi det var spennande og litt morsom. Eg lurte på korleis kvar gong når Julius prøvde å rømma er den samme dyrepassaren der og roar ned Julius. det var bra skildringar og adjektiv i boka.

 402. Eg likte utdraget fordi det var spennande og litt morsom. Eg lurte på korleis kvar gong når Julius prøvde å rømma er den samme dyrepassaren der og roar ned Julius. det var bra adjektiv og skildringar i boka.

 403. Utdrage på boken var veldig bra og spennende. Jeg kunne godt ha lest boken fordi den virket spennende. Julius er en ape jeg har hørt mye om så den boken kunne jeg hodt ha tenkt meg å lese.

 404. Jeg gir den en 4/10 den var litt spennene ,men den var også litt kjedelig og ganske mye fakta. Yeet

 405. Den var ganske bra den var spennende det kjede noe hele tiden det bar ganske gøy når de forklarte alt om dyrene det vart ganske spennende når Julius rømte men det er fint att det gikk bra til slutt med søpel mannen👍

 406. Den var passe bra. Kunne kanskje lest hele boken. Det er noen detaljer som vi ikke trenger og vite og som ikke er så barnevennlig. Og det var lit mye tekst. Jeg gir den 4/10

 407. Jeg syntes boka bra🎉 Den var veldig gøy og liker sånne historier. Boka får en terningkast 5 av meg.

  Håper jeg kan få lese flere fine bøker på denne siden👍

 408. Liker den. Den er spennene rart hvordan han greide det. Nå vet jeg hvorfor han er kjent

 409. Eg synest utraget var ok. Det var spennande å høyra om når han rømde.
  Men eg har lust og køyre litt meir om korleis han kom seg ut fra sjølve sjimpans anlegget ikkje berre kva han gjorde etter han kom seg ut.
  Eg gir boka terningkast 3 av 6.

 410. Boka var bra MEN skjønte ikke helt hvorfor det er et bilde av Julius som ligger med en jente i en seng når boka var om at han rømte og kunne ha drept en dame eller mann eller hva en den personen var (I en del av boka)

 411. Jeg likte denne boken den var bra. Jeg har lyst til
  og høre mer.👏🏻 Fordi jeg er veldig glad i dyr!!
  Jeg gir den terningkast 6.

 412. Som en bror av Alfred Fidjestøl.
  Dene boka handlar om skimpansen Julius, og nor han rømmer fra skimpanseinheiningen i Kristiansanndyrepark. Eg synes boka passar for alle.
  Denne boka passa for dei som liker å lese om en fakta om dyr.

 413. Jeg liker boken fordig det er en sann historie den er morsom spennende og jeg liker å høre om apen Julius fordig han er en ape som har vokst opp som et menneske Boken hadde også litt drama Jeg vill anbefale boken til folk som er interessert i dyr og fakta Perfekt å lese på sengen Jeg vill gi boken terningkast🎲 5 fordig det hvar en god bok men ikke den beste jeg har lest.

 414. Boken var ok den var ikke så spennende skjønte ikke noe me den var bra ok den var bra.
  👁 👁
  👃
  👄
  🦾🌕🌕🌕 💪
  🌕🌕🌕
  🦵. 🦵

 415. Forfatter Alfred Fidjestøl. Jeg liker boken fordi det er en sann historie, den er morsom, spennende og jeg liker og jeg liker å høre om apen Julius fordi han er en ape som har vokst opp som et menneske. Boken har også litt drama. Terningkast 4 anbefalt aldersgrense 4 år.

 416. Denne teksten handler om sjimpansen Julius som var liten.
  Det som skjedde da var at Julius sin mamma ville ikke ha Julius så han bodde med to familier og Julius rømte hele tiden. Jeg levde meg ikke akkurat inn i denne boka jeg synes ikke det fordi den var litt rar og lese fordi den var nynorsk og jeg synes ikke den egt var så gøy.
  Teksten slutter med at det kommer en utrolig mann som kommer og bare plutselig roer han ned det var det det slutta med. Jeg synes ikke denne teksten var noe bra den hadde liksom ikke noe styrke. Det som irriterer meg med denne boka er at den er nynorsk.
  Jeg anbefaler nynorske og lese denne selvfølgelig. Jeg gir denne boken: 1/6

 417. Teksten er bra og spennende!Utdraget er bra men i lengden tror jeg boken kan bli litt kjedelig.

  Teksten handler om Julius som rømmer gang på gang fra sjimpanse-innhegningen.
  Handlingene foregår i Kristiansand dyrepark.

