Lærerveiledning

Velkommen til Bokslukerprisen!

Her er lærerveiledningen til Bokslukerprisen 2022/2023. Dine elever er blant de rundt 125 000 elevene fra 5., 6. og 7. trinn som skal få være med og velge vinneren av Bokslukerprisen, og vi gleder oss veldig til å høre hva klassen mener.

Vi håper at leseopplevelser, samtaler og diskusjoner underveis i prisarbeidet vil kunne bidra til at elevene blir bedre kjent med ny norsk litteratur, mer bevisst egen litterære smak og får lyst til å lese mer. Skal vi nå disse ambisiøse målene, er vi helt avhengige av dere lærere og måten dere legger til rette for arbeidet på. Vi håper derfor dere liker prosjektet og blir inspirert av tekstene i antologien.

Vi ber dere sørge for at elevene leser og stemmer over alle utdragene innen 18. november, men dere står ellers fritt til å bruke tekstene som dere vil.

Vi oppfordrer dere til å legge til rette for ukentlige avstemminger og har også erfart at det er viktig at barna får gi uttrykk for leseopplevelsene sine, dele dem med andre og diskutere dem før de til slutt stemmer over tekstene.

Lærerveiledningen er ment som inspirasjon i dette arbeidet. Den er skrevet til dere lærere og inneholder tips og ideer som vi håper vil inspirere dere i arbeidet med prosjektet.

 

Veiledningen faller i tre deler:

1. Først finner dere lenke til en kort omtale av prosjektet med opplysninger om antologien, nettsidene, hvordan dere stemmer over utdragene, forslag til bruk i klasserommet m.m. Denne delen er i det store og hele identisk med teksten i den korte lærerveiledningen som er sendt til alle klassene som deltar i prosjektet. Vi oppfordrer alle lærere som er ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet til å lese omtalen.

2. Deretter følger oppleggene: en innledende oppgave om litterær kvalitet, mer spesifikke forslag til opplegg knyttet til hvert av de ti utdragene i antologien og forslag til kompetansemål fra den reviderte læreplanen i norsk.
Denne er under arbeid og vil foreligge innen prosjektstart.

3. Til slutt har vi laget en mal med mer generelle spørsmål til tekstene som kan deles ut til elevene, som kan brukes til for eksempel leselogg eller som forberedelse til litterære samtaler. I tillegg følger det med en veiledning i å skrive anmeldelse. Den er laget med tanke på dere som ønsker å jobbe med anmeldelser som del av arbeidet med Bokslukerprisen. Anmeldelsene kan elevene publisere på bokslukerprisen.no, under hvert utdrag. Hver fjerde uke kårer vi månedens anmelder som vinner en bokpakke.

1.  INTRODUKSJON

Her finner dere den korte omtalen av prosjektet, inkl. en beskrivelse av hvordan dere stemmer over utdragene.

 

2. OPPLEGG

Om oppleggene i lærerveiledningen:

Oppgavene i lærerveiledningen legger vekt på å la elevenes opplevelser komme til orde og å få frem mulighetene i litteraturen. Utdrag og oppgaver skal stimulere til leselyst, gi rom for utveksling av tanker, synspunkter og meninger, og bidra til refleksjon over den litterære erfaringen.

Den didaktiske rammen rundt oppleggene er prosessorientert lesing, en god og fleksibel metode for å vekke lyst og engasjement for litteratur. Vi har delt opp alle oppgavene i fasene – før, under og etter lesingen. Målet er at teksten åpnes for elevene, og de får bidra aktivt med utgangspunkt i egne opplevelser og erfaringer. Samtidig får dere lærere muligheten til å fungere som modell i de delene av lesingen der dere mener at elevene trenger støtte.

Mange ulike aktiviteter kan gjennomføres med et slikt metodeverk. Det er derfor også mange muligheter for å variere den leseundervisningen som finner sted i en slik didaktisk ramme.

De konkrete og spesifikke oppleggene som følger er tenkt som et tilfang av aktiviteter og spørsmål basert på utdragene i antologien som dere kan bruke hvis dere ønsker det. Dere kan også velge å bruke den malen med mer generelle spørsmål som dere finner på slutten av lærerveiledningen eller dere kan kombinere forslagene med deres egne favoritter. Det er dere lærere som kjenner elevene deres best, og dere må plukke og tilpasse akkurat slik dere ønsker.

Opplegg til Bokslukerprisen 2022/2023: 

Forslag til innledende opplegg om litterær smak, kvalitet og kriterier

Her kommer veiledninger til hver av tekstene i antologien. 

 

Vi håper dere lar dere inspirere av tekstene i antologien og finner nytte i noen av forslagene til opplegg i denne lærerveiledningen, og vi ønsker dere lykke til med det viktige arbeidet dere gjør for å spre leselyst og engasjement for lesing blant elevene!

Fristen for å stemme over alle utdragene er fredag 18. november.

Tips til videre lesing om leseglede og litterær kompetanse:

  • Hennig, Åsmund: Litterær forståelse. Innføring i litteraturdidaktikk. Gyldendal, Oslo 2017
  • Kverndokken, Kåre: 101 måter å lese leseleksa på. Fagbokforlaget 2012
  • Lillevangstu, Marianne, Elise Seip Tønnesen og Hanne Dahll-Larssøn (red.), Inn i teksten – ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse. Fagbokforlaget 2007
  • Skardhamar, Anne-Kari: Litteraturundervisning, Universitetsforlaget 2011
  • https://www.uis.no/nb/hvordan-gjennomfore-litteraere-samtaler

 

3. MALER

Generell mal for før-, underveis- og etterlesing

Malen kan deles ut til elevene og brukes til alle utdragene i Bokslukerprisen.

Last ned malen her (bokmål) eller her (nynorsk)

Veiledning til å skrive en anmeldelse.

Finn veiledningen på nynorsk her. Og her er den på bokmål.