Oppdrag anmelderklasse 2021

Mens vi venter på hvilken bok som vinner Bokslukerprisen 2021, er arbeidet med å velge ut de beste bøkene til høstens Bokslukerpris i full gang. For å sørge for at vi får med de beste bøkene har vi engasjert en rekke klasser på mellomtrinnet til å lese og vurdere de aller nyeste bøkene som har kommet ut. De er dermed med på å bestemme hvilke tekster som skal leses av opp til 125 000 barn til høsten. Klassene får bøker fra Foreningen !les og må dessuten samarbeide med et lokalt bibliotek.

Vi benytter anledningen til å sende dem en stor takk for det viktige arbeidet de gjør for Bokslukerprisen og for lesing blant barn i hele Norge!