  Handlingen er veldig lett å leve seg inn i og jeg ser det for meg enkelt.

  Teksten starter med at man får vite litt om Julius og så begynner rømningene å skje.

  Personene er realistiske men lite beskrevet men jeg ser de for meg allikevel.Jeg vil tro de er ekte.

  Boken tar ikke opp no viktig emne med mindre sjimpanser er en lidenskap og du er spesielt interessert i sjimpanser/Julius.

  Teksten slutter med at søppelmannen mener de må ha bedre sikring i Sjimpanse-innhegningen.Julius angrep jo søppelmannen fordi han kom seg ut.Men det har de alt mener dyreparken så de må finne ut hva de skal gjøre med Julius istedenfor.

  Den er passe lett å lese fordi den er nynorsk så det kan jo være litt vanskelig.

  Så, alt i alt, så er boken bra men jeg tror den kommer til å bli kjedelig i lengden.
  🎲=4

 418. Denne teksten handler om Julius som rømmer og alt skjer i Kristiansand dyrepark.
  Jeg synes den var litt kjedelig fordi den ikke er min sjanger og at den var på nynorsk.
  Denne boka synes jeg ikke var så lett å leve seg inni. Og jeg anbefaler denne boka til de som liker biograf. Det som irriterer meg sånn er at den er på nynorsk og at den ikke er min sjanger. Så jeg gir den terningkast 1/6

 419. Som èin bror

  Teksten handler om sjimpansen Julius. Faren hans hadde nettopp død, så derfor kom det en ny leder fra Sverige, han heter Champins.
  Han behandlet ikke Julius noe bra det var bitemerker i pelsen, og man kunne se at Julius prøvde og gjemme seg for Champins.
  Sjangeren er biografi som dermed sier at dette er en sann historie.
  Jeg synes boken er veldig bra og veldig spennende.
  Jeg synes det var veldig lett og leve seg inn i handlingene, kanskje fordi jeg har vært i Dyreparken før så jeg kunne forestille meg hvordan det ser ut på en enkel måte.
  Jeg synes det var veldig spennende når han skulle rømme, jeg viste liksom ikke at en liten sjimpanser kan lage så mye drama.
  Boken tar jo på en måte et viktig emne opp jeg får jo litt og tenke på at Julius kan skade folk.
  Jeg får lyst til og lese boken den var veldig bra og veldig spennene.
  Jeg synes den var lett å lese det var ikke no vanskelig ord eller no sånt.
  Jeg anbefaler denne for de fleste fra 4kl-7kl .
  Jeg tror denne kan vinne boksluker prisen.
  Terning kast: 6/6🎲

 420. Eva Sofia🧃🦩🦕🛹🙈🐋💕✨🌻💜🌼🌈🐷🥺🤥🐠❤️ (Skole: Presterød skole🐻🐸) sier:

  Teksten handler om Julius som er i Dyreparken og rømmer gang på gang, og er annerledes enn alle andre sjimpansen, og at moren ikke vil ha han så han kom menneskefamilien.De viktigste personene som var med var Kristin og mannen som kjørte søppelbilen. Handlingen foregår i Dyreparken, og Julius rømmer. Jeg likte boka og fikk med meg mye av hva som skjedde. Jeg levde meg inn i fortellingen og likte teksten. Noen steder skjønte jeg ikke helt hva som skjedde men jeg fikk med meg mye. Teksten er skrevet på biografi, som betyr at det på en måte er en sand historie. Jeg anbefaler denne får de mellom ti til tretten år ca. Teksten starter når han begynner og rømme, og aller først forteller de når han kom til Dyreparken osv. Personene så og tok opp ting jeg vil at skulle være med som hvor gammel han er osv. Teksten var litt lang, men vanskelig og legge fra seg. Jeg syns den var lett og lese fordi jeg leser mye, og jeg kan lese hele boka. Terningkast 4/6.🐋💜💕🐠🌼🌈🤥🐷

 421. 1. Teksten handler om en sjimpanse som rømmer fra dyreparken hele tiden.
  Julius.
  En sjimpanse rømmer fra dyreparken hele tiden.
  Handlingene foregår i dyreparken.
  Det er en Biografi bok.

  2. Handlingen er ikke lett å leve seg inn i fordi jeg ikke er en ape.
  Jeg levde meg ikke inn i historien fordi den var kjedelig, og emne var rart.
  Teksten starter med at Julius kom hjem til familien.
  Boken tar opp et viktig emne ( En sjimpanse som er smart )
  Det sluttet med at Julius rømte hele tiden.
  Den er ikke lett å lese siden det var nynorsk.

  3. Jeg gir den terningkast 2.

 422. Teksten handler om sjimpansen Julius.
  Handlingene foregår i Dyreparken i Kristiansand
  Sjangeren er Biografi.
  Jeg likte boka godt.
  Den handler om at Julius rømmer mange ganger å om at han bodde hos en mennesker fordi moren ikke ville ha han.
  Det beste med teksten er når han angriper sjåføren.
  Jeg gir boka terningkast 5/6.

 423. Jeg liker at boka er lit spennende og at den handla om Julius og at det er på en egen øy.
  Og jeg liker veldig sjanger som er biografi.
  Jeg liker også at det er veldig enkelt og leve seg in i.
  Jeg likte at det starta rolig og så ble det bedere og bedere og veldig spennende.
  Jeg liker veldig godt bøker av Julius.
  Den boka den får meg om å tenke på da jeg var liten.
  Jeg har veldig lyst til å lese mer.
  Jeg syns at den var vanskelig å legge fra seg.
  Jeg syns at teksten var passe vanskelig å lese.
  Jeg syns at det beste var at han knuste glass døra.
  Ternings kast 5

 424. Teksten handler om en ape.
  Apen er den viktigste personen.
  En ape som rømmer fra dyrehagen.
  Den var litt gøy.
  Det var veldig vanskelig a lese fordi det var nynorsk.
  Jeg levde meg ikke i historien fordi jeg synes den var ikke spennende.
  Personen var ikke så smart.
  God til å klatre.
  Apen bare rømmer igjen og igjen.
  Det er en biografi bok.
  Det er lett å legge fra seg.

 425. Teksten handler om en sjimpanse🐵 og boka er veldig spennende og jeg kunne ønske vi hadde den boka i vår bibliotek.
  Jeg liker dyr så den boka er helt perfekt for meg og jeg kan lese den vær dag.
  Sjimpansen heter Julius. Julius bodde med mora si men mora hans ville ikke ha han så han bodde med en menneske familie. Han var i en dyrepark og han rømte alltid.
  Jeg mener du burde prøve og lese den. LESE DEN☺️
  Julius er jo litt annerledes en oss og han virker kul og snill, smart, tøff, sterk, og har en stor hjerte. Jeg ønsker og finne den boka og den var veldig kul og når han ble ferdig med menneske familie måtte han til Dyreparken og leve med moren hans… Men jeg ønske og møte Julius ☺️ les boka viss du liker dyr.

  Terningskast 4/6

 426. Denne teksten handler om en sjimpanse som heter Julius. Julius bodde hos en menneske familie da han var liten fordi moren til Julius ikke ville ha han.
  Julius rømmer flere ganger fra parken men dyrepasserne fanger han og tar han tilbake.

  Denne boka er en biograf. Boka er egentlig ganske lett å leve seg inn i, fordi dette er jo en sann historie og denne boka har fulle setninger med innlevelse.
  Boka starter med at de forteller litt om hvordan Julius👉🏻👈🏻 hadde det som barn og hvordan han vokste opp. Han rømte for.eks og skadet en person ved å bite han. Julius er jo litt annerledes enn oss og han virker ganske kul som kan gjøre så mye av det vi kan, han er smart, sterk og snill på to måter.😊
  Det er faktisk ganske vanskelig å glemme boka fordi det skjer så mye interessant i den boka. Jeg skulle ønske at jeg hadde den boka så jeg kunne hatt noe å lese på når jeg kjeder meg. Den var litt vanskelig å legge fra seg fordi jeg synes at den var litt spennende. Den er litt middels lett å lese fordi den er på nynorsk.

  Det beste med teksten er at det er så spennende og intressant på en gang.
  Det er litt irriterende når de ikke legger merke til at han rømmer.
  Jeg synes at andre burde lese den ferdig jeg tror de vil like den.
  Denne boka burde garantert være en av boksluker finalist.

  Boka får 4/6 fra meg…